Tuyển sinh Sau đại học HV Kỹ thuật Quân sự đợt 2 năm 2014

Học viện Kỹ thuật Quân sự thông báo tuyển sinh đào tạo cao học Đợt 2 (tháng 11/2014).
Các thông tin chi tiết về tuyển sinh như sau:

I. CÁC NGÀNH, CHUYÊN NGÀNH VÀ CHỈ TIÊU TUYỂN SINH ĐÀO TẠO:
1. Chỉ tiêu tuyển sinh:

- Năm 2014 tuyển sinh: 943 cao học (CH) và 65 nghiên cứu sinh (NCS);
- Dự kiến tuyển sinh Đợt 2: 380 CH.
2. Các ngành, chuyên ngành đào tạo Đợt 2:
- Khoa học máy tính;                
- Hệ thống thông tin;
- Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá;
- Kỹ thuật điện tử;
- Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông;
- Kỹ thuật xây dựng công trình đặc biệt;
- Kỹ thuật cơ khí (Công nghệ chế tạo máy);
- Kỹ thuật cơ khí động lực (Kỹ thuật ô tô - máy kéo);
- Quản lý khoa học và công nghệ.

II. TUYỂN SINH CAO HỌC
1. Hình thức tuyển sinh: Thi tuyển.

2. Điều kiện về văn bằng dự thi:
Người dự thi cần thoả mãn một trong các điều kiện sau đây:
- Đã tốt nghiệp đại học ngành đúng, ngành phù hợp với ngành,  chuyên ngành đăng ký dự thi đào tạo trình độ thạc sĩ. Những trường hợp này không phải học bổ sung kiến thức trước khi dự thi (ngành đúng hoặc ngành phù hợp với ngành, chuyên ngành đăng ký dự thi căn cứ theo Khoản 1 Điều 6 Thông tư số 15/2014/ TT-BGDĐT ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ, chi tiết ở Phụ lục I);
- Đã tốt nghiệp đại học ngành gần với ngành, chuyên ngành đăng ký dự thi đào tạo trình độ thạc sĩ (ngành gần với ngành, chuyên ngành dự thi đào tạo trình độ thạc sĩ căn cứ theo Khoản 2 Điều 6 Thông tư số 15/2014/ TT-BGDĐT ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ) . Những trường hợp này phải học bổ sung kiến thức trước khi dự thi (Danh mục ngành gần, các môn học bổ sung kiến thức chi tiết ở Phụ lục I).
3. Điều kiện về thâm niên công tác:
a) Đối với các ngành kỹ thuật:

Ngư­ời có bằng tốt nghiệp đại học loại khá trở lên thuộc ngành đúng hoặc phù hợp với ngành, chuyên ngành đăng ký dự thi được dự thi ngay sau khi tốt nghiệp đại học. Những đối tượng còn lại phải có ít nhất một năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực chuyên môn phù hợp với ngành, chuyên ngành đăng ký dự thi, kể từ ngày có Quyết định công nhận tốt nghiệp đại học đến ngày nộp hồ sơ dự thi.
b) Đối với ngành Quản lý khoa học và công nghệ:
Người dự thi là lãnh đạo hoặc chuyên viên các đơn vị Quản lý khoa học công nghệ của các cơ quan hành chính, sự nghiệp nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị xã hội, quản lý sản xuất kinh doanh và phải có ít nhất hai năm kinh nghiệm công tác trong lĩnh vực liên quan đến ngành Quản lý khoa học và công nghệ (kể cả những người tốt nghiệp đại học loại khá trở lên). Trong hồ sơ cần có giấy xác nhận của cơ quan hoặc quyết định phân công công tác (có công chứng).
4. Thời gian đào tạo: Từ 1 năm đến 2 năm.
5. Các môn thi tuyển:

