Tuyển sinh Cao học

Tuyển sinh đào tạo Tiến sĩ HV CN BCVT năm 2013

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông thông báo tuyển sinh trình độ tiến sĩ năm 2013. Cụ thể như sau:

I. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

Đào tạo trình độ tiến sĩ là nhằm đào tạo những nhà khoa học có trình độ lý thuyết chuyên môn sâu và năng lực thực hành phù hợp, có kỹ năng phân tích cùng năng lực vận dụng kiến thức để giải quyết các vấn đề thực tế xuất hiện trong phạm vi chuyên môn của mình, có khả năng nghiên cứu độc lập, sáng tạo, khả năng phát hiện và giải quyết những vấn đề mới có ý nghĩa về khoa học, công nghệ và hướng dẫn nghiên cứu khoa học.

II. CHỈ TIÊU TUYỂN SINH VÀ CHUYÊN NGÀNH ĐÀO TẠO

 

Chuyên ngành

Mã số

Chỉ tiêu

Hình thức và thời gian đào tạo

Hệ thống thông tin

62.48.01.04

10

Hình thức đào tạo: Không tập trung

Thời gian đào tạo:  04 năm

Kỹ thuật điện tử

62.52.02.03

Kỹ thuật viễn thông

62.52.02.08

Kỹ thuật máy tính

62.52.02.14

 

III. HÌNH THỨC TUYỂN SINH: XÉT TUYỂN

IV. ĐIỀU KIỆN DỰ TUYỂN:

Người dự tuyển đào tạo trình độ tiến sĩ phải có các điều kiện sau:

Điều kiện về văn bằng: Có bằng thạc sĩ của Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông hoặc bằng thạc sĩ của các cơ sở đào tạo khác được chấp nhận tương đương và phù hợp với chuyên ngành đăng ký dự tuyển đào tạo trình độ tiến sĩ;

- Những người có bằng tốt nghiệp do các cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được công nhận bằng văn bản theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

- Đối với học viên quốc tế: phải xuất trình những văn bản cần thiết theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

(Danh mục các ngành, chuyên ngành phù hợp với chuyên ngành dự tuyển trình độ tiến sĩ - Phụ lục I).

Có một bài luận về dự định nghiên cứu, trong đó trình bày rõ ràng về đề tài hoặc lĩnh vực nghiên cứu, gồm các nội dung:

- Lý do chọn lĩnh vực nghiên cứu; mục tiêu nghiên cứu và mong muốn đạt được;

- Kế hoạch thực hiện trong thời gian đào tạo (công việc sẽ làm trong thời gian tập trung liên tục 12 tháng, trong thời gian không tập trung và trong từng giai đoạn của quá trình đào tạo);

- Những kinh nghiệm, kiến thức, sự hiểu biết cũng như những chuẩn bị của thí sinh trong vấn đề hay lĩnh vực dự định nghiên cứu;

- Dự kiến việc làm sau khi tốt nghiệp;

- Đề xuất người hướng dẫn (nếu có).

(Chi tiết yêu cầu đối với Bài luận của thí sinh dự tuyển trình độ tiến sĩ  - Phụ lục II).

Có hai thư giới thiệu của hai nhà khoa học có chức danh khoa học giáo sư, phó giáo sư hoặc học vị tiến sĩ cùng chuyên ngành; hoặc một thư giới thiệu của một nhà khoa học có chức danh hoặc học vị nêu trên và một thư giới thiệu của thủ trưởng đơn vị công tác của thí sinh. Những người giới thiệu này cần có ít nhất 06 tháng công tác hoặc cùng hoạt động chuyên môn với thí sinh. Thư giới thiệu phải có những nhận xét, đánh giá về năng lực và phẩm chất của người dự tuyển (Yêu cầu về thư giới thiệu kèm theo).

Có đủ trình độ Tiếng Anh để tham khảo tài liệu, tham gia hoạt động quốc tế về chuyên môn phục vụ nghiên cứu khoa học và thực hiện đề tài luận án. Cụ thể:

* Người dự tuyển phải có một trong các văn bằng chứng chỉ sau:

- Chứng chỉ trình độ ngoại ngữ tương đương cấp độ B1 hoặc bậc 3/6 theo khung tham khảo Châu Âu; hoặc TOEFL iBT 45 điểm, TOEFL ITP 450 điểm, TOEFL CBT 133 điểm, IELTS 4.5 điểm, TOEIC 500 điểm hoặc Cambridge Exam trình độ Preliminary PET hoặc BULATS 40 điểm trở lên; hoặc chứng chỉ do một trường đại học trong nước đào tạo ngành Tiếng Anh trình độ đại học cấp theo khung năng lực tương đương cấp độ  B1, trong thời hạn 2 năm tính đến ngày dự tuyển nghiên cứu sinh, do Trung tâm khảo thí quốc tế có thẩm quyền hoặc một trường đại học trong nước đào tạo ngành Tiếng Anh (được Bộ GD&ĐT cho phép cấp chứng chỉ) cấp.

- Có bằng tốt nghiệp đại học hoặc thạc sĩ được đào tạo tại nước ngoài mà ngôn ngữ sử dụng trong đào tạo là Tiếng Anh;

- Có bằng tốt nghiệp đại học ngành Tiếng Anh.

* Được cơ quan quản lý nhân sự (nếu là người đã có việc làm), hoặc trường nơi sinh viên vừa tốt nghiệp giới thiệu dự tuyển đào tạo trình độ tiến sĩ.

* Cam kết thực hiện các nghĩa vụ tài chính đối với quá trình đào tạo theo quy định của Học viện (đóng học phí; hoàn trả kinh phí với nơi đã cấp cho quá trình đào tạo nếu không hoàn thành luận án tiến sĩ).

V.  HỒ SƠ TUYỂN SINH

Hồ sơ dự tuyển đào tạo tiến sĩ gồm:

- Phiếu đăng ký dự tuyển đào tạo trình độ tiến sĩ (Mẫu kèm theo);

- Bản sao có công chứng bằng tốt nghiệp và bảng điểm đại học; bằng tốt nghiệp và bảng điểm thạc sĩ;

- Lý lịch khoa học (Mẫu kèm theo);

- Sơ yếu lý lịch trong thời hạn 06 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ đăng ký dự tuyển, có xác nhận của thủ trưởng cơ quan quản lý hoặc của chính quyền địa phương nơi thí sinh cư trú (Mẫu kèm theo);

- 02 Thư giới thiệu của các nhà khoa học.

- Bài luận về dự định nghiên cứu (06 bản);

- Công văn giới thiệu cử đi dự tuyển của cơ quan chủ quản;

- Bản sao có công chứng văn bằng, chứng chỉ Tiếng Anh;

- 03 ảnh CMND và 02 Phong bì dán tem và ghi rõ địa chỉ liên hệ của thí sinh;

- Giấy chứng nhận đủ sức khỏe để học tập của bệnh viện đa khoa cấp;

- Bản sao chụp bìa, mục lục và toàn văn bài báo/báo cáo khoa học đã công bố (nếu có, nhân thành 06 bản).

