Tuyển sinh Trung cấp

Trường Cán bộ quản lý Giao thông Vận tải

THÔNG TIN TUYỂN SINH NĂM 2015

Mã trường: GT04 – Tổng chỉ tiêu: 300

 

 

Ngành hoặc chuyên ngành đào tạo

Mã ngành máy tính

Chỉ tiêu

CQ

THPT

VLVH

THPT

THCS

THCS

Kế toán doanh nghiệp

01

100

100

0

0

0

0

Hành chính văn thư

02

100

100

0

0

0

0

Lưu trữ và quản lý thông tin

03

100

100

0

0

0

0

 

- Tất cả các ngành xét tuyển học bạ THPT dành cho đối tượng đã tốt nghiệp THPT hoặc tương đương.

- Thời gian nhận hồ sơ:  01/4 ÷ 31/11/2015

- Thời gian xét tuyển:  15/9 ÷ 31/11/2015

- Tuyển thí sinh trong cả nước

 
Hệ TC trong Trường CĐ nghề Giao thông Vận tải Trung ương I

THÔNG TIN TUYỂN SINH NĂM 2015

Mã trường: GT12 – Tổng chỉ tiêu: 430

 

Ngành hoặc chuyên ngành đào tạo

Mã ngành máy tính

Chỉ tiêu

CQ

THPT

VLVH

THPT

THCS

THCS

Xây dựng cầu đường

01

100

80

0

0

20

0

Bảo trì và sửa chữa thiết bị cơ khí

02

50

40

50

50

10

0

Kế toán doanh nghiệp

03

100

80

0

0

20

0

Tin học ứng dụng

04

70

60

0

0

10

0

Khai thác vận tải đường bộ

05

30

20

0

0

10

0

Xây dựng dân dụng và công nghiệp

06

30

20

0

0

10

0

 

* Hình thức đào tạo chính quy:

- Tất cả các ngành xét tuyển điểm hai môn Toán, Vật lí của 3 năm học THPT  hoặc 4 năm học THCS.

- Thời gian nhận hồ sơ:  01/02 ¸ 01/10/2015

- Thời gian xét tuyển:

+ Đợt 1: 05/4/2015

+ Đợt 2: 05/9/2015

+ Đợt 3: 05/12/2015

- Tuyển sinh trong cả nước.

 

* Hình thức đào tạo VLVH:

- Ngành 02: Xét tuyển điểm hai môn Toán, Vật lí của 3 năm học  THPT.

- Nhận hồ sơ vào quý II và quý III trong năm.

- Ngày xét tuyển: 05/10/2015

- Tuyển thí sinh các tỉnh phía Bắc từ Quảng Bình trở ra

 

* Ghi chú:  Nhà trường có khu ký túc xá cho học sinh ở xa

 
Trường Trung cấp Kỹ thuật và Nghiệp vụ Hà Nội

THÔNG TIN TUYỂN SINH NĂM 2015

Mã trường: XD03 – Tổng chỉ tiêu: 600

 

 

Ngành hoặc chuyên ngành đào tạo

Mã ngành máy tính

Chỉ tiêu

CQ

THPT

VLVH

THPT

THCS

THCS

Xây dựng dân dụng và công nghiệp

01

200

150

0

0

50

0

Kế toán doanh nghiệp

02

200

150

0

0

50

0

Tin học ứng dụng

03

50

50

0

0

0

0

Quản lý doanh nghiệp

04

50

50

0

0

0

0

Tài chính - Ngân hàng

05

50

50

0

0

0

0

Thư ký văn phòng

06

50

50

0

0

0

0

 

- Tất cả các ngành xét tuyển điểm hai môn Toán, Vật Lí lớp 12 hoặc lớp 9 tùy theo đối tượng dự tuyển.

- Đối tượng tuyển sinh: học sinh đã tốt nghiệp THCS trở lên.