a) Môn không chủ chốt của ngành, chuyên ngành đào tạo (môn cơ bản);
b) Môn chủ chốt của ngành, chuyên ngành đào tạo (môn cơ sở ngành);
c) Môn ngoại ngữ (Tiếng Anh): theo khung năng lực 6 bậc dùng cho Việt Nam;
- Thí sinh có năng lực Tiếng Anh thuộc một trong các trường hợp sau được miễn thi môn ngoại ngữ:
+ Có bằng tốt nghiệp đại học, thạc sĩ, tiến sĩ được đào tạo toàn thời gian ở nước ngoài, được cơ quan có thẩm quyền công nhận văn bằng theo quy định hiện hành;
+ Có bằng tốt nghiệp đại học chương trình tiên tiến theo Đề án của Bộ Giáo dục và Đào tạo về đào tạo chương trình tiên tiến ở một số trường đại học của Việt Nam hoặc bằng kỹ sư chất lượng cao (PFIEV) được ủy ban bằng cấp kỹ sư (CTI, Pháp) công nhận, có đối tác nước ngoài cùng cấp bằng;
+ Có bằng tốt nghiệp đại học ngành tiếng Anh;
+ Có chứng chỉ trình độ tiếng Anh tương đương cấp độ B1 theo Khung tham chiếu Châu Âu, bậc 3/6 theo khung năng lực 6 bậc dùng cho Việt Nam trở lên hoặc tương đương (căn cứ theo bảng Tham chiếu quy đổi, chi tiết ở Phụ lục II) trong thời hạn 2 năm từ ngày cấp chứng chỉ đến ngày đăng ký dự thi, được cấp bởi một cơ sở được Bộ Giáo dục và Đào tạo cho phép hoặc công nhận;
- Danh mục các môn thi tuyển cho từng ngành (xem ở Phụ lục II).
6. Đối tượng và chính sách ưu tiên:
a) Thí sinh được hưởng chính sách ưu tiên trong tuyển sinh nếu thuộc một trong những đối tượng sau:
- Người có thời gian công tác liên tục từ 2 năm trở lên (tính đến ngày hết hạn nộp hồ sơ đăng ký dự thi) tại các địa phương được quy định là Khu vực 1 trong Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy hiện hành. Trong trường hợp này, thí sinh phải có quyết định tiếp nhận công tác hoặc điều động, biệt phái công tác của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền;
- Th­ương binh, ng­ười hư­ởng chính sách như­ th­ương binh;
- Con liệt sĩ;
- Anh hùng lực lư­ợng vũ trang, anh hùng lao động;
- Người dân tộc thiểu số có hộ khẩu thường trú từ 2 năm trở lên ở địa phương được quy định là Khu vực 1 trong Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy hiện hành;
- Con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hoá học, được Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh công nhận bị dị dạng, dị tật, suy giảm khả năng tự lực trong sinh hoạt, học tập do hậu quả của chất độc hoá học.
b) Chính sách ưu tiên:
Người dự thi thuộc đối tượng ưu tiên (bao gồm cả người thuộc nhiều đối tượng ưu tiên) được cộng vào kết quả thi mười điểm cho môn ngoại ngữ (thang điểm 100) nếu không thuộc diện được miễn thi ngoại ngữ và cộng một điểm (thang điểm 10) cho môn cơ bản.
7. Hồ sơ dự thi gồm:
a) Đơn xin dự thi (theo mẫu);
b) Bản sao văn bằng tốt nghiệp đại học và bảng điểm (có công chứng);
c) Các chứng chỉ bổ túc kiến thức;
d) Lý lịch khoa học (theo mẫu);
e) Giấy chứng nhận đủ sức khỏe của bệnh viện đa khoa (có thời hạn trước 06 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ dự thi);
f) Bản sao giấy tờ hợp pháp về đối tượng ưu tiên (nếu có);
g) Bản sao giấy tờ hợp pháp về đối tượng miễn ngoại ngữ (nếu có);
h) 03 ảnh 3 x 4, hai phong bì có dán tem và ghi đầy đủ địa chỉ người nhận trên phong bì.

III. THI TUYỂN, ĐỊA ĐIỂM DỰ THI
1. Thi tuyển:

- Kỳ thi tuyển sinh sau đại học đợt 02 năm 2014 của Học viện KTQS được tổ chức vào ngày 22, 23/11/2014;
- Giấy báo dự thi sẽ được gửi cho thí sinh thông qua địa chỉ trên phong bì thư nộp kèm hồ sơ. Thời gian gửi giấy báo dự thi trước ngày 28/10/2014.
2.  Địa điểm dự thi: Tæ chøc tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh.

IV. KẾ HOẠCH PHÁT HÀNH VÀ NHẬN HỒ SƠ
1. Thời gian phát hành hồ sơ: Bắt đầu từ ngày 14/8/2014 đến 23/10/2014.
2. Địa điểm phát hành và nhận hồ sơ:

- Tại Hà Nội: Phòng Sau đại học/Học viện Kỹ thuật Quân sự;
- Tại TP Hồ Chí Minh: Đại diện phía Nam/Học viện Kỹ thuật Quân sự.
3. Thời hạn nộp hồ sơ dự thi:
- Đối với người có bằng tốt nghiệp đại học ngành gần với ngành, chuyên ngành đăng ký dự thi đào tạo thạc sĩ (các đối tượng phải học bổ sung kiến thức trước khi thi tuyển):
+ Tại Hà Nội: từ ngày 20/8/2014 đến 05/9/2014;
+ Tại TP Hồ Chí Minh: từ ngày 20/8/2014 đến 11/9/2014.
- Đối với người có bằng tốt nghiệp đại học ngành đúng hoặc ngành phù hợp với ngành đăng ký dự thi từ ngày 05/9/2014 đến 20/10/2014.
( Lưu ý: Hồ sơ đã nộp không hoàn trả lại).

V. ÔN TẬP VÀ HỌC BỔ SUNG KIẾN THỨC
Lịch học cụ thể được thông báo tại các bảng tin của Phòng Sau đại học và trên website của Học viện KTQS: http://mta.edu.vn. Dự kiến các mốc thời gian như sau:       
1. Tại Hà Nội:
- Tổ chức học bổ sung kiến thức từ ngày 08/9/2014 đến 06/10/2014. Thời gian đăng ký học bổ sung kiến thức từ ngày 20/8/2014 đến 05/9/2014;
- Tổ chức các lớp ôn thi tuyển sinh từ ngày 15/9/2014 đến 19/11/2014. Thời gian đăng ký ôn tập: từ ngày 08/9/2014.
2. Tại Thành phố Hồ Chí Minh:
- Tổ chức học bổ sung kiến thức từ ngày 13/9/2014 đến 12/10/2014. Thời gian đăng ký học bổ sung kiến thức từ ngày 20/8/2014 đến 11/9/2014;
- Tổ chức các lớp ôn thi tuyển sinh từ ngày 01/10/2014 đến 19/11/2014. Thời gian đăng ký ôn tập: từ ngày 15/9/2014 đến ngày 10/10/2014.


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

  Hãy kết bạn với chúng tôi
để nhận được thông tin mới nhất!

Hỗ trợ trực tuyến

ĐT: (04) 8.58.58.258 / 0966.117.551
Bộ phận tuyển sinh: 0966.112.155

Phương châm

Phương châm "Hãy để chúng tôi biến ước mơ của bạn thành hiện thực" .
Đạt tiêu chuẩn quốc tế .
Truyền thống, chuyên nghiệp, hiện đại .

Số lượng truy cập

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHôm nay:4464
mod_vvisit_counterHôm qua:6976
mod_vvisit_counterTháng này:8992
mod_vvisit_counterTất cả:863090