VI. THỜI GIAN TỔ CHỨC XÉT TUYỂN VÀ ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ

1.  Thời gian phát hành và nhận hồ sơ đăng ký dự thi:

Thời gian phát hành hồ sơ: Từ ngày 10/01/2013 đến ngày 31/08/2013

Thời gian nhận hồ sơ ĐKDT: Từ ngày 15/03/2013 đến ngày 31/08/2013

2. Thời gian xét tuyển:

Đợt 1:   Dự kiến Tháng 4 năm 2013

Đợt 2:   Dự kiến Tháng 9 năm 2013

3. Địa chỉ liên hệ:

Bộ phận Tuyển sinh - Văn Phòng Giao dịch một cửa - Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông

Km10 đường Nguyễn Trãi, Q. Hà Đông, Tp. Hà Nội

Điện thoại: 04.33528122; Fax: 04.33829236

Mọi thông tin chi tiết và mẫu hồ sơ đăng ký dự tuyển thí sinh có thể xem và tải về tại trang tin điện tử của Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông theo địa chỉ: http://www.ptit.edu.vn; http://dtkhcn.ptit.edu.vn.

 

 
Tuyển sinh đào tạo Tiến sĩ HV CN BCVT năm 2013

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông thông báo tuyển sinh trình độ tiến sĩ năm 2013. Cụ thể như sau:

I. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

Đào tạo trình độ tiến sĩ là nhằm đào tạo những nhà khoa học có trình độ lý thuyết chuyên môn sâu và năng lực thực hành phù hợp, có kỹ năng phân tích cùng năng lực vận dụng kiến thức để giải quyết các vấn đề thực tế xuất hiện trong phạm vi chuyên môn của mình, có khả năng nghiên cứu độc lập, sáng tạo, khả năng phát hiện và giải quyết những vấn đề mới có ý nghĩa về khoa học, công nghệ và hướng dẫn nghiên cứu khoa học.

II. CHỈ TIÊU TUYỂN SINH VÀ CHUYÊN NGÀNH ĐÀO TẠO

 

Chuyên ngành

Mã số

Chỉ tiêu

Hình thức và thời gian đào tạo

Hệ thống thông tin

62.48.01.04

10

Hình thức đào tạo: Không tập trung

Thời gian đào tạo:  04 năm

Kỹ thuật điện tử

62.52.02.03

Kỹ thuật viễn thông

62.52.02.08

Kỹ thuật máy tính

62.52.02.14

 

III. HÌNH THỨC TUYỂN SINH: XÉT TUYỂN

IV. ĐIỀU KIỆN DỰ TUYỂN:

Người dự tuyển đào tạo trình độ tiến sĩ phải có các điều kiện sau:

Điều kiện về văn bằng: Có bằng thạc sĩ của Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông hoặc bằng thạc sĩ của các cơ sở đào tạo khác được chấp nhận tương đương và phù hợp với chuyên ngành đăng ký dự tuyển đào tạo trình độ tiến sĩ;

- Những người có bằng tốt nghiệp do các cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được công nhận bằng văn bản theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

- Đối với học viên quốc tế: phải xuất trình những văn bản cần thiết theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

(Danh mục các ngành, chuyên ngành phù hợp với chuyên ngành dự tuyển trình độ tiến sĩ - Phụ lục I).

Có một bài luận về dự định nghiên cứu, trong đó trình bày rõ ràng về đề tài hoặc lĩnh vực nghiên cứu, gồm các nội dung:

- Lý do chọn lĩnh vực nghiên cứu; mục tiêu nghiên cứu và mong muốn đạt được;

- Kế hoạch thực hiện trong thời gian đào tạo (công việc sẽ làm trong thời gian tập trung liên tục 12 tháng, trong thời gian không tập trung và trong từng giai đoạn của quá trình đào tạo);

- Những kinh nghiệm, kiến thức, sự hiểu biết cũng như những chuẩn bị của thí sinh trong vấn đề hay lĩnh vực dự định nghiên cứu;

- Dự kiến việc làm sau khi tốt nghiệp;

- Đề xuất người hướng dẫn (nếu có).

(Chi tiết yêu cầu đối với Bài luận của thí sinh dự tuyển trình độ tiến sĩ  - Phụ lục II).

Có hai thư giới thiệu của hai nhà khoa học có chức danh khoa học giáo sư, phó giáo sư hoặc học vị tiến sĩ cùng chuyên ngành; hoặc một thư giới thiệu của một nhà khoa học có chức danh hoặc học vị nêu trên và một thư giới thiệu của thủ trưởng đơn vị công tác của thí sinh. Những người giới thiệu này cần có ít nhất 06 tháng công tác hoặc cùng hoạt động chuyên môn với thí sinh. Thư giới thiệu phải có những nhận xét, đánh giá về năng lực và phẩm chất của người dự tuyển (Yêu cầu về thư giới thiệu kèm theo).

Có đủ trình độ Tiếng Anh để tham khảo tài liệu, tham gia hoạt động quốc tế về chuyên môn phục vụ nghiên cứu khoa học và thực hiện đề tài luận án. Cụ thể:

* Người dự tuyển phải có một trong các văn bằng chứng chỉ sau:

- Chứng chỉ trình độ ngoại ngữ tương đương cấp độ B1 hoặc bậc 3/6 theo khung tham khảo Châu Âu; hoặc TOEFL iBT 45 điểm, TOEFL ITP 450 điểm, TOEFL CBT 133 điểm, IELTS 4.5 điểm, TOEIC 500 điểm hoặc Cambridge Exam trình độ Preliminary PET hoặc BULATS 40 điểm trở lên; hoặc chứng chỉ do một trường đại học trong nước đào tạo ngành Tiếng Anh trình độ đại học cấp theo khung năng lực tương đương cấp độ  B1, trong thời hạn 2 năm tính đến ngày dự tuyển nghiên cứu sinh, do Trung tâm khảo thí quốc tế có thẩm quyền hoặc một trường đại học trong nước đào tạo ngành Tiếng Anh (được Bộ GD&ĐT cho phép cấp chứng chỉ) cấp.

- Có bằng tốt nghiệp đại học hoặc thạc sĩ được đào tạo tại nước ngoài mà ngôn ngữ sử dụng trong đào tạo là Tiếng Anh;

- Có bằng tốt nghiệp đại học ngành Tiếng Anh.

* Được cơ quan quản lý nhân sự (nếu là người đã có việc làm), hoặc trường nơi sinh viên vừa tốt nghiệp giới thiệu dự tuyển đào tạo trình độ tiến sĩ.

* Cam kết thực hiện các nghĩa vụ tài chính đối với quá trình đào tạo theo quy định của Học viện (đóng học phí; hoàn trả kinh phí với nơi đã cấp cho quá trình đào tạo nếu không hoàn thành luận án tiến sĩ).

V.  HỒ SƠ TUYỂN SINH

Hồ sơ dự tuyển đào tạo tiến sĩ gồm:

- Phiếu đăng ký dự tuyển đào tạo trình độ tiến sĩ (Mẫu kèm theo);

- Bản sao có công chứng bằng tốt nghiệp và bảng điểm đại học; bằng tốt nghiệp và bảng điểm thạc sĩ;

- Lý lịch khoa học (Mẫu kèm theo);

- Sơ yếu lý lịch trong thời hạn 06 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ đăng ký dự tuyển, có xác nhận của thủ trưởng cơ quan quản lý hoặc của chính quyền địa phương nơi thí sinh cư trú (Mẫu kèm theo);

- 02 Thư giới thiệu của các nhà khoa học.

