Trường Đại học tài nguyên và Môi trường Hà Nội thông báo kế hoạch tuyển sinh đại học liên thông chính quy năm 2015. Ngành tuyển sinh, hình thức...
Trường đại học Mỏ-Địa chất tuyển sinh hệ Liên thông Cao đẳng lên Đại học năm 2015. Ngành tuyển sinh(Kỹ thuật mỏ,Kỹ thuật công trình xây dựng,Xây dựng hạ...
ĐH Xây dựng HN tuyển sinh ĐH Liên thông năm 2015. Ngành đào tạo(Ngành Kỹ thuật công trình xây dựng,Cấp thoát nước,Công nghệ kỹ thuật Vật liệu xây dựng,Kinh...
Học Viện Ngân hàng tuyển sinh đào tạo liên thông từ CĐ lên ĐH năm 2015. Ngành đào tạo, chỉ tiêu đào tạo, hình thức đào tạo, điều kiện...
Học viện Y Dược học cổ truyền Việt Nam thông báo tuyển sinh Bác sĩ Y học cổ truyền hệ liên thông chính qui năm 2015. Ngành tuyển sinh,...
Học Viện Ngoại Giao thông báo tuyển sinh liên thông cao đẳng lên đại học ngành quan hệ quốc tế năm 2015. Chỉ tiêu đào tạo, tổ chức đào...
Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải thông báo tuyển sinh vào Đại học, Cao đẳng liên thông hệ chính quy năm 2015. Hình thức và ngành...
Trường Đại học Điện lực thông báo tuyển sinh hệ đào tạo liên thông năm 2015, Hệ đào tạo liên thông hình thức chính quy,Hệ đào tạo liên thông...
Trường Đại học Dược Hà Nội thông báo tuyển sinh đại học lệ liên thông từ trung cấp lên đại học năm 2015,Chỉ tiêu tuyển sinh,Đối tượng tuyển sinh...
Trường Đại học Kinh tế quốc dân thông báo tuyển sinh hệ liên thông cao đẳng lên đại học, hình thức đào tạo chính quy, khóa 16A. Chỉ tiêu...
Trường ĐH Công nghiệp Hà Nội tuyển sinh liên thông hệ CQ năm 2015. Hình thức và ngành đào tạo: Liên thông trung cấp, cao đẳng, cao đẳng nghề...
Trường Đại học Sư phạm Hà Nội thông báo tuyển sinh liên thông theo hình thức vừa làm vừa học các ngành SP Toán học, SP Ngữ văn, Giáo...