Tuyển sinh sau ĐH ĐH Ngoại thương đợt tháng 3/2013

Trường Đại học Ngoại thương thông báo tuyển sinh sau đại học tháng 3 năm 2013 như sau

I. Mục tiêu đào tạo

Đào tạo thạc sĩ: Nhằm mở rộng, nâng cao, cập nhật cho người học những kiến thức cơ sở đã học ở bậc đại học, trang bị theo hướng chuyên sâu các kiến thức chuyên ngành; đồng thời nâng cao năng lực phân tích, tổng hợp, đánh giá của người học cũng như khả năng phát hiện và giải quyết những vấn đề phát sinh từ thực tiễn hoạt động kinh tế, thương mại, quản trị kinh doanh, tài chính, ngân hàng và pháp luật, đặc biệt trong phạm vi quốc tế.

Đào tạo tiến sĩ: Đào tạo những người có trình độ chuyên môn cao về học thuật, về kiến thức thực tiễn, có tư duy khoa học cao, có khả năng độc lập và sáng tạo trong nghiên cứu - giảng dạy về lĩnh vực kinh tế và quản lý thuộc chuyên ngành đào tạo.

II. Chuyên ngành tuyển sinh

1. Đào tạo trình độ thạc sĩ

- Kinh tế thế giới và Quan hệ kinh tế quốc tế (KTTG & QHKTQT), mã số: 60.31.07

- Quản trị kinh doanh (QTKD), mã số: 60.34.05

- Thương mại (TM), mã số: 60.34.10

- Tài chính và Ngân hàng (TC&NH), mã số: 60.34.20

- Chính sách và Luật Thương mại quốc tế (CS

2. Đào tạo trình độ tiến sĩ

- Kinh tế thế giới và Quan hệ kinh tế quốc tế, mã số: 62.31.07.01

- Quản trị kinh doanh, mã số: 62.34.05.01

III. Hình thức và thời gian đào tạo

1. Đào tạo trình độ thạc sĩ

a) Đối với chuyên ngành KTTG&QHKTQT, QTKD, TM, TC&NH

- Hình thức đào tạo không tập trung: Thời gian đào tạo là 2 năm, học buổi tối.

- Hình thức đào tạo tập trung: Thời gian đào tạo là 1,5 năm, học vào ban ngày. (Lưu ý: Hình thức đào tạo tập trung được tổ chức nếu số lượng học viên trúng tuyển đủ lớp học, trường hợp không đủ lớp học, các học viên trúng tuyển theo hình thức đào tạo tập trung sẽ chuyển sang đào tạo theo hình thức không tập trung).

b) Đối với chuyên ngành CS

Thời gian đào tạo là 1,5 năm, học các buổi tối trong tuần.

2. Đào tạo trình độ tiến sĩ

a) Thời gian đào tạo trình độ tiến sĩ đối với người có bằng thạc sĩ là 3 năm tập trung liên tục; đối với người có bằng tốt nghiệp đại học là 4 năm tập trung liên tục.

b) Trường hợp nghiên cứu sinh không theo học tập trung được thì nghiên cứu sinh phải có tổng thời gian học và nghiên cứu như quy định tại mục 2.a phần III của Thông báo này, trong đó có ít nhất 12 tháng tập trung liên tục tại Trường để thực hiện đề tài nghiên cứu.

IV. Hình thức tuyển sinh

1. Đối với đào tạo trình độ thạc sĩ

a) Chuyên ngành KTTG & QHKTQT, TM, TC-NH

Tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ thông qua hình thức thi tuyển, thí sinh sẽ tham gia các môn thi tuyển sinh:

- Môn ngoại ngữ: Tiếng Anh dạng thức B1 Khung Châu Âu (rút gọn).

- Môn cơ bản: Toán kinh tế (gồm: Xác suất thống kê và Toán cơ sở).

