Tuyển sinh Trung cấp

Trường Trung cấp Y Hà Nội

THÔNG TIN TUYỂN SINH NĂM 2015

Mã trường: 0150 – Tổng chỉ tiêu: 1.300

 

 

Ngành hoặc chuyên ngành đào tạo

Mã ngành

Chỉ tiêu

THPT

THCS

Điều dưỡng

01

300

x

 

Y sỹ

02

800

x

 

Dược sỹ trung cấp

03

200

x

 

 

1 - Hình thức đào tạo: Chính quy  2 năm.

- Đối tượng tuyển sinh: Học sinh tốt nghiệp THPT hoặc Bổ tức THPT,

- Tiêu chí xét tuyển (áp dụng cho cả 3 ngành 01, 02 và 03): xét học bạ lấy điểm trung bình chung 3 năm lớp 10, lớp 11, lớp 12

2 – Hình thức đào tạo: hệ trung cấp chính quy 13 tháng và 15 tháng (chuyển đổi văn bằng 2 y sĩ và dược sĩ)

- Đối tượng tuyển sinh: Học sinh tốt nghiệp TCCN các ngành chăm sóc sức khỏe và các ngành khác.

- Tiêu chí xét tuyển: Bằng và bảng điểm TCCN

 

- Nhận hồ sơ từ: 01/01/2015

- Ngày xét tuyển:

+ Đợt 1:  15/2/2015

+ Đợt 2:  15/5/2015

+ Đợt 3:  15/7/2015

+ Đợt 4:  15/9/2015

+ Đợt 5:  25/11/2015

Khu vực tuyển sinh: cả nước

 

Ghi chú:

- Nhà trường có tuyển sinh và đào tạo ngành:

+ Điều dưỡng nha khoa ngắn hạn (6 tháng)

+ Điều dưỡng 3 tháng cho các đối tượng đã tốt  nghiệp TCCN ngành Điều dưỡng.

+ Điều dưỡng chuyên khoa Nhi khoa (6 tháng)

+ Định hướng chuyên khoa Y học dự phòng (6 tháng).

 
Trường Trung cấp Y Dược Tuệ Tĩnh Hà Nội

THÔNG TIN TUYỂN SINH NĂM 2015

Mã trường: 0138 – Tổng chỉ tiêu: 1.200

 

Ngành hoặc chuyên ngành đào tạo

Mã ngành

Chỉ tiêu

THPT

THCS

Y sỹ Y học cổ truyền

01

400

x

 

Dược sỹ trung cấp

02

400

x

 

Y sỹ

03

400

x

 

 

* Hình thức đào tạo chính quy

- Ngành 01, 03: Xét tuyển điểm tổng kết môn Toán, Sinh lớp 12.

- Ngành 02:  Xét tuyển điểm tổng kết môn Toán, Hóa lớp 12.

* Đối tượng xét tuyển: Học sinh đã tốt nghiệp THPT hoặc tương đương.

 

- Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày 15/4 đến ngày 15/12/ 2015.

- Thời gian xét tuyển: từ 15/6 đến 15/8/ 2015 và từ 15/12 đến 25/12/ 2015

- Khu vực tuyển sinh: Cả nước

 
Trường Trung cấp Y - Dược Phạm Ngọc Thạch

THÔNG TIN TUYỂN SINH NĂM 2015

Mã trường: 0137 – Tổng chỉ tiêu: 1.100

 

Ngành hoặc chuyên ngành đào tạo

Mã ngành

Chỉ tiêu

THPT

THCS

Điều dưỡng

01

300

x

 

Dược sỹ trung cấp

02

500

x

 

Y sỹ

03

300

x

 

 

* Hình thức đào tạo chính quy

- Ngành 01, 03: Xét tuyển điểm hai môn Toán, Sinh lớp 12.

- Ngành 02: Xét  tuyển điểm hai môn Toán, Hóa lớp 12.