- Bài luận về dự định nghiên cứu (06 bản);

- Công văn giới thiệu cử đi dự tuyển của cơ quan chủ quản;

- Bản sao có công chứng văn bằng, chứng chỉ Tiếng Anh;

- 03 ảnh CMND và 02 Phong bì dán tem và ghi rõ địa chỉ liên hệ của thí sinh;

- Giấy chứng nhận đủ sức khỏe để học tập của bệnh viện đa khoa cấp;

- Bản sao chụp bìa, mục lục và toàn văn bài báo/báo cáo khoa học đã công bố (nếu có, nhân thành 06 bản).

VI. THỜI GIAN TỔ CHỨC XÉT TUYỂN VÀ ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ

1.  Thời gian phát hành và nhận hồ sơ đăng ký dự thi:

Thời gian phát hành hồ sơ: Từ ngày 10/01/2013 đến ngày 31/08/2013

Thời gian nhận hồ sơ ĐKDT: Từ ngày 15/03/2013 đến ngày 31/08/2013

2. Thời gian xét tuyển:

Đợt 1:   Dự kiến Tháng 4 năm 2013

Đợt 2:   Dự kiến Tháng 9 năm 2013

3. Địa chỉ liên hệ:

Bộ phận Tuyển sinh - Văn Phòng Giao dịch một cửa - Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông

Km10 đường Nguyễn Trãi, Q. Hà Đông, Tp. Hà Nội

Điện thoại: 04.33528122; Fax: 04.33829236

Mọi thông tin chi tiết và mẫu hồ sơ đăng ký dự tuyển thí sinh có thể xem và tải về tại trang tin điện tử của Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông theo địa chỉ: http://www.ptit.edu.vn; http://dtkhcn.ptit.edu.vn.

 

 
Tuyển sinh sau ĐH ĐH Ngoại thương đợt tháng 3/2013

Trường Đại học Ngoại thương thông báo tuyển sinh sau đại học tháng 3 năm 2013 như sau

I. Mục tiêu đào tạo

Đào tạo thạc sĩ: Nhằm mở rộng, nâng cao, cập nhật cho người học những kiến thức cơ sở đã học ở bậc đại học, trang bị theo hướng chuyên sâu các kiến thức chuyên ngành; đồng thời nâng cao năng lực phân tích, tổng hợp, đánh giá của người học cũng như khả năng phát hiện và giải quyết những vấn đề phát sinh từ thực tiễn hoạt động kinh tế, thương mại, quản trị kinh doanh, tài chính, ngân hàng và pháp luật, đặc biệt trong phạm vi quốc tế.

Đào tạo tiến sĩ: Đào tạo những người có trình độ chuyên môn cao về học thuật, về kiến thức thực tiễn, có tư duy khoa học cao, có khả năng độc lập và sáng tạo trong nghiên cứu - giảng dạy về lĩnh vực kinh tế và quản lý thuộc chuyên ngành đào tạo.

II. Chuyên ngành tuyển sinh

1. Đào tạo trình độ thạc sĩ

- Kinh tế thế giới và Quan hệ kinh tế quốc tế (KTTG & QHKTQT), mã số: 60.31.07

- Quản trị kinh doanh (QTKD), mã số: 60.34.05

- Thương mại (TM), mã số: 60.34.10

- Tài chính và Ngân hàng (TC&NH), mã số: 60.34.20

- Chính sách và Luật Thương mại quốc tế (CS

2. Đào tạo trình độ tiến sĩ

- Kinh tế thế giới và Quan hệ kinh tế quốc tế, mã số: 62.31.07.01

- Quản trị kinh doanh, mã số: 62.34.05.01

III. Hình thức và thời gian đào tạo

1. Đào tạo trình độ thạc sĩ

a) Đối với chuyên ngành KTTG&QHKTQT, QTKD, TM, TC&NH

- Hình thức đào tạo không tập trung: Thời gian đào tạo là 2 năm, học buổi tối.

- Hình thức đào tạo tập trung: Thời gian đào tạo là 1,5 năm, học vào ban ngày. (Lưu ý: Hình thức đào tạo tập trung được tổ chức nếu số lượng học viên trúng tuyển đủ lớp học, trường hợp không đủ lớp học, các học viên trúng tuyển theo hình thức đào tạo tập trung sẽ chuyển sang đào tạo theo hình thức không tập trung).

b) Đối với chuyên ngành CS

Thời gian đào tạo là 1,5 năm, học các buổi tối trong tuần.

2. Đào tạo trình độ tiến sĩ

a) Thời gian đào tạo trình độ tiến sĩ đối với người có bằng thạc sĩ là 3 năm tập trung liên tục; đối với người có bằng tốt nghiệp đại học là 4 năm tập trung liên tục.

b) Trường hợp nghiên cứu sinh không theo học tập trung được thì nghiên cứu sinh phải có tổng thời gian học và nghiên cứu như quy định tại mục 2.a phần III của Thông báo này, trong đó có ít nhất 12 tháng tập trung liên tục tại Trường để thực hiện đề tài nghiên cứu.

IV. Hình thức tuyển sinh

1. Đối với đào tạo trình độ thạc sĩ

a) Chuyên ngành KTTG & QHKTQT, TM, TC-NH

Tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ thông qua hình thức thi tuyển, thí sinh sẽ tham gia các môn thi tuyển sinh:

- Môn ngoại ngữ: Tiếng Anh dạng thức B1 Khung Châu Âu (rút gọn).

- Môn cơ bản: Toán kinh tế (gồm: Xác suất thống kê và Toán cơ sở).

- Môn cơ sở: Kinh tế học (gồm: Kinh tế vĩ mô và Kinh tế vi mô).

b) Chuyên ngành QTKD

Tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ thông qua thi tuyển, thí sinh sẽ tham gia các môn thi tuyển sinh:

- Môn ngoại ngữ: Tiếng Anh dạng thức B1 Khung Châu Âu (rút gọn).

- Môn cơ bản: Toán kinh tế (gồm: Xác suất thống kê và Toán cơ sở).

- Môn cơ sở: Quản trị học.

c) Chuyên ngành CS & LTMQT

- Môn ngoại ngữ: Tiếng Anh dạng thức B1 Khung Châu Âu (rút gọn).

- Môn cơ bản: Pháp luật đại cương

- Môn thi cơ sở: Kinh tế học (gồm: Kinh tế vĩ mô và Kinh tế vi mô).

2. Đào tạo tiến sĩ: Tuyển sinh nghiên cứu sinh thông qua hình thức xét tuyển.

V. Điều kiện dự thi

1. Điều kiện dự thi đào tạo trình độ thạc sĩ chuyên ngành Kinh tế thế giới & Quan hệ kinh tế quốc tế

a) Điều kiện văn bằng: Thí sinh dự thi đào tạo thạc sĩ chuyên ngành Kinh tế thế giới và Quan hệ kinh tế quốc tế cần thỏa mãn một trong các điều kiện về văn bằng như sau:

- Có bằng tốt nghiệp đại học chuyên ngành Kinh tế Đối ngoại của Trường Đại học Ngoại thương;

- Có bằng tốt nghiệp đại học của các trường khác, chuyên ngành học phù hợp với chuyên ngành Kinh tế Đối ngoại của Trường Đại học Ngoại thương;

Có bằng tốt nghiệp các trường đại học khác thuộc các ngành kinh tế, kinh doanh và quản lý trong lĩnh vực kinh tế, đã học bổ sung kiến thức các môn học chuyên ngành Kinh tế Đối ngoại của Trường Đại học Ngoại thương.

b) Điều kiện thâm niên công tác

- Thí sinh có bằng tốt nghiệp Trường Đại học Ngoại thương chuyên ngành Kinh tế đối ngoại hoặc có bằng tốt nghiệp các trường đại học khác nhưng ngành học phù hợp với chuyên ngành Kinh tế đối ngoại của trường Đại học Ngoại thương, xếp loại khá trở lên được dự thi cao học ngay sau khi tốt nghiệp đại học;

- Những trường hợp còn lại phải có ít nhất một năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực kinh tế đối ngoại tính từ ngày tốt nghiệp đại học (tính từ ngày ký quyết định công nhận tốt nghiệp) đến ngày xét hồ sơ.

2. Điều kiện dự thi đào tạo trình độ thạc sĩ chuyên ngành Quản trị Kinh doanh (chuyên sâu Kinh doanh Quốc tế)

a) Điều kiện văn bằng, Thí sinh dự thi đào tạo thạc sĩ chuyên ngành Quản trị Kinh doanh cần thỏa mãn một trong những điều kiện về văn bằng sau:

- Có bằng tốt nghiệp đại học chuyên ngành Quản trị Kinh doanh quốc tế của các trường đại học;

- Có bằng tốt nghiệp đại học các ngành: Kinh tế, Kinh doanh và quản lý trong lĩnh vực kinh tế của các trường đại học; có bằng tốt nghiệp đại học hệ chính quy: Các ngành Ngoại ngữ kinh tế hoặc thương mại, Quản lý giáo dục, Quan hệ quốc tế, Quản lý văn hoá, Luật, Truyền thông đại chúng, Công nghệ thông tin, Công nghệ chế biến, Tổ chức quản lý dược của các trường đại học; Các nhóm ngành: Kỹ thuật - Công nghệ, Toán và thống kê, Khoa học tự nhiên, Xây dựng và Kiến trúc, Nông lâm nghiệp và Thủy sản, Môi trường và Bảo vệ môi trường, Vận tải của các trường đại học và đã học bổ sung kiến thức các môn học ngành Quản trị Kinh doanh (bậc đại học) của Trường Đại học Ngoại thương.

b) Điều kiện thâm niên công tác

- Thí sinh có bằng tốt nghiệp đại học chuyên ngành Quản trị Kinh doanh Quốc tế, xếp loại khá trở lên được dự thi tuyển ngay sau khi tốt nghiệp đại học;

- Những trường hợp còn lại phải có ít nhất một năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực quản trị kinh doanh tính từ ngày tốt nghiệp đại học (tính từ ngày ký quyết định công nhận tốt nghiệp) đến ngày xét hồ sơ.

3. Điều kiện dự thi đào tạo trình độ thạc sĩ chuyên ngành Thương mại (chuyên sâu Thương mại quốc tế)

a) Điều kiện văn bằng: Thí sinh dự thi đào tạo thạc sĩ chuyên ngành Thương mại cần thỏa mãn một trong những điều kiện về văn bằng như sau:

- Có bằng tốt nghiệp đại học chuyên ngành Kinh tế đối ngoại, Thương mại quốc tế của các trường đại học, chuyên ngành Quản trị Kinh doanh Quốc tế của Trường Đại học Ngoại thương.

- Có bằng tốt nghiệp ngành Kinh doanh và Quản lý trong lĩnh vực kinh tế của các trường đại học đã học bổ sung kiến thức các môn học chuyên ngành Thương mại quốc tế của trường Đại học Ngoại thương.

b) Điều kiện thâm niên công tác

- Thí sinh có bằng tốt nghiệp đại học chuyên ngành Kinh tế Đối ngoại, Thương mại quốc tế của các trường đại học, xếp loại khá trở lên được đăng ký dự thi ngay sau khi tốt nghiệp đại học;

- Những trường hợp còn lại phải có ít nhất một năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực thương mại tính từ ngày tốt nghiệp đại học (tính từ ngày ký quyết định công nhận tốt nghiệp) đến ngày xét hồ sơ.

4. Điều kiện dự thi đào tạo trình độ thạc sĩ chuyên ngành Tài chính và Ngân hàng

a) Điều kiện văn bằng: Thí sinh dự thi đào tạo thạc sĩ chuyên ngành Tài chính và Ngân hàng cần thỏa mãn một trong các điều kiện về văn bằng sau:

- Có bằng tốt nghiệp đại học đúng chuyên ngành hoặc phù hợp với chuyên ngành đăng ký dự thi, gồm các chuyên ngành thuộc ngành Tài chính Ngân hàng, cụ thể: chuyên ngành Tài chính - Ngân hàng, Ngân hàng, Tài chính, Tài chính quốc tế, Tài chính doanh nghiệp, Phân tích và Đầu tư Tài chính, Đầu tư, Đầu tư quốc tế, Đầu tư chứng khoán, Bảo hiểm.

- Có bằng tốt nghiệp đại học các ngành gần với ngành đăng ký dự thi, gồm các ngành sau: Quản lý kinh tế, Kinh tế, Kinh tế Quốc tế, Quản trị kinh doanh, Kinh doanh quốc tế, Kế toán, Quản lý và phân tích thông tin kinh tế, Quản lý nguồn nhân lực, Thương mại... và đã học bổ sung kiến thức các môn học ngành Tài chính và Ngân hàng (bậc đại học) của Trường Đại học Ngoại thương.

- Có bằng tốt nghiệp đại học hệ chính quy của các trường đại học các nhóm ngành: Ngoại ngữ kinh tế, Công nghệ thông tin, Công nghệ chế biến, Kỹ thuật – Công nghệ, Toán và thống kê, Khoa học tự nhiên, Xây dựng và Kiến trúc, Nông lâm nghiệp và Thủy sản, Môi trường và Bảo vệ môi trường, Vận tải,… và đã học bổ sung kiến thức các môn học ngành Tài chính và Ngân hàng (bậc đại học) của Trường Đại học Ngoại thương.

b) Điều kiện thâm niên công tác

- Thí sinh có bằng tốt nghiệp đại học các chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng, Ngân hàng, Tài chính, Tài chính quốc tế, Tài chính doanh nghiệp, Phân tích và Đầu tư Tài chính, Đầu tư, Đầu tư quốc tế, Đầu tư chứng khoán, Bảo hiểm, xếp loại khá trở lên được dự thi tuyển ngay sau khi tốt nghiệp đại học;

- Những trường hợp còn lại phải có ít nhất một năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng tính từ ngày tốt nghiệp đại học (tính từ ngày ký quyết định công nhận tốt nghiệp) đến ngày xét hồ sơ.

5. Chính sách và Luật Thương mại quốc tế (CS

a) Điều kiện văn bằng: Thí sinh dự tuyển đào tạo thạc sĩ chuyên ngành Chính sách và Luật thương mại quốc tế cần có bằng tốt nghiệp đại học thuộc các ngành luật, ngành kinh tế học, nhóm ngành kinh doanh và quản lý, ngoại ngữ thương mại.

b) Điều kiện về ngoại ngữ: Người dự tuyển phải có đủ trình độ ngoại ngữ để có thể đọc tài liệu học tập và nghe nói trực tiếp trên lớp bằng tiếng Anh.

c) Dự kiến chỉ tiêu tuyển sinh: 40 chỉ tiêu

Lưu ý: Ngôn ngữ giảng dạy, học tập và viết luận văn thạc sĩ của chương trình Chính sách và Luật Thương mại quốc tế là tiếng Anh. Giảng viên của chương trình là các giảng viên của WTI (chiếm khoảng 70% thời lượng) và các giảng viên của Trường Đại học Ngoại thương (chiếm khoảng 30% thời lượng) phối hợp thực hiện.

