Tyển sinh sau ĐHHV Báo chí Tuyên truyển năm 2013

Thực hiện kế hoạch tuyển sinh hàng năm, Học viện Báo chí và Tuyên truyền thuộc Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ tiến sĩ và thạc sĩ đợt tháng 3 và tháng 8 năm  2013, như sau:

 

I. TUYỂN SINH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ TIẾN SĨ

1. Chỉ tiêu tuyển sinh: 30 NCS

- Ngành Báo chí học: 20 chỉ tiêu

- Ngành Chính trị học chuyên ngành Công tác tư tưởng: 10 chỉ tiêu

2. Thời gian tuyển sinh: Tuyển sinh một đợt vào tháng 8/2013

3. Hình thức và thời gian đào tạo

a. Hình thức đào tạo : Các lớp nghiên cứu sinh được tổ chức đào tạo theo hình thức tập trung và không tập trung.

b. Thời gian đào tạo

+ Hình thức đào tạo tập trung: Thời gian đào tạo đối với người có bằng thạc sĩ là 3 năm tập trung liên tục; đối với người có bằng đại học nhưng chưa có bằng thạc sĩ chuyên ngành phù hợp là 4 năm tập trung liên tục.

+ Hình thức đào tạo không tập trung: Thời gian đào tạo đối với người có bằng thạc sĩ là 4 năm; đối với người có bằng đại học nhưng chưa có bằng thạc sĩ chuyên ngành phù hợp là 5 năm, trong đó có ít nhất 12 tháng tập trung liên tục tại Học viện để thực hiện đề tài nghiên cứu.

4. Điều kiện dự tuyển

Người dự tuyển đào tạo trình độ tiến sĩ phải có các điều kiện sau:

a) Có bằng thạc sĩ đúng chuyên ngành và có ít nhất 01 bài báo phù hợp với hướng nghiên cứu đăng ký dự tuyển đã được công bố trên các tạp chí khoa học trước khi nộp hồ sơ dự tuyển. Trường hợp chưa có bằng thạc sĩ thì phải có bằng tốt nghiệp đại học hệ chính quy loại khá trở lên, ngành phù hợp với chuyên ngành đăng ký dự tuyển và có ít nhất  02 bài báo phù hợp với hướng nghiên cứu đăng ký dự tuyển đã được công bố trên các tạp chí khoa học trước khi nộp hồ sơ dự tuyển.

b) Có bằng thạc sĩ đúng ngành nhưng khác chuyên ngành và có ít nhất 02 bài báo phù hợp với hướng nghiên cứu đăng ký dự tuyển đã được công bố trên các tạp chí khoa học trước khi nộp hồ sơ dự tuyển và có giấy chứng nhận chuyển đổi các môn học do Học viện Báo chí và Tuyên truyền cấp. (xem Danh mục các môn học chuyển đổi dự thi Sau đại học).

c) Có một bài luận về dự định nghiên cứu, bao gồm các nội dung sau:

- Đề tài hoặc lĩnh vực nghiên cứu của nghiên cứu sinh;

- Lý do lựa chọn đề tài hoặc lĩnh vực nghiên cứu;

- Tổng quan tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài hoặc lĩnh vực nghiên cứu;

- Mục tiêu và mong muốn đạt được khi đăng ký đi học nghiên cứu sinh;

- Lý do lựa chọn cơ sở đào tạo là Học viện Báo chí và Tuyên truyền;

- Kế hoạch thực hiện trong từng thời kỳ của thời gian đào tạo;

- Những kinh nghiệm, kiến thức, sự hiểu biết cũng như những chuẩn bị của thí sinh trong vấn đề hay lĩnh vực dự định nghiên cứu;

- Dự kiến làm việc sau khi tốt nghiệp;

- Đề xuất của người hướng dẫn.

Lưu ý: Dự định đề tài nghiên cứu của thí sinh phải có xác nhận và chữ ký của người được đề xuất hướng dẫn. Đề tài nghiên cứu và người hướng dẫn được đề nghị phải nằm trong danh mục các hướng nghiên cứu và danh sách các nhà khoa học có thể nhận hướng dẫn nghiên cứu sinh của Học viện Báo chí và Tuyên truyền (Phụ lục đính kèm  Thông báo này).

d) Có 02 thư giới thiệu của hai nhà khoa học có chức danh khoa học như giáo sư, phó giáo sư hoặc học vị tiến sĩ cùng chuyên ngành; hoặc 01 thư giới thiệu của một nhà khoa học có chức danh khoa học hoặc học vị tiến sĩ cùng chuyên ngành và 01 thư giới thiệu của thủ trưởng đơn vị công tác của thí sinh.