- Môn cơ sở: Kinh tế học (gồm: Kinh tế vĩ mô và Kinh tế vi mô).

b) Chuyên ngành QTKD

Tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ thông qua thi tuyển, thí sinh sẽ tham gia các môn thi tuyển sinh:

- Môn ngoại ngữ: Tiếng Anh dạng thức B1 Khung Châu Âu (rút gọn).

- Môn cơ bản: Toán kinh tế (gồm: Xác suất thống kê và Toán cơ sở).

- Môn cơ sở: Quản trị học.

c) Chuyên ngành CS & LTMQT

- Môn ngoại ngữ: Tiếng Anh dạng thức B1 Khung Châu Âu (rút gọn).

- Môn cơ bản: Pháp luật đại cương

- Môn thi cơ sở: Kinh tế học (gồm: Kinh tế vĩ mô và Kinh tế vi mô).

2. Đào tạo tiến sĩ: Tuyển sinh nghiên cứu sinh thông qua hình thức xét tuyển.

V. Điều kiện dự thi

1. Điều kiện dự thi đào tạo trình độ thạc sĩ chuyên ngành Kinh tế thế giới & Quan hệ kinh tế quốc tế

a) Điều kiện văn bằng: Thí sinh dự thi đào tạo thạc sĩ chuyên ngành Kinh tế thế giới và Quan hệ kinh tế quốc tế cần thỏa mãn một trong các điều kiện về văn bằng như sau:

- Có bằng tốt nghiệp đại học chuyên ngành Kinh tế Đối ngoại của Trường Đại học Ngoại thương;

- Có bằng tốt nghiệp đại học của các trường khác, chuyên ngành học phù hợp với chuyên ngành Kinh tế Đối ngoại của Trường Đại học Ngoại thương;

Có bằng tốt nghiệp các trường đại học khác thuộc các ngành kinh tế, kinh doanh và quản lý trong lĩnh vực kinh tế, đã học bổ sung kiến thức các môn học chuyên ngành Kinh tế Đối ngoại của Trường Đại học Ngoại thương.

b) Điều kiện thâm niên công tác

- Thí sinh có bằng tốt nghiệp Trường Đại học Ngoại thương chuyên ngành Kinh tế đối ngoại hoặc có bằng tốt nghiệp các trường đại học khác nhưng ngành học phù hợp với chuyên ngành Kinh tế đối ngoại của trường Đại học Ngoại thương, xếp loại khá trở lên được dự thi cao học ngay sau khi tốt nghiệp đại học;

- Những trường hợp còn lại phải có ít nhất một năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực kinh tế đối ngoại tính từ ngày tốt nghiệp đại học (tính từ ngày ký quyết định công nhận tốt nghiệp) đến ngày xét hồ sơ.

2. Điều kiện dự thi đào tạo trình độ thạc sĩ chuyên ngành Quản trị Kinh doanh (chuyên sâu Kinh doanh Quốc tế)

a) Điều kiện văn bằng, Thí sinh dự thi đào tạo thạc sĩ chuyên ngành Quản trị Kinh doanh cần thỏa mãn một trong những điều kiện về văn bằng sau:

- Có bằng tốt nghiệp đại học chuyên ngành Quản trị Kinh doanh quốc tế của các trường đại học;

- Có bằng tốt nghiệp đại học các ngành: Kinh tế, Kinh doanh và quản lý trong lĩnh vực kinh tế của các trường đại học; có bằng tốt nghiệp đại học hệ chính quy: Các ngành Ngoại ngữ kinh tế hoặc thương mại, Quản lý giáo dục, Quan hệ quốc tế, Quản lý văn hoá, Luật, Truyền thông đại chúng, Công nghệ thông tin, Công nghệ chế biến, Tổ chức quản lý dược của các trường đại học; Các nhóm ngành: Kỹ thuật - Công nghệ, Toán và thống kê, Khoa học tự nhiên, Xây dựng và Kiến trúc, Nông lâm nghiệp và Thủy sản, Môi trường và Bảo vệ môi trường, Vận tải của các trường đại học và đã học bổ sung kiến thức các môn học ngành Quản trị Kinh doanh (bậc đại học) của Trường Đại học Ngoại thương.

