Liên hệ

VĂN PHÒNG TUYỂN SINH VÀ ĐÀO TẠO BÁCH KHOA

Địa chỉ: Phòng 200, tòa nhà B1-Giảng đường ĐH Bách Khoa Hà Nội

Điện thoại: 024.8585.8258 – 0966.377.455 – 0966.112.155

Email: tuyensinhbk58@gmail.com – Website: www.daotaobachkhoa.com