Những người giới thiệu này phải có ít nhất 6 tháng công tác hoặc cùng hoạt động chuyên môn với thí sinh. Thư giới thiệu phải có những nhận xét, đánh giá về năng lực và phẩm chất của người dự tuyển, cụ thể:

- Phẩm chất đạo đức, đặc biệt đạo đức nghề nghiệp;

- Năng lực hoạt động chuyên môn;

- Phương pháp làm việc;

- Khả năng nghiên cứu;

- Khả năng làm việc theo nhóm;

- Điểm mạnh và yếu của người dự tuyển;

- Triển vọng phát triển về mặt chuyên môn;

- Những nhận xét khác và mức độ ủng hộ, giới thiệu thí sinh làm nghiên cứu sinh.

(Thư giới thiệu theo nội dung trên phải có dung lượng ít nhất 2 trang đánh máy vi tính trình bày trên khổ giấy A4 và có chữ ký của người giới thiệu).

e) Đạt một trong các điều kiện sau về trình độ ngoại ngữ:

- Có bằng tốt nghiệp đại học hoặc bằng thạc sĩ được đào tạo ở nước ngoài;

- Có bằng đại học chính quy ngành ngoại ngữ;

- Có chứng chỉ trình độ ngoại ngữ tương đương cấp độ B1 hoặc 3/6 trở lên theo Khung tham khảo Châu Âu về ngoại ngữ do Học viện Báo chí và Tuyên truyền hoặc Học viện Chính trị-Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh cấp  trong thời hạn 2 năm  tính đến ngày dự tuyển nghiên cứu sinh;

- Có chứng chỉ tiếng Anh TOEFL ITP 450, iBT 45 hoặc IELTS 5.0 điểm trở lên hoặc tương đương của các cơ sở đào tạo ngoại ngữ có uy tín cấp (Viện Giáo dục quốc tế Hoa Kỳ tại Việt Nam - IIE, Viện Khảo thí giáo dục Hoa Kỳ tại Việt Nam - IIG) trong thời hạn 2 năm kể từ ngày cấp chứng chỉ đến ngày đăng ký dự tuyển;

- Có chứng chỉ tiếng Nga TRKI cấp độ 1 hoặc tương đương; tiếng Trung HSK cấp độ 5 hoặc tương đương; tiếng Pháp DELF A4 hoặc DELF B2; TCF niveau 2 trở lên hoặc tương đương trong thời hạn 2 năm kể từ ngày cấp chứng chỉ đến ngày đăng ký dự tuyển. Các chứng chỉ này do cơ sở đào tạo có uy tín cấp;

- Trong trường hợp chưa đạt một trong các điều kiện trên, thí sinh phải tham dự kỳ kiểm tra trình độ ngoại ngữ theo dạng thức đề thi tương đương cấp độ B1 Khung Châu Âu và có kết quả đạt yêu cầu theo quy định của Giám đốc Học viện. Môn ngoại ngữ dự kiểm tra được chọn  là Tiếng Anh;

g) Nộp đầy đủ hồ sơ dự tuyển, được xác nhận bởi cơ quan quản lý nhân sự (nếu là người đã có việc làm). Đối với người chưa có việc làm cần được địa phương nơi cư trú xác nhận nhân thân tốt và hiện không vi phạm pháp luật.

h) Cam kết thực hiện các nghĩa vụ tài chính (đóng học phí; hoàn trả kinh phí với nơi đã cấp cho quá trình đào tạo nếu không hoàn thành luận án tiến sĩ).

i) Đủ sức khoẻ để học tập và công tác.

Lưu ý: Chỉ xét các bài báo của thí sinh dự tuyển nghiên cứu sinh được đăng trên các tạp chí khoa học thuộc danh mục mà Hội đồng Chức danh giáo sư Nhà nước ban hành năm  2009.

5. Hồ sơ dự tuyển nghiên cứu sinh gồm có:

1.

Phiếu đăng ký dự tuyển nghiên cứu sinh (theo mẫu)

2.

Công văn cử đi dự tuyển của cơ quan quản lý

3.

Sơ yếu lý lịch (theo mẫu)

4.

Bản sao bằng và bảng điểm tốt nghiệp đại học (có công chứng)

5.

Bản sao bằng và bảng điểm thạc sĩ (có công chứng)

6.