* Đối tượng tuyển sinh: Tuyển học sinh đã tốt nghiệp THPT hoặc tương đương

 

- Nhận hồ sơ từ: 01/3/2015

- Các đợt xét tuyển: Từ 01 tháng 4 đến 30 tháng 11 năm 2015

- Tuyển thí sinh trong cả nước

 
Trường Trung cấp Y Dược Lê Hữu Trác

THÔNG TIN TUYỂN SINH NĂM 2015

Mã trường: 0136 – Tổng chỉ tiêu: 1.650

 

Ngành hoặc chuyên ngành đào tạo

Mã ngành

Chỉ tiêu

THPT

THCS

Y sỹ Y học cổ truyền

01

850

x

 

Dược sỹ trung cấp

02

500

x

 

Dược sỹ Y học cổ truyền

03

300

x

 

 

* Hình thức đào tạo chính quy

* Tiêu chí và đối tượng tuyển sinh:

+ Các ngành tuyển học sinh đã tốt nghiệp THPT, Bổ túc THPT hoặc tương đương

+ Đối với ngành Y sĩ YHCT (VB2): Học sinh đã tốt nghiệp Y sỹ; Dược sĩ YHCT (VB2) : Học sinh đã tốt nghiệp Y sĩ YHCT hoặc Dược sĩ trung cấp.

 

- Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày 03/ 2015 đến ngày 15/11/2015

- Thời gian xét tuyển:

+ Đợt 1: Tháng 6/ 2015

+ Đợt 2: Tháng 9/ 2015

+ Đợt 3: Tháng 11/ 2015

- Khu vực tuyển sinh: Trong cả nước

 
Trường Trung cấp Y Dược Hà Nội

THÔNG TIN TUYỂN SINH NĂM 2015

Mã trường: 0135 – Tổng chỉ tiêu: 1.400

 

 

Ngành hoặc chuyên ngành đào tạo

Mã ngành

Chỉ tiêu

THPT

THCS

Điều dưỡng

01

300

x

 

Dược sỹ trung cấp (02 năm)

02

550

x

 

Y sỹ

03

450

x

 

Dược sĩ trung cấp (01 năm)

04

100

x

 

 

Hệ 02 năm:

* Tiêu chí xét tuyển: Điểm tổng  kết lớp 12:

+ Ngành Điều dưỡng và ngành Y sĩ xét kết quả môn: Toán + Sinh học

+ Ngành Dược sĩ TC xét kết quả môn: Toán + Hóa học

* Đối tượng tuyển sinh: tốt nghiệp THPT hoặc tương đương.

Hệ 01 năm:

* Tiêu chí: xét tuyển

* Đối tượng tuyển sinh: Học sinh đã tốt nghiệp TCCN ngành Điều dưỡng hoặc Y sĩ.

 

- Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày 10/04 đến ngày 31/12/ 2015

- Thời gian xét tuyển: cả năm, từ 10/04 đến 31/12/2015

- Khu vực tuyển sinh: cả nước

 

* Hình thức đào tạo VLVH:

- Ngành: Dược sỹ trung cấp (02 năm)

- Chỉ tiêu: 100

- Thời gian xét tuyển: cả năm, từ 10/04 đến 31/12/2015

- Khu vực tuyển sinh: cả nước

 
Trường Trung cấp Y Dược Bảo Long Hà Nội

THÔNG TIN TUYỂN SINH NĂM 2015

Mã trường: 0159 – Tổng chỉ tiêu: 500

 

 

Ngành hoặc chuyên ngành đào tạo

Mã ngành

Chỉ tiêu

THPT

THCS

Điều dưỡng

01

500

x

x

 

* Hình thức đào tạo chính quy

* Tiêu chí xét tuyển: Xét tuyển điểm thi tốt nghiệp hoặc học bạ năm cuối cấp THCS, THPT hoặc tương đương

* Đối tượng xét tuyển: Học sinh đã tốt nghiệp THCS, THPT hoặc tương đương

 

- Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày 01/3/2015 đến ngày 31/12/2015

- Thời gian xét tuyển:

+ Đợt 1: tháng 5/2015

+ Đợt 2: tháng 7/2015

+ Đợt 3: tháng 9/2015

+ Đợt 4: tháng 12/2015

- Tuyển thí sinh trên toán quốc.

* Ghi chú: Học sinh thuộc diện chính sách được hưởng trợ cấp xã hội, học sinh học tập đạt kết quả khá giỏi được hưởng học bổng khuyến khích theo qui định.

 
Trường Trung cấp Xây dựng Hà Nội

THÔNG TIN TUYỂN SINH NĂM 2015

Mã trường: 0134 – Tổng chỉ tiêu: 600

 

 

Ngành hoặc chuyên ngành đào tạo

Mã ngành

Chỉ tiêu

THPT

THCS

Xây dựng dân dụng và công nghiệp

01

250

x

x

Thiết kế kiến trúc

02

50

x

 

Kế toán xây dựng

06

50

x

 

Công nghệ kỹ thuật nội thất và điện nước công trình

04

50

x

 

Kế toán doanh nghiệp

05

50

x

 

Kỹ thuật thi công và xây dựng hạ tầng

07

50

x

 

 

* Hình thức đào tạo chính quy:

- Tiêu chí xét tuyển: Tất cả các ngành xét điểm TBC các môn học năm cuối cấp.