- Hạn nhận hồ sơ: 15/11/2015

- Thời gian xét tuyển:

+ Đợt 1: 30/7/2015

+ Đợt 2: 30/9/2015

+ Đợt 3: 30/11/2015

- Tuyển thí sinh trên toàn quốc

 
Hệ Trung cấp trong Trường Cao đẳng Xây dựng công trình Đô Thị

THÔNG TIN TUYỂN SINH NĂM 2015

Mã trường: XD09 – Tổng chỉ tiêu: 600

 

Ngành hoặc chuyên ngành đào tạo

Mã ngành máy tính

Chỉ tiêu

CQ

THPT

VLVH

THPT

THCS

THCS

Cấp thoát nước

01

150

150

0

0

0

0

Xây dựng dân dụng và công nghiệp

02

300

300

0

0

0

0

Công nghệ kỹ thuật điện chiếu sáng đô thị

03

150

150

0

0

0

0

 

- Tất cả các ngành xét tuyển điểm hai môn Toán, Vật lí lớp 12 (dành cho thí sinh tốt nghiệp THPT).

- Thời gian nhận hồ sơ: 01/02 ¸ 30/11/2015

- Ngày xét tuyển:

+ Đợt 1: 18/8/2015

+ Đợt 2: 9/9/2015

+ Đợt 3: 30/11/2015

- Tuyển thí sinh trong cả nước.

 
Hệ Trung cấp trong Trường Cao đẳng Xây dựng số 1

THÔNG TIN TUYỂN SINH NĂM 2015

Mã trường: XD12 – Tổng chỉ tiêu: 300

 

 

Ngành hoặc chuyên ngành đào tạo

Mã ngành máy tính

Chỉ tiêu

CQ

THPT

VLVH

THPT

THCS

THCS

Xây dựng dân dụng và công nghiệp

01

150

150

0

0

0

0

Cấp thoát nước

02

50

50

0

0

0

0

Kế toán doanh nghiệp

03

50

50

0

0

0

0

Kế toán xây dựng

04

50

50

0

0

0

0

 

- Tất cả các ngành xét tuyển điểm hai môn Toán, Vật lí theo học bạ lớp 12 (dành cho thí sinh tốt nghiệp THPT).

- Thời gian nhận hồ sơ từ: 01/6 ÷ 25/11/2015

- Thời gian xét tuyển từ: 15/8 ÷ 25/11/2015

- Tuyển thí sinh trong cả nước.

* Ghi chú:

- Trong thời gian xét tuyển có thể tiến hành xét nhiều đợt

- Nhà trường có KTX cho học sinh ở xa.

 
Hệ Trung cấp trong Trường Cao đẳng Nông nghiệp và PTNT Bắc Bộ

THÔNG TIN TUYỂN SINH NĂM 2015

Mã trường: NN16 – Tổng chỉ tiêu: 950

 

 

Ngành hoặc chuyên ngành đào tạo

Mã ngành máy tính

Chỉ tiêu

CQ

THPT

VLVH

THPT

THCS

THCS

Kế toán doanh nghiệp

01

+

+

+

+

+

0

Tài chính - Ngân hàng  (Chuyên ngành Quản lý ngân sách)

02

+

+

+

+

+

0

Tin học ứng dụng

03

+

+

+

+

+

0

Quản lý đất đai

04

+

+

+

+

+

0

Kinh doanh thương mại và dịch vụ

05

+

+

+

+

+

0

Trồng trọt

06

+

+

+

+

+

0

Chăn nuôi - Thú y

07

+

+

+

+

+

0

Phát triển nông nghiệp nông thôn

08

+

+

+

+

+

0

Quản lý và kinh doanh nông nghiệp

09

+

+

+

+

+

0

Khuyến nông lâm

10

+

+

+

+

+

0

 

* Hình thức đào tạo chính quy:

- Tất các ngành xét tuyển điểm hai môn Toán, Ngữ Văn lớp 12 (dành cho thí sinh tốt nghiệp THPT) hoặc lớp 9 (dành cho thí sinh tốt nghiệp THCS).

- Thời gian nhận hồ sơ: 01/02 ÷ 01/10/2015

- Ngày xét tuyển:

+ Đợt 1: 15/8/2015

+ Đợt 2: 05/10/2015

- Tuyển thí sinh trong cả nước.

 

* Hình thức đào tạo VHVL:

- Tất cả các ngành xét tuyển điểm học bạ THPT hoặc THCS tùy theo đối tượng dự tuyển.

- Thời gian nhận hồ sơ: 01/6 ÷ 01/12/2015

- Ngày xét tuyển:

+ Đợt 1: 01/9/2015

+ Đợt 2: 05/12/2015

- Tuyển thí sinh trong cả nước.