Bản sao các văn bằng, chứng chỉ khác (nếu có)

7.

08 bản sao các bài báo khoa học đã công bố đóng thành quyển (gồm trang bìa, trang mục lục và toàn bộ bài báo khoa học, có bảng kê khai danh mục ở sau trang bìa lót)

8.

02 thư giới thiệu của hai nhà khoa học (hoặc 01 thư của một nhà khoa học và 01 thư của thủ trưởng đơn vị công tác của thí sinh)

9.

01 bản gốc và 07 bản sao bài luận về dự định nghiên cứu của thí sinh (theo mẫu)

10.

Bản sao có công chứng các giấy tờ hợp pháp về đối tượng ưu tiên (nếu có)

11.

Các giấy tờ xác nhận thâm niên nghề nghiệp

12.

01 bản cam kết thực hiện nghĩa vụ học tập và chế độ tài chính đối với quá trình đào tạo theo quy định (theo mẫu)

13.

Giấy chứng nhận sức khoẻ của bệnh viện đa khoa

14.

04 ảnh 4 x 6 cho vào phong bì ghi rõ họ tên

15.

03 phong bì có tem và ghi rõ địa chỉ liên hệ của thí sinh (Địa chỉ trên phong bì thư phải ghi rõ ràng, đầy đủ thông tin người nhận chuyển theo đường bưu điện và số điện thoại liên hệ)

6. Thời gian phát hành và nhận hồ sơ xét tuyển NCS:

- Hồ sơ NCS phát hành: từ ngày 01/4/2013  đến hết ngày 30/6/2013.

- Thời gian nhận hồ sơ: từ ngày 30/5 đến hết ngày 30/6/2013 (Hồ sơ dự thi đã nộp không trả lại).

- Địa điểm nhận hồ sơ : Phòng Đào tạo Sau đại học, Ban Quản lý đào tạo, Học viện Báo chí và Tuyên truyền, 36 Xuân Thuỷ, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.

Điện thoại liên hệ:  (04) 37. 546. 963 (số máy lẻ  305).

Điện thoại di động liên hệ: 0983663288 (gặp Thầy Thư)

7. Kế hoạch tuyển sinh NCS:

- Thời gian học chuyển đổi: được thực hiện trong thời gian 1 tháng bắt đầu từ ngày 10/6/2013 đến ngày 15/7/2013. Tổ chức học chuyển đổi vào các ngày thứ 6, thứ 7 và chủ nhật hằng tuần.

- Xét tuyển hồ sơ NCS: vào 2 ngày 17 và 18 tháng 8/2013;

- Riêng kiểm tra trình độ ngoại ngữ đối với thí sinh dự tuyển NCS được tổ chức đồng thời với kỳ thi ngoại ngữ trình độ B1 cho các lớp đào tạo trình độ thạc sĩ K.17, dự kiến vào cuối tháng 4 năm 2013.

 

II. TUYỂN SINH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ

1. Thời gian đào tạo

Thời gian đào tạo trình độ thạc sĩ là 2 năm học.

2. Số lần và thời gian tuyển sinh: Tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ chia làm 2 đợt vào tháng 3 và tháng 8/2013.

a. Đợt 1: Tuyển sinh vào  tháng 3 năm 2013

- Chỉ tiêu tuyển sinh: 400 chỉ tiêu

- Hình thức đào tạo: Chỉ tuyển sinh hình thức đào tạo chính quy không tập trung.

- Chuyên ngành tuyển sinh:

+ Tuyển sinh và tổ chức đào tạo tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền: 160 chỉ tiêu

·        Ngành Báo chí học

·        Ngành Kinh tế chính trị

·        Ngành Xây dựng Đảng và CQNN

·        Ngành Chính trị học chuyên ngành Công tác tư tưởng

+ Tuyển sinh và đào tạo nguồn nhân lực trình độ thạc sĩ tại ba vùng Tây Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam Bộ theo nhiệm vụ Bộ Giáo dục và Đào tạo giao: 240 chỉ tiêu.

·        Ngành Kinh tế chính trị: 60 chỉ tiêu

·        Ngành Báo chí học: 60 chỉ tiêu

·        Ngành Xây dựng Đảng và Chính quyền Nhà nước: 120 chỉ tiêu.

b. Đợt 2: Tuyển sinh vào tháng 8 năm 2013

- Chỉ tiêu tuyển sinh: 340 chỉ tiêu

- Hình thức đào tạo: Hình thức đào tạo chính quy tập trung mỗi tháng lên lớp một đợt 10 ngày. Hình thức đào tạo chính quy không tập trung lên lớp vào các ngày thứ 7 và chủ nhật hằng tuần.