6. Điều kiện dự tuyển đào tạo trình độ tiến sĩ

Người dự tuyển đào tạo trình độ tiến sĩ chuyên ngành KTTG&QHKTQT và Quản trị kinh doanh cần thỏa mãn các điều kiện sau:

a) Về văn bằng người dự tuyển đào tạo tiến sĩ cần có một trong các điều kiện sau về văn bằng:

* Đối với chuyên ngành KTTG&QHKTQT

Người dự tuyển cần có một trong các điều kiện về văn bằng như sau:

- Có bằng thạc sĩ phù hợp với chuyên ngành KTTG và QHKTQT và có bằng tốt nghiệp đại học từ loại khá trở lên;

- Có bằng thạc sĩ chuyên ngành gần với chuyên ngành KTTG và QHKTQT (trình độ thạc sĩ) bao gồm các chuyên ngành: Kinh tế chính trị, Kinh tế học, Kinh tế phát triển, Kinh tế công nghiệp, Kinh tế lao động, Kinh tế Tài chính- ngân hàng, Kinh doanh quốc tế, Kinh tế quốc tế, Luật, Quản trị kinh doanh, Quản lý kinh tế và có bằng tốt nghiệp đại học loại khá ngành đúng hoặc phù hợp với chuyên ngành đăng kí dự thi. Trong trường hợp này người trúng tuyển phải học bổ sung các môn học cần thiết của bậc học thạc sĩ chuyên ngành đúng;

- Người có bằng tốt nghiệp đại học hệ chính quy thuộc Ngành Kinh tế, Kinh tế quốc tế của các trường đại học, người có bằng tốt nghiệp đại học thuộc chuyên ngành gần với chuyên ngành đào tạo bậc đại học về kinh tế của Trường Đại học Ngoại thương. Trong trường hợp này, người dự tuyển phải có 2 công trình nghiên cứu được đăng trên tạp chí chuyên ngành (thuộc danh mục mà Hội đồng chức danh giáo sư Ngành Kinh tế hoặc ngành có liên quan công bố cùng thời điểm) hoặc kỷ yếu hội thảo cấp trường trở lên (được xuất bản và lưu chiểu) có nội dung cập nhật liên quan và phù hợp với mục tiêu của đề tài luận án tiến sĩ. Khi trúng tuyển, NCS sẽ phải hoàn thành các học phần của bậc học thạc sĩ chuyên ngành KTTG và QHKTQT.

- Điều kiện thâm niên công tác: người dự tuyển cần có ít nhất một năm làm việc chuyên môn trong lĩnh vực của chuyên ngành đăng kí dự tuyển (tính từ ngày kí quyết định công nhận tốt nghiệp đại học đến ngày nộp hồ sơ).

Lưu ý: Căn cứ vào Đề án “Đào tạo giảng viên có trình độ tiến sĩ cho các trường ĐH, CĐ giai đoạn 2010-2020” được phê duyệt tại Quyết định số 911/QĐ-TTg ngày 17/06/2010 của Thủ tướng Chính phủ và Thông tư số 35/2012/TT-BGDĐT ngày 12/10/2012, các ứng viên là giảng viên đăng ký chuyên ngành Kinh tế thế giới và Quan hệ kinh tế quốc tế được xét tuyển vào chương trình đào tạo tiến sĩ theo Đề án 911 tại Trường Đại học Ngoại thương.

* Đối với chuyên ngành Quản trị kinh doanh

Người dự tuyển cần có một trong các điều kiện về văn bằng như sau:

- Có bằng thạc sĩ phù hợp với chuyên ngành Quản trị kinh doanh và có bằng tốt nghiệp đại học từ loại khá trở lên;

- Có bằng thạc sĩ chuyên ngành gần với chuyên ngành Quản trị kinh doanh (trình độ thạc sĩ) bao gồm các chuyên ngành: Kinh doanh quốc tế, Luật, Quản lý kinh tế, Thương mại, Kinh tế phát triển, Tài chính, Tài chính doanh nghiệp, Tài chính và Ngân hàng, Kế toán, Kiểm toán, Kế toán kiểm toán, Quản lý và phân tích thông tin kinh tế, Quản lý nguồn nhân lực, Quản trị dự án, Quản trị chiến lược, Quản trị marketing, Quản trị tài chính, Quản trị tác nghiệp và có bằng tốt nghiệp đại học loại khá ngành đúng hoặc phù hợp với chuyên ngành đăng kí dự thi. Trong trường hợp này người trúng tuyển phải học bổ sung các môn học cần thiết của bậc học thạc sĩ chuyên ngành đúng;

- Có bằng tốt nghiệp đại học hệ chính quy chuyên ngành Quản trị kinh doanh, Quản trị kinh doanh quốc tế. Trong trường hợp này, người dự tuyển phải có bằng tốt nghiệp đại học hệ chính quy loại khá trở lên và phải có 2 công trình nghiên cứu được đăng trên tạp chí chuyên ngành (thuộc danh mục mà Hội đồng chức danh giáo sư Ngành Kinh tế hoặc ngành có liên quan công bố cùng thời điểm) hoặc kỷ yếu hội thảo cấp trường trở lên (được xuất bản và lưu chiểu) có nội dung cập nhật liên quan và phù hợp với mục tiêu của đề tài luận án tiến sĩ. Khi trúng tuyển, NCS sẽ phải hoàn thành các học phần của chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ chuyên ngành thạc sĩ Quản trị kinh doanh của Trường Đại học Ngoại thương.

- Điều kiện thâm niên công tác: người dự tuyển cần có ít nhất một năm làm việc chuyên môn trong lĩnh vực của chuyên ngành đăng kí dự tuyển (tính từ ngày kí quyết định công nhận tốt nghiệp đại học đến ngày nộp hồ sơ).

b) Có một bài luận về dự định nghiên cứu, trong đó trình bày rõ ràng đề tài hoặc lĩnh vực nghiên cứu, lý do lựa chọn lĩnh vực nghiên cứu, mục tiêu và mong muốn đạt được, lý do lựa chọn cơ sở đào tạo; kế hoạch thực hiện trong từng thời kỳ của thời gian đào tạo; những kinh nghiệm, kiến thức, sự hiểu biết cũng như những chuẩn bị của thí sinh trong vấn đề hay lĩnh vực dự định nghiên cứu; dự kiến việc làm sau khi tốt nghiệp; đề xuất người hướng dẫn.

c) Có hai thư giới thiệu của hai nhà khoa học có chức danh khoa học giáo sư, phó giáo sư hoặc học vị tiến sĩ cùng chuyên ngành; hoặc một thư giới thiệu của một nhà khoa học có chức danh khoa học hoặc học vị tiến sĩ cùng chuyên ngành và một thư giới thiệu của thủ trưởng đơn vị công tác của thí sinh.