 

* Ghi chú: Nhà trường có KTX cho học sinh ở xa.

 
Hệ Trung cấp trong Trường Cao đẳng Công nghệ và Kinh tế Hà Nội

THÔNG TIN TUYỂN SINH NĂM 2015

Mã trường: NN08 – Tổng chỉ tiêu: 1.000

 

 

Ngành hoặc chuyên ngành đào tạo

Mã ngành máy tính

Chỉ tiêu

CQ

THPT

VLVH

THPT

THCS

THCS

Công nghệ kỹ thuật chế biến và bảo quản lương thực

01

+

+

0

0

+

0

Công nghệ kỹ thuật chế biến và bảo quản thực phẩm

02

+

+

0

0

+

0

Công nghệ kỹ thuật kiểm nghiệm chất lượng lương thực thực phẩm

03

+

+

0

0

+

0

Kinh doanh thương mại và dịch vụ

04

+

+

0

0

+

0

Kế toán doanh nghiệp

05

+

+

0

0

+

0

Quản lý lao động tiền lương và bảo trợ xã hội

06

+

+

0

0

+

0

Thống kê

07

+

+

0

0

+

0

Tài chính xã, phường, thị trấn

08

+

+

0

0

+

0

Điện công nghiệp và dân dụng

09

+

+

0

0

+

0

Bảo trì và sửa chữa ô tô

10

+

+

0

0

+

0

Tin học ứng dụng

11

+

+

0

0

+

0

Quản lý và kinh doanh nông nghiệp

12

+

+

0

0

+

0

 

- Tất cả các ngành xét tuyển điểm hai môn Ngữ Văn, Toán lớp 12 (đối với thí sinh tốt nghiệp THPT) hoặc lớp 9 (đối với thí sinh tốt nghiệp THCS).

 

- Nhận hồ sơ từ: 14/4/2015.

- Ngày xét tuyển:

+ Đợt 1: 25/8/2015

+ Đợt 2: 25/10/2015

 

- Tuyển thí sinh trên toàn quốc

 
Hệ Trung cấp trong Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Thương mại

THÔNG TIN TUYỂN SINH NĂM 2015

Mã trường: CT27 – Tổng chỉ tiêu:1.200

 

 

Ngành hoặc chuyên ngành đào tạo

Mã ngành máy tính

Chỉ tiêu

CQ

THPT

VLVH

THPT

THCS

THCS

Kế toán doanh nghiệp

01

600

600

0

0

0

0

Kinh doanh thương mại và dịch vụ

02

200

200

0

0

0

0

Quản lý và kinh doanh khách sạn

03

200

200

0

0

0

0

Kỹ thuật xăng dầu

04

200

200

0

0

0

0

 

- Tất cả các ngành xét tuyển điểm tổng kết các môn Toán, Vật lí lớp 12 dành cho đối tượng tuyển sinh là thí sinh tốt nghiệp THPT và những thí sinh chưa tốt nghiệp THPT (có giấy chứng nhận học xong chương trình THPT)

- Nhận hồ sơ từ: 01/02 ÷ 30/11/2015

- Ngày xét tuyển:

+ Đợt 1: 30/8/2015

+ Đợt 2: 30/11/2015

- Tuyển  thí sinh trong cả nước.

* Ghi chú:

- Nhà trường có KTX cho HS

- Hồ sơ đăng ký xét tuyển theo mẫu của Bộ GDĐT kèm theo bản sao học bạ THPT để làm căn cứ xét tuyển.

- Học sinh tốt nghiệp Trung cấp có điều kiện được học liên thông lên Cao đẳng - hệ chính quy theo quy định.

 

Hỗ trợ trực tuyến

ĐT: (04) 8.58.58.258 / 0966.117.551
Bộ phận tuyển sinh: 0966.112.155

Phương châm

Phương châm "Hãy để chúng tôi biến ước mơ của bạn thành hiện thực" .
Đạt tiêu chuẩn quốc tế .
Truyền thống, chuyên nghiệp, hiện đại .

Số lượng truy cập

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHôm nay:480
mod_vvisit_counterHôm qua:6320
mod_vvisit_counterTháng này:10124
mod_vvisit_counterTất cả:864222