+ Hệ chính quy tập trung: 220 chỉ tiêu, gồm  9 ngành/chuyên ngành sau:

·        Ngành Báo chí học

·        Ngành Xây dựng Đảng và chính quyền Nhà nước

·        Ngành Chính trị học chuyên ngành Công tác tư tưởng

·        Ngành Hồ Chí Minh học

·        Ngành Triết học

·        Ngành Chủ nghĩa xã hội khoa học

·        Ngành Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam

·        Ngành Kinh tế chính trị

·        Ngành Xã hội học

+ Hình thức đào tạo không tập trung: 120 chỉ tiêu, gồm 4 ngành/chuyên ngành sau:

·        Ngành Xuất bản

·        Ngành Chính trị học

·        Ngành Chính trị học chuyên ngành Quản lý xã hội

·        Ngành Quan hệ công chúng

- Địa điểm tổ chức lớp học: tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền

3. Điều kiện dự tuyển

Thí sinh dự thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ phải thoả mãn các điều kiện sau:

- Điều kiện về văn bằng:

Thí sinh dự thi phải thoả mãn một trong các điều kiện sau:

+ Có bằng tốt nghiệp đại học đúng ngành, chuyên ngành đào tạo trình độ thạc sĩ.

+ Có bằng tốt nghiệp đại học đúng ngành nhưng khác chuyên ngành, ngành gần hoặc ngành khác với chuyên ngành đào tạo thạc sĩ và có giấy chứng nhận chuyển đổi các môn học do Học viện Báo chí và Tuyên truyền cấp (xem Danh mục các môn học chuyển đổi dự thi Sau đại học đính kèm Thông báo này).

- Điều kiện về thâm niên công tác:

+ Người có bằng tốt nghiệp đại học loại khá trở lên, ngành tốt nghiệp đúng với ngành đăng ký dự thi, được dự thi ngay sau khi tốt nghiệp đại học.

+ Người có bằng tốt nghiệp đại học ngành đúng hoặc ngành gần với ngành đăng ký dự thi phải có ít nhất một năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực chuyên môn đăng kí dự thi, kể từ khi tốt nghiệp đại học đến ngày đăng ký dự thi.

+ Người có bằng tốt nghiệp đại học ngành khác với ngành đăng ký dự thi phải có ít nhất hai năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực chuyên môn đăng kí dự thi, kể từ khi tốt nghiệp đại học đến ngày đăng ký dự thi.

(xem Danh mục các môn học chuyển đổi dự thi Sau đại học đính kèm Thông báo này để xác định ngành  gần và ngành khác với ngành đăng ký dự thi).

- Điều kiện về sức khoẻ : Đủ sức khoẻ để học tập và công tác.

- Điều kiện về hồ sơ : Nộp hồ sơ đầy đủ, đúng mẫu và đúng thời hạn quy định của Học viện.

4. Thi tuyển sinh

Người dự thi đào tạo trình độ thạc sĩ phải tham dự kỳ thi tuyển sinh do Học viện Báo chí và Tuyên truyền tổ chức gồm các môn sau:

- Môn cơ bản: Triết học Mác-Lênin

- Môn cơ sở:

+ Cơ sở lý luận báo chí (đối với ngành Báo chí học)

+ Cơ sở lý luận xuất bản (đối với ngành Xuất bản)

+ Lý thuyết chung về Quan hệ công chúng (đối với ngành Quan hệ công chúng)

+ Nguyên lý công tác tư tưởng (đối với chuyên ngành Công tác tư tưởng)

+ Lịch sử tư tưởng chính trị (đối với ngành Chính trị học)

+ Lịch sử tư tưởng Hồ Chí Minh (đối với ngành Hồ Chí Minh học)

+ Lý thuyết chung về quản lý xã hội (đối với chuyên ngành Quản lý xã hội)

+ Lịch sử xây dựng Đảng và chính quyền Nhà nước (đối với ngành Xây dựng Đảng và chính quyền Nhà nước)

+ Lịch sử triết học (đối với ngành Triết học)

+ Lịch sử tư tưởng XHCN (đối với ngành Chủ nghĩa xã hội khoa học)

+ Lịch sử các học thuyết kinh tế (đối với ngành Kinh tế chính trị)

+ Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam thời kỳ đổi mới (1986 đến nay), (đối với ngành Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam)

+ Xã hội học đại cương (đối với ngành Xã hội học)

- Ngoại ngữ: Tiếng Anh. Đề thi môn ngoại ngữ đầu vào trình độ A2 không đầy đủ (bỏ phần thi nghe hiểu và thi nói) theo dạng thức đề B1 khung Châu Âu  áp dụng cho đào tạo trình độ thạc sĩ.

