1. ĐẠI HỌC VỪA LÀM VỪA HỌC: CHỈ TIÊU 300 (Dự kiến)

– Đối tượng tuyển: Học sinh đã tốt nghiệp THPT hoặc tương đương (Nếu tốt nghiệp Đại học được miễn thi).

– Thời gian đào tạo: 4,5 năm.

– Ngành đào tạo: Công nghệ kỹ thuật Cơ khí, Công nghệ kỹ thuật Ô tô, Công nghệ kỹ thuật điện-điện tử (Chuyên ngành: Công nghệ kỹ thuật Điện), Công nghệ kỹ thuật điện tử-truyền thông (Chuyên ngành: Công nghệ kỹ thuật Điện tử), Khoa học máy tính, Kế toán, Quản trị kinh doanh, Tài chính ngân hàng, Ngôn ngữ Anh.

– Thời gian nhận hồ sơ: Từ 15/03/2015.

– Ngày thi: Theo quy định của Bộ Giáo dục và đào tạo, đợt 1: tháng 3-4/2015; đợt 2: tháng  10-11/2015

– Môn thi: Toán, Vật lý, Hoá học.

– Quyền lợi của người học: Được học tập trong điều kiện như sinh viên chính quy, sau khi tốt nghiệp được cấp bằng Đại học VLVH của ngành đào tạo.

2. LIÊN THÔNG CAO ĐẲNG – ĐẠI HỌC VLVH: CHỈ TIÊU 1.000 (Dự kiến)

– Thời gian đào tạo: 2 năm.

– Ngành đào tạo: Công nghệ kỹ thuật Cơ khí, Công nghệ kỹ thuật Ô tô, Công nghệ kỹ thuật điện-điện tử (Chuyên ngành: Công nghệ kỹ thuật Điện), Công nghệ kỹ thuật điện tử-truyền thông (Chuyên ngành: Công nghệ kỹ thuật Điện tử), Khoa học máy tính, Kế toán, Quản trị Kinh doanh.

– Đối tượng tuyển, môn thi, ngày thi:

+ Đối với thí sinh tốt nghiệp cao đẳng từ 36 tháng trở lên kể từ ngày cấp bằng đến ngày dự thi:

– Thời gian nhận hồ sơ: Từ 15/03/2015;

– Môn thi: Cơ bản (Toán), Cơ sở ngành, Chuyên ngành;

– Ngày thi: Dự kiến Đợt 1 tháng 4/2015; Đợt 2 tháng 11/2015.

+ Đối với thí sinh tốt nghiệp cao đẳng dưới 36 tháng kể từ ngày cấp bằng đến ngày dự thi: Nộp hồ sơ đăng ký dự thi đại học VLVH năm 2014 do Nhà trường tổ chức;

– Thời gian nhận hồ sơ: Từ 15/03/2015;

– Môn thi: Toán, Lý, Hoá;

– Thời gian thi: Theo kế hoạch chung của Bộ GD&ĐT , nhà trường sẽ tổ chức hai đợt: Đợt 1 tháng 4/2015; Đợt 2 tháng 11/2015.

– Quyền lợi của người học: Được học tập trong điều kiện như sinh viên chính quy, sau khi tốt nghiệp được cấp bằng Đại học VLVH của ngành đào tạo.

3. LIÊN THÔNG TCCN – ĐẠI HỌC VLVH: CHỈ TIÊU 500  (Dự kiến)

– Thời gian đào tạo: 03 năm.

– Các ngành đào tạo: Công nghệ kỹ thuật Cơ khí, Công nghệ kỹ thuật Ô tô, Công nghệ kỹ thuật điện-điện tử (Chuyên ngành: Công nghệ kỹ thuật Điện), Công nghệ kỹ thuật điện tử-truyển thông (Chuyên ngành: Công nghệ kỹ thuật Điện tử), Khoa học máy tính, Kế toán.

– Đối tượng tuyển, môn thi, ngày thi:

+ Đối với thí sinh tốt nghiệp Trung cấp chuyên nghiệp từ 36 tháng trở lên kể từ ngày cấp bằng đến ngày dự thi:

– Thời gian nhận hồ sơ: Từ 15/03-31/10/2015;

– Môn thi: Cơ bản (Toán), Cơ sở ngành, Chuyên ngành; Ngày thi: Dự kiến tháng 11/2015

+ Đối với thí sinh tốt nghiệp Trung cấp chuyên nghiệp dưới 36 tháng kể từ ngày cấp bằng đến ngày dự thi: Nộp hồ sơ đăng ký dự thi đại học VLVH năm 2014 do Nhà trường tổ chức;

– Thời gian nhận hồ sơ: Từ 15/03/2015;

– Môn thi: Toán, Lý, Hoá;

– Thời gian thi: Theo kế hoạch chung của Bộ GD&ĐT , nhà trường sẽ tổ chức hai đợt: Đợt 1 tháng 4/2015; Đợt 2 tháng 11/2015.

– Quyền lợi của người học: Được học tập trong điều kiện như sinh viên chính quy, sau khi tốt nghiệp được cấp bằng Đại học VLVH của ngành đào tạo.

4. LIÊN THÔNG CĐN-ĐẠI HỌC VLVH: CHỈ TIÊU 200 (Dự kiến)

– Thời gian đào tạo: 2.5 năm.

– Ngành đào tạo: Công nghệ kỹ thuật Cơ khí, Công nghệ kỹ thuật Ô tô, Công nghệ kỹ thuật điện-điện tử (Chuyên ngành: Công nghệ kỹ thuật Điện), Kế toán.

– Đối tượng tuyển, môn thi, ngày thi:

+ Đối với thí sinh tốt nghiệp cao đẳng nghề từ 36 tháng trở lên kể từ ngày cấp bằng đến ngày dự thi:

Thời gian nhận hồ sơ: Từ 15/03/2015;

– Môn thi: Cơ bản (Toán), Cơ sở ngành, Chuyên ngành;

– Ngày thi: Dự kiến Đợt 1 tháng 4/2015; Đợt 2 tháng 11/2015.

+ Đối với thí sinh tốt nghiệp cao đẳng nghề dưới 36 tháng kể từ ngày cấp bằng đến ngày dự thi: Nộp hồ sơ đăng ký dự thi đại học VLVH năm 2015

– Thời gian nhận hồ sơ: Từ 15/03/2015;

– Môn thi: Toán, Lý, Hoá;

– Thời gian thi: Theo kế hoạch chung của Bộ GD&ĐT, nhà trường sẽ tổ chức hai đợt: Đợt 1 tháng 4/2015; Đợt 2 tháng 11/2015.

– Quyền lợi của người học: Được học tập trong điều kiện như sinh viên chính quy, sau khi tốt nghiệp được cấp bằng Đại học VLVH của ngành đào tạo.

MỌI CHI TIẾT VỀ TUYỂN SINH LIÊN HỆ:

Văn phòng tuyển sinh – Phòng Đào tạo – Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội.