Mã trường

Tên trường

Đại học Quốc gia Hà Nội

QHI

Trường Đại học Công nghệ (ĐHQG Hà Nội)

QHT

Trường ĐH Khoa học Tự nhiên (ĐHQG Hà Nội)

QHX

Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn (ĐHQG Hà Nội)

QHE

Trường Đại học Kinh tế (ĐHQG Hà Nội)

QHF

Trường Đại học Ngoại ngữ (ĐHQG Hà Nội)

QHL

Khoa Luật (ĐHQG Hà Nội)

QHS

Trường ĐH Giáo dục (ĐHQG Hà Nội)

QHY

Khoa Y Dược (ĐHQG Hà Nội)

QHQ

Khoa Quốc tế (ĐHQG Hà Nội)

NVH

Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam

TGC

Học viện Báo chí Tuyên truyền

HCP

Học viện Chính sách và Phát triển

BVH

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông

HCH

Học viện Hành chính Quốc gia

KMA

Học viện Kỹ thuật Mật mã

NHH

Học viện Ngân hàng

HQT

Học viện Ngoại giao

HVN

Học viện Nông nghiệp Việt Nam

HPN

Học viện Phụ nữ Việt Nam

HVQ

Học viện Quản lý Giáo dục

HTC

Học viện Tài chính

HTN

Học viện Thanh Thiếu niên Việt Nam

HYD

Học viện Y Dược học cổ truyền Việt Nam

BKA

Trường Đại học Bách khoa Hà Nội

LDA

Trường Đại học Công đoàn

GTA

Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải

DCN

Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội

VHD

Trường Đại học Công nghiệp Việt Hung

DKH

Trường Đại học Dược Hà Nội

DDL

Trường Đại học Điện lực

GHA

Trường Đại học Giao thông vận tải

NHF

Trường Đại học Hà Nội

KCN

Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội

DKK

Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp

KHA

Trường Đại học Kinh tế Quốc dân

DKS

Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội

KTA

Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội

DLX

Trường Đại học Lao động Xã hội

LNH

Trường Đại học Lâm nghiệp

LPH

Trường Đại học Luật Hà Nội

MDA

Trường Đại học Mỏ Địa chất Hà Nội

MTC

Trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp

MCA

Trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp Á Châu

MTH

Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam

NTH

Trường Đại học Ngoại thương

DNV

Trường Đại học Nội vụ Hà Nội

SKD

Trường Đại học Sân khấu Điện ảnh

SPH

Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

GNT

Trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương Hà Nội

TDH

Trường Đại học Sư phạm Thể dục thể thao Hà nội

DMT

Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội

C01

Trường Đại học Thủ đô Hà Nội

TLA

Trường Đại học Thủy lợi

TMA

Trường Đại học Thương mại

VHH

Trường Đại học Văn hóa Hà Nội

XDA

Trường Đại học Xây dựng

YHB

Trường Đại học Y Hà Nội

YTC

Trường Đại học Y tế Công cộng

MHN

Viện Đại học Mở Hà Nội

DDD

Trường Đại học Đông Đô (*)

DPD

Trường Đại học Phương Đông (*)

DTL

Trường Đại học Thăng Long (*)

DDN

Trường Đại học Đại Nam (*)

FPT

Trường Đại học FPT (*)

HBU

Trường Đại học Hòa Bình (*)

DQK

Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội (*)

NTU

Trường Đại học Nguyễn Trãi (*)

DBH

Trường Đại học Quốc tế Bắc Hà (*)

FBU

Trường Đại học Tài chính Ngân hàng Hà Nội (*)

DTA

Trường Đại học Thành Tây (*)

TDD

Trường Đại học Thành Đô (*)

DCQ

Trường Đại học Công nghệ và Quản lý Hữu nghị (*)