5. Đối tượng và chính sách ưu tiên

a. Đối tượng ưu tiên:

- Người có thời gian công tác hai năm liên tục trở lên (tính đến ngày nộp hồ sơ đăng ký dự thi) tại các xã của vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn ở các địa phương thuộc miền núi, vùng cao, vùng sâu, hải đảo;

Các đối tượng ưu tiên theo quy định trên phải có quyết định tiếp nhận công tác hoặc biệt phái công tác của cấp có thẩm quyền;

- Thương binh, bệnh binh, người có giấy chứng nhận được hưởng chính sách như thương binh;

- Con liệt sĩ;

- Con nạn nhân chất độc màu da cam;

- Anh hùng lực lượng vũ trang, anh hùng lao động, người có công với cách mạng;

- Người dân tộc thiểu số ở những vùng có điều kiện kinh tế-xã hội đặc biệt khó khăn.

b. Chính sách ưu tiên:

- Người dự thi thuộc đối tượng ưu tiên được cộng một điểm vào kết quả thi (thang điểm 10) cho môn cơ bản;

- Người thuộc nhiều đối tượng ưu tiên chỉ được hưởng chế độ ưu tiên của một đối tượng ưu tiên.

6. Hồ sơ dự thi đào tạo trình độ thạc sĩ gồm có:

1.

Phiếu đăng ký dự thi đào tạo trình độ thạc sĩ 02 bản (theo mẫu)

2.

Công văn cử đi thi của cơ quan quản lý

3.

Sơ yếu lý lịch (theo mẫu)

4.

Bản sao bằng đại học và bảng điểm  (có công chứng)

5.

Bản sao có công chứng các giấy tờ hợp pháp về đối tượng ưu tiên (nếu có)

6.

Các giấy tờ xác nhận thâm niên nghề nghiệp

7.

01 giấy chứng nhận sức khoẻ của bệnh viện đa khoa

8.

01 bản cam kết thực hiện nghĩa vụ học tập và chế độ tài chính đối với quá trình đào tạo theo quy định (theo mẫu)

9.

05 ảnh 4 x 6 cho vào phong bì ghi rõ họ tên

10.

03 phong bì có tem và ghi rõ địa chỉ liên hệ của thí sinh (địa chỉ trên phong bì thư phải ghi rõ ràng, đầy đủ thông tin người nhận chuyển theo đường bưu điện và số điện thoại bàn và di động để liên hệ)

7. Thời gian, địa điểm phát hành và nhận hồ sơ

Hồ sơ dự thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ do Học viện Báo chí và Tuyên truyền phát hành.

a. Đợt 1 :

- Thời gian phát hành hồ sơ: từ  ngày 01/01/2013 đến hết ngày 05/03/2013.

- Thời gian nhận hồ sơ: từ ngày 20/01/2013 đến hết  ngày 10/3/2013 (hồ sơ dự thi đã nộp không trả lại).

- Địa điểm phát hành và nhận hồ sơ: Phòng Đào tạo Sau đại học, Ban Quản lý đào tạo, Học viện Báo chí và Tuyên truyền, 36 Xuân Thuỷ, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.

Riêng thí sinh dự tuyển đào tạo nguồn nhân lực trình độ thạc sĩ cho 3 vùng Tây Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam Bộ, Học viện sẽ tổ chức phát hành hồ sơ tại Văn Ủy ban Nhân dân  tỉnh/thành và nhận hồ sơ tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền.

Điện thoại liên hệ:  (04) 37. 546. 963 (số máy lẻ  305).

Điện thoại di động liên hệ: 0903286590 (gặp  Cô  Hà) hoặc 0912096396 (gặp Thầy Kiên)

b. Đợt 2:

- Thời gian phát hành hồ sơ: từ ngày 01/5/2013 đến hết ngày 30/6/2013.

- Thời gian nhận hồ sơ: từ ngày 30/5 đến hết  ngày 25/7/2013

(hồ sơ dự thi đã nộp không trả lại).

