THÔNG BÁO TUYỂN SINH NĂM 2015 – 2016 Trường Cao đẳng nghề LILAMA-1 Trường Cao đẳng nghề LILAMA-1, thông báo tuyển sinh năm 2014 tại các cơ sở đào...
THÔNG BÁO TUYỂN SINH NĂM 2015 – 2016 Trường Cao đẳng nghề Cơ giới Ninh Bình Học phí: Theo chế độ hiện hành của nhà nước đối với Trường...
THÔNG BÁO TUYỂN SINH NĂM 2015 – 2016 Trường Cao đẳng nghề Cơ điện Xây dựng Việt Xô I. Cao đẳng nghề: Chỉ tiêu 1000 1 – Đối tượng...
THÔNG BÁO TUYỂN SINH NĂM HỌC 2015 – 2016 Trường Cao đẳng nghề Số 20 – Bộ Quốc phòng 1.  Các ngành nghề đào tạo: TT Ngành nghề đào...
THÔNG BÁO TUYỂN SINH NĂM HỌC 2015 – 2016 Trường Cao đẳng nghề Kinh tế Kỹ thuật VINATEX 1. ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG NGHỀ CHÍNH QUY: –...
THÔNG BÁO TUYỂN SINH NĂM HỌC 2014 – 2015   I-Hệ Cao đẳng nghề, Trung cấp nghề 1 Điện công nghiệp. (Nghề trọng điểm trình độ chuẩn  khu vực Asean)...
THÔNG BÁO TUYỂN SINH NĂM 2014   1. HỆ CAO ĐẲNG NGHỀ – Chỉ tiêu: 250 học sinh – sinh viên – Học phí: 150.000đ/tháng Các nghề đào tạo...
THÔNG TIN TUYỂN SINH NĂM 2015 – 2016 Trường Cao đẳng nghề Công nghệ, kinh tế và chế biến lâm sản MÃ TRƯỜNG: CĐT2401 – TỔNG CHỈ TIÊU: 710 Tên nghề...
THÔNG TIN TUYỂN SINH NĂM 2015 – 2016 Trường Cao đẳng nghề Kỹ thuật – Công nghệ LOD MÃ TRƯỜNG: CĐĐ2203 – TỔNG CHỈ TIÊU: 3.705 Tên nghề đào tạo Số...
THÔNG BÁO TUYỂN SINH NĂM 2015 – 2016 Trường Cao đẳng nghề Dịch vụ Hàng không – AIRSERCO 1. Hệ đào tạo của Trường Cao đẳng nghề Dịch vụ...
THÔNG BÁO TUYỂN SINH NĂM 2015 – 2016 Trường Cao đẳng nghề Cơ điện và Thủy lợi Trường Cao đẳng nghề Cơ điện và Thủy lợi thông báo tuyển...
THÔNG BÁO TUYỂN SINH NĂM HỌC 2015 – 2016 Trường Cao đẳng nghề Lao động – Xã hội Hải Phòng I. NGÀNH NGHỀ ĐÀO TẠO: 1. HỆ CAO ĐẲNG...