b) Điều kiện thâm niên công tác

- Thí sinh có bằng tốt nghiệp đại học chuyên ngành Quản trị Kinh doanh Quốc tế, xếp loại khá trở lên được dự thi tuyển ngay sau khi tốt nghiệp đại học;

- Những trường hợp còn lại phải có ít nhất một năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực quản trị kinh doanh tính từ ngày tốt nghiệp đại học (tính từ ngày ký quyết định công nhận tốt nghiệp) đến ngày xét hồ sơ.

3. Điều kiện dự thi đào tạo trình độ thạc sĩ chuyên ngành Thương mại (chuyên sâu Thương mại quốc tế)

a) Điều kiện văn bằng: Thí sinh dự thi đào tạo thạc sĩ chuyên ngành Thương mại cần thỏa mãn một trong những điều kiện về văn bằng như sau:

- Có bằng tốt nghiệp đại học chuyên ngành Kinh tế đối ngoại, Thương mại quốc tế của các trường đại học, chuyên ngành Quản trị Kinh doanh Quốc tế của Trường Đại học Ngoại thương.

- Có bằng tốt nghiệp ngành Kinh doanh và Quản lý trong lĩnh vực kinh tế của các trường đại học đã học bổ sung kiến thức các môn học chuyên ngành Thương mại quốc tế của trường Đại học Ngoại thương.

b) Điều kiện thâm niên công tác

- Thí sinh có bằng tốt nghiệp đại học chuyên ngành Kinh tế Đối ngoại, Thương mại quốc tế của các trường đại học, xếp loại khá trở lên được đăng ký dự thi ngay sau khi tốt nghiệp đại học;

- Những trường hợp còn lại phải có ít nhất một năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực thương mại tính từ ngày tốt nghiệp đại học (tính từ ngày ký quyết định công nhận tốt nghiệp) đến ngày xét hồ sơ.

4. Điều kiện dự thi đào tạo trình độ thạc sĩ chuyên ngành Tài chính và Ngân hàng

a) Điều kiện văn bằng: Thí sinh dự thi đào tạo thạc sĩ chuyên ngành Tài chính và Ngân hàng cần thỏa mãn một trong các điều kiện về văn bằng sau:

- Có bằng tốt nghiệp đại học đúng chuyên ngành hoặc phù hợp với chuyên ngành đăng ký dự thi, gồm các chuyên ngành thuộc ngành Tài chính Ngân hàng, cụ thể: chuyên ngành Tài chính - Ngân hàng, Ngân hàng, Tài chính, Tài chính quốc tế, Tài chính doanh nghiệp, Phân tích và Đầu tư Tài chính, Đầu tư, Đầu tư quốc tế, Đầu tư chứng khoán, Bảo hiểm.

- Có bằng tốt nghiệp đại học các ngành gần với ngành đăng ký dự thi, gồm các ngành sau: Quản lý kinh tế, Kinh tế, Kinh tế Quốc tế, Quản trị kinh doanh, Kinh doanh quốc tế, Kế toán, Quản lý và phân tích thông tin kinh tế, Quản lý nguồn nhân lực, Thương mại... và đã học bổ sung kiến thức các môn học ngành Tài chính và Ngân hàng (bậc đại học) của Trường Đại học Ngoại thương.