- Đối tượng tuyển sinh:

+ Học sinh tốt nghiệp THPT, BTTHPT hoặc đã học xong THPT nhưng chưa tốt nghiệp (học 2 năm)

+ Học sinh tốt nghiệp THCS   (học 3 năm)

- Thời gian nhận hồ sơ: Từ tháng 3/2015

- Thời gian xét tuyển: Nhiều đợt trong năm

-  Tuyển thí sinh trong cả nước.

 

* Hình thức đào tạo VLVH

- Ngành: Xây dựng dân dụng và công nghiệp

- Chỉ tiêu: 100

- Tiêu chí xét tuyển: Bằng tốt nghiệp THPT hoặc tương đương.

- Thời gian nhận hồ sơ: Từ tháng 5/2014

- Thời gian xét tuyển: Nhiều đợt trong năm

-  Tuyển thí sinh trong cả nước.

* Ghi chú:

- Nhà trường có KTX cho học sinh.

 
Trường Trung cấp Tổng hợp Hà Nội

THÔNG TIN TUYỂN SINH NĂM 2015

Mã trường: 0133 – Tổng chỉ tiêu: 2.000

 

 

Ngành hoặc chuyên ngành đào tạo

Mã ngành

Chỉ tiêu

THPT

THCS

Kế toán doanh nghiệp

01

80

x

x

Thư ký văn phòng

02

30

x

x

Quản lý và kinh doanh khách sạn

03

30

x

x

Kinh doanh thương mại và dịch vụ

04

30

x

x

Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông

05

30

x

x

Lập trình/ Phân tích hệ thống

06

50

x

x

Sư phạm mầm non

07

1.700

x

 

Thiết kế đồ họa

08

50

x

x

 

* Hình thức đào tạo chính quy

- Ngành 07: Xét tuyển môn Toán, Văn lớp 12 ( dành cho thí sinh tốt nghiệp THPT hoặc BTVH - có kiểm tra năng khiếu ).

- Ngành 02, 03, 08: Xét tuyển môn Văn, Sử lớp 12 ( dành cho thí sinh tốt nghiệp THPT hoặc lớp 9 dành cho thí sinh tốt nghiệp THCS ).

- Ngành 01, 04: Xét tuyển môn Toán, Văn lớp 12 ( dành cho thí sinh tốt nghiệp THPT hoặc lớp 9 dành cho thí sinh tốt nghiệp THCS ).

- Ngành 05, 06,: Xét tuyển môn Toán, Lý lớp 12 ( dành cho thí sinh tốt nghiệp THPT hoặc lớp 9 dành cho thí sinh tốt nghiệp THCS ).

 

- Nhận hồ sơ từ : 10/03/2015

- Ngày xét tuyển:

+ Đợt 1: 10/06/2015

+ Đợt 2: 10/09/2015

+ Đợt 3: 10/10/2015

- Khu vực tuyển sinh: trong cả nước

 

* Ngành 07 dành 300 chỉ tiêu liên kết hệ chính quy:

+ Nhận hồ sơ và xét tuyển nhiều đợt từ tháng 3 đến tháng 11

 

* Ghi chú:

+ Nhà trường có đội TNTN tìm nhà trọ cho những học sinh ở tỉnh xa về nhập học.

+ Nhà trường có tuyển đối tượng đã tốt nghiệp THCS (hệ 3 năm) hoặc đã học hết lớp 12 nhưng chưa tốt nghiệp THPT (BTVH) ( hệ 2 năm 3 tháng )

 

Hỗ trợ trực tuyến

ĐT: (04) 8.58.58.258 / 0966.117.551
Bộ phận tuyển sinh: 0966.112.155

Phương châm

Phương châm "Hãy để chúng tôi biến ước mơ của bạn thành hiện thực" .
Đạt tiêu chuẩn quốc tế .
Truyền thống, chuyên nghiệp, hiện đại .

Số lượng truy cập

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHôm nay:480
mod_vvisit_counterHôm qua:6320
mod_vvisit_counterTháng này:10124
mod_vvisit_counterTất cả:864222