- Địa điểm phát hành và nhận hồ sơ: Phòng Đào tạo Sau đại học, Ban Quản lý đào tạo, Học viện Báo chí và Tuyên truyền, 36 Xuân Thuỷ, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội.

Điện thoại liên hệ:  (04) 37. 546. 963 (số máy lẻ  305).

Điện thoại di động liên hệ: 0903286590 (gặp Cô Hà)

8. Thời gian, địa điểm  học chuyển đổi, ôn tập và thi tuyển sinh

a. Thời gian học chuyển đổi, ôn tập và thi tuyển sinh

-  Thời gian học chuyển đổi, ôn thi và thi tuyển sinh đợt 1:

+ Thời gian học chuyển đổi: được thực hiện trong thời gian 01 tháng bắt đầu từ ngày 22/02/2013 đến ngày 17/3/2013. Tổ chức học chuyển đổi vào các ngày trong tuần.

+ Thời gian ôn thi tuyển sinh: được thực hiện từ ngày 19/3 đến ngày 24/3/2013. Tổ chức ôn tập liên tục vào các ngày trong tuần.

Tổ chức học chuyển đổi và ôn tập được tiến hành đồng thời tại Học viện Báo Chí và Tuyên truyền(khu vực Tây Bắc) và Học viện Chính trị - Hành chính  khu vực 4 (Khu vực Tây Nam Bộ) và Phân viện Hành chính tại Tây Nguyên (khu vực Tây Nguyên).

+ Thời gian thi tuyển sinh: được tổ chức vào các ngày thứ  6, 7 và chủ nhật (tức ngày 29, 30 và 31 tháng 3  năm 2013).

-  Thời gian học chuyển đổi, ôn thi và thi tuyển sinh đợt 2:

+ Thời gian học chuyển đổi: được thực hiện trong thời gian 01 tháng bắt đầu từ ngày 10/6/2013  đến ngày 15/7/2013. Tổ chức học chuyển đổi vào các ngày trong tuần.

+ Thời gian ôn thi tuyển sinh: được thực hiện từ ngày 05/8 đến ngày 16/8/2013. Tổ chức ôn tập liên tục vào các ngày trong tuần.

+ Thời gian thi tuyển sinh: được tổ chức vào các ngày thứ 6, 7 và chủ nhật (tức ngày 30, 31 thỏng 8 và ngày 01 tháng 9 năm 2013).

b. Địa điểm

Địa điểm tổ chức học các môn chuyển đổi, ôn tập và thi tuyển sinh của tất cả các loại hình đào tạo được tổ chức tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền, 36 Xuân Thuỷ, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội; Học viện Chính trị -Hành chính khu vực IV (Tây Nam Bộ); Phân viện Hành chính tại Tây Nguyên  (Khu vực Tây Nguyên).

 

III. KINH PHÍ TUYỂN SINH

1. Lệ phí đăng ký tuyển sinh: 100.000 đồng/hồ sơ

2. Lệ phí tuyển sinh:

- Lệ phí tuyển nghiên cứu sinh: 1.000.000 đồng/thí sinh

- Lệ phí thi  tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ: 600.000 đồng/thí sinh

Các thí sinh được miễn thi môn ngoại ngữ, lệ phí tuyển sinh được giảm  200.000 đồng (Lệ phí đăng ký dự thi và lệ phí thi phải nộp cùng hồ sơ).

Lưu ý: Kinh phí tuyển sinh đối với thí sinh dự thi đào tạo nguồn nhân lực trình độ thạc sĩ cho 3 vùng Tây Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam Bộ, Học viện sẽ có thông báo riêng.

 

Thông tin chi tiết về tuyển sinh trình độ tiến sĩ và thạc sĩ được cập nhật trên Website:www.ajc.edu.vn của Học viện Báo chí và Tuyên truyền./.


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

  Hãy kết bạn với chúng tôi
để nhận được thông tin mới nhất!

Hỗ trợ trực tuyến

ĐT: (04) 8.58.58.258 / 0966.117.551
Bộ phận tuyển sinh: 0966.112.155

Phương châm

Phương châm "Hãy để chúng tôi biến ước mơ của bạn thành hiện thực" .
Đạt tiêu chuẩn quốc tế .
Truyền thống, chuyên nghiệp, hiện đại .

Số lượng truy cập

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHôm nay:1408
mod_vvisit_counterHôm qua:7040
mod_vvisit_counterTháng này:9241
mod_vvisit_counterTất cả:863339