- Có bằng tốt nghiệp đại học hệ chính quy của các trường đại học các nhóm ngành: Ngoại ngữ kinh tế, Công nghệ thông tin, Công nghệ chế biến, Kỹ thuật – Công nghệ, Toán và thống kê, Khoa học tự nhiên, Xây dựng và Kiến trúc, Nông lâm nghiệp và Thủy sản, Môi trường và Bảo vệ môi trường, Vận tải,… và đã học bổ sung kiến thức các môn học ngành Tài chính và Ngân hàng (bậc đại học) của Trường Đại học Ngoại thương.

b) Điều kiện thâm niên công tác

- Thí sinh có bằng tốt nghiệp đại học các chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng, Ngân hàng, Tài chính, Tài chính quốc tế, Tài chính doanh nghiệp, Phân tích và Đầu tư Tài chính, Đầu tư, Đầu tư quốc tế, Đầu tư chứng khoán, Bảo hiểm, xếp loại khá trở lên được dự thi tuyển ngay sau khi tốt nghiệp đại học;

- Những trường hợp còn lại phải có ít nhất một năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng tính từ ngày tốt nghiệp đại học (tính từ ngày ký quyết định công nhận tốt nghiệp) đến ngày xét hồ sơ.

5. Chính sách và Luật Thương mại quốc tế (CS

a) Điều kiện văn bằng: Thí sinh dự tuyển đào tạo thạc sĩ chuyên ngành Chính sách và Luật thương mại quốc tế cần có bằng tốt nghiệp đại học thuộc các ngành luật, ngành kinh tế học, nhóm ngành kinh doanh và quản lý, ngoại ngữ thương mại.

b) Điều kiện về ngoại ngữ: Người dự tuyển phải có đủ trình độ ngoại ngữ để có thể đọc tài liệu học tập và nghe nói trực tiếp trên lớp bằng tiếng Anh.

c) Dự kiến chỉ tiêu tuyển sinh: 40 chỉ tiêu

Lưu ý: Ngôn ngữ giảng dạy, học tập và viết luận văn thạc sĩ của chương trình Chính sách và Luật Thương mại quốc tế là tiếng Anh. Giảng viên của chương trình là các giảng viên của WTI (chiếm khoảng 70% thời lượng) và các giảng viên của Trường Đại học Ngoại thương (chiếm khoảng 30% thời lượng) phối hợp thực hiện.

6. Điều kiện dự tuyển đào tạo trình độ tiến sĩ

Người dự tuyển đào tạo trình độ tiến sĩ chuyên ngành KTTG&QHKTQT và Quản trị kinh doanh cần thỏa mãn các điều kiện sau:

a) Về văn bằng người dự tuyển đào tạo tiến sĩ cần có một trong các điều kiện sau về văn bằng:

* Đối với chuyên ngành KTTG&QHKTQT

Người dự tuyển cần có một trong các điều kiện về văn bằng như sau:

- Có bằng thạc sĩ phù hợp với chuyên ngành KTTG và QHKTQT và có bằng tốt nghiệp đại học từ loại khá trở lên;

- Có bằng thạc sĩ chuyên ngành gần với chuyên ngành KTTG và QHKTQT (trình độ thạc sĩ) bao gồm các chuyên ngành: Kinh tế chính trị, Kinh tế học, Kinh tế phát triển, Kinh tế công nghiệp, Kinh tế lao động, Kinh tế Tài chính- ngân hàng, Kinh doanh quốc tế, Kinh tế quốc tế, Luật, Quản trị kinh doanh, Quản lý kinh tế và có bằng tốt nghiệp đại học loại khá ngành đúng hoặc phù hợp với chuyên ngành đăng kí dự thi. Trong trường hợp này người trúng tuyển phải học bổ sung các môn học cần thiết của bậc học thạc sĩ chuyên ngành đúng;

- Người có bằng tốt nghiệp đại học hệ chính quy thuộc Ngành Kinh tế, Kinh tế quốc tế của các trường đại học, người có bằng tốt nghiệp đại học thuộc chuyên ngành gần với chuyên ngành đào tạo bậc đại học về kinh tế của Trường Đại học Ngoại thương. Trong trường hợp này, người dự tuyển phải có 2 công trình nghiên cứu được đăng trên tạp chí chuyên ngành (thuộc danh mục mà Hội đồng chức danh giáo sư Ngành Kinh tế hoặc ngành có liên quan công bố cùng thời điểm) hoặc kỷ yếu hội thảo cấp trường trở lên (được xuất bản và lưu chiểu) có nội dung cập nhật liên quan và phù hợp với mục tiêu của đề tài luận án tiến sĩ. Khi trúng tuyển, NCS sẽ phải hoàn thành các học phần của bậc học thạc sĩ chuyên ngành KTTG và QHKTQT.

