Trường Đại học Lâm nghiệp thông báo kế hoạch tuyển sinh hình thức vừa làm vừa học năm 2015,cụ thể như sau:

1. Bậc Đại học hệ Vừa làm vừa học

– Tổng chỉ tiêu: 1.000 sinh viên.

– Phương thức học: theo yêu cầu của người học.

– Tuyển sinh các ngành: Kế toán; Quản trị kinh doanh; Kinh tế; Kinh tế nông nghiệp; Khoa học môitrường; Quản lý tài nguyên rừng; Lâm sinh; Lâm nghiệp; Quản lý đất đai; Kỹ thuật công trình xâydựng; Thiết kế nội thất; Công nghệ Chế biến lâm sản.

– Điều kiện dự thi: tốt nghiệp THPT, trung học chuyên nghiệp, trung học bổ túc, trung học nghề. Thísinh đã tốt nghiệp đại học được xét tuyển, không phải dự thi.

– Môn thi tuyển sinh: Toán, Lý, Hóa.

– Địa điểm học:

a. Học tại Đại học Lâm nghiệp – Hà Nội.

b. Học tại Đại học Lâm nghiệp – Cơ sở 2 tỉnh Đồng Nai.

c. Học tại các địa điểm liên kết đào tạo ở bên ngoài trường Đại học Lâm nghiệp từ Bắc vào Nam,gồm:

+ Trường Cao đẳng nghề Công nghệ và Nông lâm Phú Thọ.

+ Trường Trung cấp Nông lâm nghiệp tỉnh Phú Thọ.

+ Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Phú Thọ.

+ Trường Cao đẳng nghề mỏ Hồng Cẩm Vinacomin tỉnh Quảng Ninh.

+ Trường Cao đẳng Nông Lâm Đông Bắc tỉnh Quảng Ninh.

+ Trường Cao đẳng Kinh tế kỹ thuật tỉnh Điện Biên.

+ Trường Trung cấp Nông lâm nghiệp Hát Lót tỉnh Sơn La.

+ Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Sơn La.

+ Trường Trung cấp Kinh tế kỹ thuật Tô Hiệu tỉnh Hưng Yên

+ Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Nghệ An.

+ Trường Trung cấp Kinh tế kỹ thuật tỉnh Hà Giang.

+ Các địa điểm liên kết phía Nam: Cơ sở 2 – tỉnh Đồng Nai.

– Nơi nộp hồ sơ:tại trường ĐHLN (Hà Nội hoặc Đồng Nai) và tại các địa điểm liên kết đào tạongoài trường.

– Mẫu hồ sơ đăng tải trên Website:

– Thời gian nộp hồ sơ ĐKDT: vào mọi thời gian trước ngày thi 3 tuần.

– Thời gian ôn thi: đợt 1 (tháng 3-4), đợt 2 (tháng 10-11).

– Thời gian thi tuyển sinh: hai đợt/năm, đợt 1 (tháng 3-4), đợt 2 (tháng 11-12).

2. Liên thông từ Trung cấp, Cao đẳng lên Đại học hình thức Vừa làm vừa học

– Tổng chỉ tiêu:700.

– Địa điểm học:như Mục 1.

– Nơi nộp hồ sơ:như Mục 1.

– Mẫu hồ sơđăng tải trên Website: www.vfu.edu.vn, mục THÔNG TIN TUYỂN SINH.

– Thời gian nộp hồ sơ: nộp hồ sơ ĐKDT vào mọi thời gian trước ngày thi 3 tuần.

– Thời gian ôn thi: đợt 1 (tháng 3-4), đợt 2 (tháng 10-11).

– Thời gian thi tuyển sinh:hai đợt/năm, đợt 1 (tháng 4), đợt 2 (tháng 11).

– Ngành tuyển sinh và đối tượng được dự thi:

+ Từ Cao đẳng chuyên nghiệp lên đại học

· Các ngành: Kế toán, Kinh tế, Quản trị kinh doanh, Khoa học môi trường, Lâm sinh, Quản lý tài nguyên rừng, Lâm nghiệp, Quản lý đất đai, Hệ thống thông tin, Kỹ thuật công trình xây dựng, Thiết kế nội thất.

· Đối tượng dự thi: thí sinh tốt nghiệp cao đẳng chuyên nghiệp đúng ngành hoặc các ngành phù hợp với ngành dự thi (bảng danh mục ngành phù hợp kèm theo).

+ Từ trung cấp chuyên nghiệp lên đại học

· Các ngành: Lâm sinh, Quản lý tài nguyên rừng (Kiểm lâm), Kế toán, Quản lý đất đai.

· Đối tượng dự thi: thí sinh tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp đúng ngành hoặc các ngành phù hợp với ngành dự thi (bảng danh mục ngành phù hợp kèm theo).

3. Thông tin liên hệ

– Địa chỉ liên hệ: Phòng Đào tạo, trường ĐH Lâm nghiệp Việt Nam, Xuân Mai, Chương Mỹ, Hà Nội.