- Điều kiện thâm niên công tác: người dự tuyển cần có ít nhất một năm làm việc chuyên môn trong lĩnh vực của chuyên ngành đăng kí dự tuyển (tính từ ngày kí quyết định công nhận tốt nghiệp đại học đến ngày nộp hồ sơ).

Lưu ý: Căn cứ vào Đề án “Đào tạo giảng viên có trình độ tiến sĩ cho các trường ĐH, CĐ giai đoạn 2010-2020” được phê duyệt tại Quyết định số 911/QĐ-TTg ngày 17/06/2010 của Thủ tướng Chính phủ và Thông tư số 35/2012/TT-BGDĐT ngày 12/10/2012, các ứng viên là giảng viên đăng ký chuyên ngành Kinh tế thế giới và Quan hệ kinh tế quốc tế được xét tuyển vào chương trình đào tạo tiến sĩ theo Đề án 911 tại Trường Đại học Ngoại thương.

* Đối với chuyên ngành Quản trị kinh doanh

Người dự tuyển cần có một trong các điều kiện về văn bằng như sau:

- Có bằng thạc sĩ phù hợp với chuyên ngành Quản trị kinh doanh và có bằng tốt nghiệp đại học từ loại khá trở lên;

- Có bằng thạc sĩ chuyên ngành gần với chuyên ngành Quản trị kinh doanh (trình độ thạc sĩ) bao gồm các chuyên ngành: Kinh doanh quốc tế, Luật, Quản lý kinh tế, Thương mại, Kinh tế phát triển, Tài chính, Tài chính doanh nghiệp, Tài chính và Ngân hàng, Kế toán, Kiểm toán, Kế toán kiểm toán, Quản lý và phân tích thông tin kinh tế, Quản lý nguồn nhân lực, Quản trị dự án, Quản trị chiến lược, Quản trị marketing, Quản trị tài chính, Quản trị tác nghiệp và có bằng tốt nghiệp đại học loại khá ngành đúng hoặc phù hợp với chuyên ngành đăng kí dự thi. Trong trường hợp này người trúng tuyển phải học bổ sung các môn học cần thiết của bậc học thạc sĩ chuyên ngành đúng;

- Có bằng tốt nghiệp đại học hệ chính quy chuyên ngành Quản trị kinh doanh, Quản trị kinh doanh quốc tế. Trong trường hợp này, người dự tuyển phải có bằng tốt nghiệp đại học hệ chính quy loại khá trở lên và phải có 2 công trình nghiên cứu được đăng trên tạp chí chuyên ngành (thuộc danh mục mà Hội đồng chức danh giáo sư Ngành Kinh tế hoặc ngành có liên quan công bố cùng thời điểm) hoặc kỷ yếu hội thảo cấp trường trở lên (được xuất bản và lưu chiểu) có nội dung cập nhật liên quan và phù hợp với mục tiêu của đề tài luận án tiến sĩ. Khi trúng tuyển, NCS sẽ phải hoàn thành các học phần của chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ chuyên ngành thạc sĩ Quản trị kinh doanh của Trường Đại học Ngoại thương.

- Điều kiện thâm niên công tác: người dự tuyển cần có ít nhất một năm làm việc chuyên môn trong lĩnh vực của chuyên ngành đăng kí dự tuyển (tính từ ngày kí quyết định công nhận tốt nghiệp đại học đến ngày nộp hồ sơ).

b) Có một bài luận về dự định nghiên cứu, trong đó trình bày rõ ràng đề tài hoặc lĩnh vực nghiên cứu, lý do lựa chọn lĩnh vực nghiên cứu, mục tiêu và mong muốn đạt được, lý do lựa chọn cơ sở đào tạo; kế hoạch thực hiện trong từng thời kỳ của thời gian đào tạo; những kinh nghiệm, kiến thức, sự hiểu biết cũng như những chuẩn bị của thí sinh trong vấn đề hay lĩnh vực dự định nghiên cứu; dự kiến việc làm sau khi tốt nghiệp; đề xuất người hướng dẫn.

c) Có hai thư giới thiệu của hai nhà khoa học có chức danh khoa học giáo sư, phó giáo sư hoặc học vị tiến sĩ cùng chuyên ngành; hoặc một thư giới thiệu của một nhà khoa học có chức danh khoa học hoặc học vị tiến sĩ cùng chuyên ngành và một thư giới thiệu của thủ trưởng đơn vị công tác của thí sinh.

Những người giới thiệu này cần có ít nhất 6 tháng công tác hoặc cùng hoạt động chuyên môn với thí sinh. Thư giới thiệu phải có những nhận xét, đánh giá về năng lực và phẩm chất của người dự tuyển.

d) Về trình độ ngoại ngữ: người dự tuyển phải có một trong các chứng chỉ hoặc văn bằng ngoại ngữ sau đây:

- Chứng chỉ trình độ ngoại ngữ tương đương cấp độ B1 hoặc bậc 3/6 trở lên theo Khung tham khảo Châu Âu chung về ngoại ngữ, trong thời hạn 2 năm tính đến ngày dự tuyển nghiên cứu sinh, do một trung tâm khảo thí quốc tế có thẩm quyền hoặc một trường đại học trong nước đào tạo ngành ngoại ngữ tương ứng trình độ đại học cấp theo khung năng lực tương đương cấp độ B1;

Bảng tham chiếu quy đổi một số chứng chỉ ngoại ngữ tương đương cấp độ B1 khung Châu Âu theo quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo:

Tiếng Anh

Cấp độ (CEFR)

IELTS

TOEFL

TOEIC

CambridgeExam

BEC

BULATS

B1

4.5

450 PBT 133 CBT 45 iBT

450

Preliminary PET

Business Preliminary

40

(Chứng chỉ Tiếng Anh IELTS do Bristish Council, IDP Australia và University of Cambrige cấp; Chứng chỉ Tiếng Anh TOEFL PBT, TOEFL CBT, TOEFL iBT, chứng chỉ Tiếng anh TOEIC do các trung tâm IIG, IIE hoặc các trung tâm do ETS ủy quyền; các điểm số nêu trên là điểm tối thiểu cần đạt được)

Một số tiếng khác

Cấp độ (CEFR)

tiếng Nga

tiếng Pháp

tiếng Đức

tiếng Trung

tiếng Nhật

B1

TRKI 1

DELF B1

TCF niveau 3

B1

ZD

HSK cấp độ 3

JLPT

N4

- Bằng tốt nghiệp đại học hoặc bằng thạc sĩ được đào tạo ở nước ngoài;

- Bằng tốt nghiệp đại học ngành ngoại ngữ.

e) Được cơ quan quản lý nhân sự (nếu là người đã có việc làm), hoặc trường nơi sinh viên vừa tốt nghiệp giới thiệu dự tuyển đào tạo trình độ tiến sĩ. Đối với người chưa có việc làm cần được địa phương nơi cư trú xác nhận nhân thân tốt và hiện không vi phạm pháp luật.

f) Cam kết thực hiện các nghĩa vụ tài chính đối với quá trình đào tạo theo quy định của cơ sở đào tạo (đóng học phí; hoàn trả kinh phí với nơi đã cấp cho quá trình đào tạo nếu không hoàn thành luận án tiến sĩ).

Lưu ý về văn bằng của các thí sinh dự thi cao học, dự tuyển nghiên cứu sinh:

Đối với thí sinh có bằng tốt nghiệp đại học, thạc sỹ do trường đại học nước ngoài cấp, bằng tốt nghiệp đại học các chương trình liên kết của trường đại học Việt Nam với nước ngoài nhưng chưa có văn bản công nhận của Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng theo Thông tư số 77-2007/QĐ-BGDĐT ngày 20/12/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về ban hành Quy định về trình tự, thủ tục công nhận văn bằng của cơ sở Việt Nam do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp sẽ do Ban xét hồ sơ sẽ xem xét và quyết định.

VI. Đối tượng và chính sách ưu tiên tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ

1. Đối tượng

a) Ng­ười có thời gian công tác hai năm liên tục trở lên (tính đến ngày nộp hồ sơ đăng ký dự thi) tại các xã thuộc vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn ở các địa phương thuộc miền núi, vùng cao, vùng sâu, hải đảo (trong trường hợp này thí sinh phải có quyết định tiếp nhận công tác hoặc biệt phái công tác của cấp có thẩm quyền);

b) Th­ương binh, bệnh binh ng­ười có giấy chứng nhận được hư­ởng chính sách như­ th­ương binh;

c) Con liệt sĩ;

d) Anh hùng lực lư­ợng vũ trang, anh hùng lao động, người có công với cách mạng;

đ) Ng­ười dân tộc thiểu số ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn;

e) Con nạn nhân chất độc màu da cam;

2. Chính sách ưu tiên

a) Người dự thi thuộc đối tượng ưu tiên được cộng một điểm vào kết quả thi (thang điểm 10) cho môn cơ bản;

b) Người thuộc nhiều đối tượng ưu tiên chỉ được hưởng chế độ ưu tiên của một đối tượng.

VII. Đề cương hướng dẫn ôn tập (ĐỀ CƯƠNG THI TUYỂN SINH CAO HỌC)

VIII. Hồ sơ tuyển sinh cao học và dự tuyển NCS

- Thời gian phát hành: Từ ngày 21/11/2012 đến ngày 14/12/2012

- Địa điểm phát hành và nhận hồ sơ: Khoa Sau đại học, Trường Đại học Ngoại thương.

IX. Thời gian nhận hồ sơ và thi tuyển sinh

- Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày 03/12/2012 đến hết ngày ngày 04/01/2013, sáng từ 8h00 -11h00, chiều từ 13h30 – 16h00 (trừ các ngày thứ sáu hàng tuần).

- Thời gian làm thủ tục dự thi, thi tuyển sinh: Ngày 22, 23, 24 tháng 03 năm 2013 (dự kiến xét tuyển NCS ngày 25/03/2013).

X. Liên hệ

- Khoa Sau đại học, Trường Đại học Ngoại thương, Tầng 9 nhà A – Số 91 - Phố Chùa Láng – Láng Thượng - Đống Đa - Hà Nội.

- Điện thoại: 04 32595158 số máy lẻ (215, 216, 217, 219)

- Website (Trường): http://www.ftu.edu.vn, Website (Khoa): http://sdh.ftu.edu.vn.


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

  Hãy kết bạn với chúng tôi
để nhận được thông tin mới nhất!

Hỗ trợ trực tuyến

ĐT: (04) 8.58.58.258 / 0966.117.551
Bộ phận tuyển sinh: 0966.112.155

Phương châm

Phương châm "Hãy để chúng tôi biến ước mơ của bạn thành hiện thực" .
Đạt tiêu chuẩn quốc tế .
Truyền thống, chuyên nghiệp, hiện đại .

Số lượng truy cập

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHôm nay:960
mod_vvisit_counterHôm qua:4016
mod_vvisit_counterTháng này:9464
mod_vvisit_counterTất cả:863562