Những người giới thiệu này cần có ít nhất 6 tháng công tác hoặc cùng hoạt động chuyên môn với thí sinh. Thư giới thiệu phải có những nhận xét, đánh giá về năng lực và phẩm chất của người dự tuyển.

d) Về trình độ ngoại ngữ: người dự tuyển phải có một trong các chứng chỉ hoặc văn bằng ngoại ngữ sau đây:

- Chứng chỉ trình độ ngoại ngữ tương đương cấp độ B1 hoặc bậc 3/6 trở lên theo Khung tham khảo Châu Âu chung về ngoại ngữ, trong thời hạn 2 năm tính đến ngày dự tuyển nghiên cứu sinh, do một trung tâm khảo thí quốc tế có thẩm quyền hoặc một trường đại học trong nước đào tạo ngành ngoại ngữ tương ứng trình độ đại học cấp theo khung năng lực tương đương cấp độ B1;

Bảng tham chiếu quy đổi một số chứng chỉ ngoại ngữ tương đương cấp độ B1 khung Châu Âu theo quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo:

Tiếng Anh

Cấp độ (CEFR)

IELTS

TOEFL

TOEIC

CambridgeExam

BEC

BULATS

B1

4.5

450 PBT 133 CBT 45 iBT

450

Preliminary PET

Business Preliminary

40

(Chứng chỉ Tiếng Anh IELTS do Bristish Council, IDP Australia và University of Cambrige cấp; Chứng chỉ Tiếng Anh TOEFL PBT, TOEFL CBT, TOEFL iBT, chứng chỉ Tiếng anh TOEIC do các trung tâm IIG, IIE hoặc các trung tâm do ETS ủy quyền; các điểm số nêu trên là điểm tối thiểu cần đạt được)

Một số tiếng khác

Cấp độ (CEFR)

tiếng Nga

tiếng Pháp

tiếng Đức

tiếng Trung

tiếng Nhật

B1

TRKI 1

DELF B1

TCF niveau 3

B1

ZD

HSK cấp độ 3

JLPT

N4

- Bằng tốt nghiệp đại học hoặc bằng thạc sĩ được đào tạo ở nước ngoài;

- Bằng tốt nghiệp đại học ngành ngoại ngữ.

e) Được cơ quan quản lý nhân sự (nếu là người đã có việc làm), hoặc trường nơi sinh viên vừa tốt nghiệp giới thiệu dự tuyển đào tạo trình độ tiến sĩ. Đối với người chưa có việc làm cần được địa phương nơi cư trú xác nhận nhân thân tốt và hiện không vi phạm pháp luật.

f) Cam kết thực hiện các nghĩa vụ tài chính đối với quá trình đào tạo theo quy định của cơ sở đào tạo (đóng học phí; hoàn trả kinh phí với nơi đã cấp cho quá trình đào tạo nếu không hoàn thành luận án tiến sĩ).

Lưu ý về văn bằng của các thí sinh dự thi cao học, dự tuyển nghiên cứu sinh:

Đối với thí sinh có bằng tốt nghiệp đại học, thạc sỹ do trường đại học nước ngoài cấp, bằng tốt nghiệp đại học các chương trình liên kết của trường đại học Việt Nam với nước ngoài nhưng chưa có văn bản công nhận của Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng theo Thông tư số 77-2007/QĐ-BGDĐT ngày 20/12/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về ban hành Quy định về trình tự, thủ tục công nhận văn bằng của cơ sở Việt Nam do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp sẽ do Ban xét hồ sơ sẽ xem xét và quyết định.

VI. Đối tượng và chính sách ưu tiên tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ

1. Đối tượng

a) Ng­ười có thời gian công tác hai năm liên tục trở lên (tính đến ngày nộp hồ sơ đăng ký dự thi) tại các xã thuộc vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn ở các địa phương thuộc miền núi, vùng cao, vùng sâu, hải đảo (trong trường hợp này thí sinh phải có quyết định tiếp nhận công tác hoặc biệt phái công tác của cấp có thẩm quyền);

b) Th­ương binh, bệnh binh ng­ười có giấy chứng nhận được hư­ởng chính sách như­ th­ương binh;

c) Con liệt sĩ;

d) Anh hùng lực lư­ợng vũ trang, anh hùng lao động, người có công với cách mạng;

đ) Ng­ười dân tộc thiểu số ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn;

e) Con nạn nhân chất độc màu da cam;

2. Chính sách ưu tiên

a) Người dự thi thuộc đối tượng ưu tiên được cộng một điểm vào kết quả thi (thang điểm 10) cho môn cơ bản;

b) Người thuộc nhiều đối tượng ưu tiên chỉ được hưởng chế độ ưu tiên của một đối tượng.

VII. Đề cương hướng dẫn ôn tập (ĐỀ CƯƠNG THI TUYỂN SINH CAO HỌC)

VIII. Hồ sơ tuyển sinh cao học và dự tuyển NCS

- Thời gian phát hành: Từ ngày 21/11/2012 đến ngày 14/12/2012

- Địa điểm phát hành và nhận hồ sơ: Khoa Sau đại học, Trường Đại học Ngoại thương.

IX. Thời gian nhận hồ sơ và thi tuyển sinh

- Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày 03/12/2012 đến hết ngày ngày 04/01/2013, sáng từ 8h00 -11h00, chiều từ 13h30 – 16h00 (trừ các ngày thứ sáu hàng tuần).

- Thời gian làm thủ tục dự thi, thi tuyển sinh: Ngày 22, 23, 24 tháng 03 năm 2013 (dự kiến xét tuyển NCS ngày 25/03/2013).

X. Liên hệ

- Khoa Sau đại học, Trường Đại học Ngoại thương, Tầng 9 nhà A – Số 91 - Phố Chùa Láng – Láng Thượng - Đống Đa - Hà Nội.

- Điện thoại: 04 32595158 số máy lẻ (215, 216, 217, 219)

- Website (Trường): http://www.ftu.edu.vn, Website (Khoa): http://sdh.ftu.edu.vn.

 
Tyển sinh đào tạo Thạc sĩ ĐH Thăng Long năm 2013

1. Các chuyên ngành đào tạo:

- Toán ứng dụng (mã số 60.46.01.12)

- Phương pháp toán sơ cấp (mã số 60.46.01.13)

- Quản trị kinh doanh (mã số 60.34.01.01.02)

- Tài chính - Ngân hàng (mã số 60.34.01.02.01)

Chỉ tiêu tuyển sinh: mỗi ngành tuyển 35 học viên.

2. Thời gian đào tạo: 18 tháng (03 học kỳ).

Giờ học trên lớp phù hợp với người đang làm việc.

3. Học phí: 30.000.000 đ cho cả khóa học.

4. Điều kiện dự thi:

- Thí sinh tốt nghiệp đại học đúng ngành hoặc ngành phù hợp với ngành đào tạo được dự thi ngay sau khi tốt nghiệp;

- Thí sinh tốt nghiệp đại học ngành khác phải có chứng chỉ bổ túc kiến thức các môn học được yêu cầu, tùy theo từng trường hợp cụ thể (Xem danh sách các môn học bổ sung tại đây).

5. Lịch trình:

- Nhận hồ sơ đăng ký dự thi: 11 - 22/3/2013

- Tổ chức thi: 19 - 21/4/2013

- Thông báo kết quả thi: 02/5/2013.

- Bắt đầu học chính thức: Tháng 5/2013

(Trường có lớp ôn thi cho người có nhu cầu, thời gian: 20/3 - 18/4/2013)

6. Hồ sơ đăng ký dự thi gồm:

- Phiếu đăng ký dự thi (theo mẫu, tải xuống tại đây);

- Sơ yếu lý lịch (có xác nhận của địa phương hoặc đơn vị công tác);

- Giấy khai sinh (bản sao công chứng);

- Bằng tốt nghiệp đại học (bản sao công chứng);

- Bảng điểm tốt nghiệp (bản sao công chứng);

- Giấy xác nhận đủ sức khỏe để học tập do cơ sở y tế có thẩm quyền cấp (có giá trị trong vòng 6 tháng);

- 4 ảnh 4 x 6 (mới chụp không quá 6 tháng).

7. Hình thức thi: thi viết 3 môn.

- Các chuyên ngành Toán ứng dụng , Phương pháp toán sơ cấp thi: Tiếng Anh, Đại số cao cấp (môn cơ bản), Giải tích (môn cơ sở);

- Các chuyên ngành Quản trị kinh doanh, Tài chính - Ngân hàng thi: Tiếng Anh, Toán kinh tế (môn cơ bản), Kinh tế học (môn cơ sở).

Mọi chi tiết xin xem tại trang web: http://thanglong.edu.vn

Điện thoại liên hệ: (04)38.58.73.46

 

 
Tuyển sinh đào tạo Thạc sĩ ĐH Sân khấu Điện ảnh năm 2013

Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ năm 2013 như sau:

 

I. Ngành và chỉ tiêu tuyển sinh:

- Nghệ thuật Sân khấu   (Mã số: 60210222)

- Nghệ thuật Điện ảnh – Truyền hình   (Mã số: 60210232)

- Tổng chỉ tiêu đăng ký:  45 chỉ tiêu

 

II. Điều kiện đăng ký dự thi:

Thí sinh đăng ký dự thi phải có đủ các điều kiện sau:

1. Về văn bằng:

a) Đã tốt nghiệp đại học đúng với ngành đăng ký dự thi.

b) Người có bằng tốt nghiệp đại học ngành gần với ngành dự thi đã học bổ sung kiến thức trước khi dự thi theo quy định của Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội.

2. Có đủ sức khoẻ để học tập.

3. Nộp hồ sơ đầy đủ, đúng thời hạn theo quy định của nhà trường.

4. Đối tượng và chính sách ưu tiên

4.1. Đối tượng ưu tiên: Người có thời gian công tác hai năm liên tục trở lên (tính đến ngày nộp hồ sơ đăng ký dự thi) tại các xã thuộc vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn ở các địa phương thuộc miền núi, vùng cao, vùng sâu, hải đảo; Thương binh, bệnh binh, người có giấy chứng nhận được hưởng chính sách như thương binh; Con liệt sĩ; Anh hùng lực lượng vũ trang, anh hùng lao động, người có công với cách mạng; Người dân tộc thiểu số ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn; Con nạn nhân chất độc màu da cam.

4.2. Các đối tượng được ưu tiên phải có quyết định tiếp nhận công tác hoặc biệt phái công tác của cấp có thẩm quyền.

4.3. Chính sách ưu tiên: Người dự thi thuộc đối tượng ưu tiên được cộng một điểm vào kết quả thi (thang điểm 10) cho môn Triết học; Người thuộc nhiều đối tượng ưu tiên chỉ được hưởng chế độ ưu tiên của một đối tượng.

 

III. Hồ sơ đăng ký dự thi:

1. Đơn xin dự thi (theo mẫu, có xác nhận của cơ quan hoặc địa phương).

2. Sơ yếu lý lịch (có xác nhận của cơ quan hoặc địa phương).

3. Bản sao công chứng bằng tốt nghiệp đại học (khi nộp mang bản chính để đối chiếu)

4. Giấy chứng nhận sức khỏe của bệnh viện đa khoa.

5. 4 ảnh 3x4 và 2 phong bì dán tem đã ghi sẵn địa chỉ báo tin.

6. Giấy chứng nhận đối tượng ưu tiên (nếu có).

 

IV. Môn thi và thể thức thi:

Các môn thi tuyển gồm:

1. Ngoại ngữ (tiếng Anh): Đề thi chung cho cả 2 ngành; thi viết.

2. Triết học: Đề thi chung cho cả 2 ngành; thi viết.

3. Chuyên môn: Đề thi riêng cho từng ngành; thi viết.

 

V. Thời gian nhận hồ sơ đăng ký dự thi và lệ phí:

1. Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày 10/01/2013 đến hết ngày 28/02/2013 (nghỉ thứ Bảy, Chủ nhật và ngày lễ theo quy định của nhà nước)

2. Lệ phí nộp hồ sơ: 300.000 đồng.

3. Lệ phí tuyển sinh: 300.000 đồng.

4. Nơi nhận hồ sơ:

Phòng Đào tạo – Quản lý khoa học, Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội.

Địa chỉ: Khu Văn hoá nghệ thuật Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội.

Điện thoại: 04.3834.1522

(Thí sinh ở tỉnh xa có thể nộp hồ sơ và lệ phí qua đường bưu điện)

 

 
Tyển sinh sau ĐHHV Báo chí Tuyên truyển năm 2013

Thực hiện kế hoạch tuyển sinh hàng năm, Học viện Báo chí và Tuyên truyền thuộc Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ tiến sĩ và thạc sĩ đợt tháng 3 và tháng 8 năm  2013, như sau:

 

I. TUYỂN SINH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ TIẾN SĨ

1. Chỉ tiêu tuyển sinh: 30 NCS

- Ngành Báo chí học: 20 chỉ tiêu

- Ngành Chính trị học chuyên ngành Công tác tư tưởng: 10 chỉ tiêu

2. Thời gian tuyển sinh: Tuyển sinh một đợt vào tháng 8/2013

3. Hình thức và thời gian đào tạo

a. Hình thức đào tạo : Các lớp nghiên cứu sinh được tổ chức đào tạo theo hình thức tập trung và không tập trung.

b. Thời gian đào tạo

+ Hình thức đào tạo tập trung: Thời gian đào tạo đối với người có bằng thạc sĩ là 3 năm tập trung liên tục; đối với người có bằng đại học nhưng chưa có bằng thạc sĩ chuyên ngành phù hợp là 4 năm tập trung liên tục.

+ Hình thức đào tạo không tập trung: Thời gian đào tạo đối với người có bằng thạc sĩ là 4 năm; đối với người có bằng đại học nhưng chưa có bằng thạc sĩ chuyên ngành phù hợp là 5 năm, trong đó có ít nhất 12 tháng tập trung liên tục tại Học viện để thực hiện đề tài nghiên cứu.

4. Điều kiện dự tuyển

Người dự tuyển đào tạo trình độ tiến sĩ phải có các điều kiện sau:

a) Có bằng thạc sĩ đúng chuyên ngành và có ít nhất 01 bài báo phù hợp với hướng nghiên cứu đăng ký dự tuyển đã được công bố trên các tạp chí khoa học trước khi nộp hồ sơ dự tuyển. Trường hợp chưa có bằng thạc sĩ thì phải có bằng tốt nghiệp đại học hệ chính quy loại khá trở lên, ngành phù hợp với chuyên ngành đăng ký dự tuyển và có ít nhất  02 bài báo phù hợp với hướng nghiên cứu đăng ký dự tuyển đã được công bố trên các tạp chí khoa học trước khi nộp hồ sơ dự tuyển.

b) Có bằng thạc sĩ đúng ngành nhưng khác chuyên ngành và có ít nhất 02 bài báo phù hợp với hướng nghiên cứu đăng ký dự tuyển đã được công bố trên các tạp chí khoa học trước khi nộp hồ sơ dự tuyển và có giấy chứng nhận chuyển đổi các môn học do Học viện Báo chí và Tuyên truyền cấp. (xem Danh mục các môn học chuyển đổi dự thi Sau đại học).

c) Có một bài luận về dự định nghiên cứu, bao gồm các nội dung sau:

- Đề tài hoặc lĩnh vực nghiên cứu của nghiên cứu sinh;

- Lý do lựa chọn đề tài hoặc lĩnh vực nghiên cứu;

- Tổng quan tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài hoặc lĩnh vực nghiên cứu;

- Mục tiêu và mong muốn đạt được khi đăng ký đi học nghiên cứu sinh;

- Lý do lựa chọn cơ sở đào tạo là Học viện Báo chí và Tuyên truyền;

- Kế hoạch thực hiện trong từng thời kỳ của thời gian đào tạo;

- Những kinh nghiệm, kiến thức, sự hiểu biết cũng như những chuẩn bị của thí sinh trong vấn đề hay lĩnh vực dự định nghiên cứu;

- Dự kiến làm việc sau khi tốt nghiệp;

- Đề xuất của người hướng dẫn.

Lưu ý: Dự định đề tài nghiên cứu của thí sinh phải có xác nhận và chữ ký của người được đề xuất hướng dẫn. Đề tài nghiên cứu và người hướng dẫn được đề nghị phải nằm trong danh mục các hướng nghiên cứu và danh sách các nhà khoa học có thể nhận hướng dẫn nghiên cứu sinh của Học viện Báo chí và Tuyên truyền (Phụ lục đính kèm  Thông báo này).

d) Có 02 thư giới thiệu của hai nhà khoa học có chức danh khoa học như giáo sư, phó giáo sư hoặc học vị tiến sĩ cùng chuyên ngành; hoặc 01 thư giới thiệu của một nhà khoa học có chức danh khoa học hoặc học vị tiến sĩ cùng chuyên ngành và 01 thư giới thiệu của thủ trưởng đơn vị công tác của thí sinh.

Những người giới thiệu này phải có ít nhất 6 tháng công tác hoặc cùng hoạt động chuyên môn với thí sinh. Thư giới thiệu phải có những nhận xét, đánh giá về năng lực và phẩm chất của người dự tuyển, cụ thể:

- Phẩm chất đạo đức, đặc biệt đạo đức nghề nghiệp;

- Năng lực hoạt động chuyên môn;

- Phương pháp làm việc;

- Khả năng nghiên cứu;

- Khả năng làm việc theo nhóm;

- Điểm mạnh và yếu của người dự tuyển;

- Triển vọng phát triển về mặt chuyên môn;

- Những nhận xét khác và mức độ ủng hộ, giới thiệu thí sinh làm nghiên cứu sinh.

(Thư giới thiệu theo nội dung trên phải có dung lượng ít nhất 2 trang đánh máy vi tính trình bày trên khổ giấy A4 và có chữ ký của người giới thiệu).

e) Đạt một trong các điều kiện sau về trình độ ngoại ngữ:

- Có bằng tốt nghiệp đại học hoặc bằng thạc sĩ được đào tạo ở nước ngoài;

- Có bằng đại học chính quy ngành ngoại ngữ;

- Có chứng chỉ trình độ ngoại ngữ tương đương cấp độ B1 hoặc 3/6 trở lên theo Khung tham khảo Châu Âu về ngoại ngữ do Học viện Báo chí và Tuyên truyền hoặc Học viện Chính trị-Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh cấp  trong thời hạn 2 năm  tính đến ngày dự tuyển nghiên cứu sinh;

- Có chứng chỉ tiếng Anh TOEFL ITP 450, iBT 45 hoặc IELTS 5.0 điểm trở lên hoặc tương đương của các cơ sở đào tạo ngoại ngữ có uy tín cấp (Viện Giáo dục quốc tế Hoa Kỳ tại Việt Nam - IIE, Viện Khảo thí giáo dục Hoa Kỳ tại Việt Nam - IIG) trong thời hạn 2 năm kể từ ngày cấp chứng chỉ đến ngày đăng ký dự tuyển;

- Có chứng chỉ tiếng Nga TRKI cấp độ 1 hoặc tương đương; tiếng Trung HSK cấp độ 5 hoặc tương đương; tiếng Pháp DELF A4 hoặc DELF B2; TCF niveau 2 trở lên hoặc tương đương trong thời hạn 2 năm kể từ ngày cấp chứng chỉ đến ngày đăng ký dự tuyển. Các chứng chỉ này do cơ sở đào tạo có uy tín cấp;

- Trong trường hợp chưa đạt một trong các điều kiện trên, thí sinh phải tham dự kỳ kiểm tra trình độ ngoại ngữ theo dạng thức đề thi tương đương cấp độ B1 Khung Châu Âu và có kết quả đạt yêu cầu theo quy định của Giám đốc Học viện. Môn ngoại ngữ dự kiểm tra được chọn  là Tiếng Anh;

g) Nộp đầy đủ hồ sơ dự tuyển, được xác nhận bởi cơ quan quản lý nhân sự (nếu là người đã có việc làm). Đối với người chưa có việc làm cần được địa phương nơi cư trú xác nhận nhân thân tốt và hiện không vi phạm pháp luật.

h) Cam kết thực hiện các nghĩa vụ tài chính (đóng học phí; hoàn trả kinh phí với nơi đã cấp cho quá trình đào tạo nếu không hoàn thành luận án tiến sĩ).

i) Đủ sức khoẻ để học tập và công tác.

Lưu ý: Chỉ xét các bài báo của thí sinh dự tuyển nghiên cứu sinh được đăng trên các tạp chí khoa học thuộc danh mục mà Hội đồng Chức danh giáo sư Nhà nước ban hành năm  2009.

5. Hồ sơ dự tuyển nghiên cứu sinh gồm có:

1.

Phiếu đăng ký dự tuyển nghiên cứu sinh (theo mẫu)

2.

Công văn cử đi dự tuyển của cơ quan quản lý

3.

Sơ yếu lý lịch (theo mẫu)

4.

Bản sao bằng và bảng điểm tốt nghiệp đại học (có công chứng)

5.

Bản sao bằng và bảng điểm thạc sĩ (có công chứng)

6.

Bản sao các văn bằng, chứng chỉ khác (nếu có)

7.

08 bản sao các bài báo khoa học đã công bố đóng thành quyển (gồm trang bìa, trang mục lục và toàn bộ bài báo khoa học, có bảng kê khai danh mục ở sau trang bìa lót)

8.

02 thư giới thiệu của hai nhà khoa học (hoặc 01 thư của một nhà khoa học và 01 thư của thủ trưởng đơn vị công tác của thí sinh)

9.

01 bản gốc và 07 bản sao bài luận về dự định nghiên cứu của thí sinh (theo mẫu)

10.

Bản sao có công chứng các giấy tờ hợp pháp về đối tượng ưu tiên (nếu có)

11.

Các giấy tờ xác nhận thâm niên nghề nghiệp

12.

01 bản cam kết thực hiện nghĩa vụ học tập và chế độ tài chính đối với quá trình đào tạo theo quy định (theo mẫu)

13.

Giấy chứng nhận sức khoẻ của bệnh viện đa khoa

14.

04 ảnh 4 x 6 cho vào phong bì ghi rõ họ tên

15.

03 phong bì có tem và ghi rõ địa chỉ liên hệ của thí sinh (Địa chỉ trên phong bì thư phải ghi rõ ràng, đầy đủ thông tin người nhận chuyển theo đường bưu điện và số điện thoại liên hệ)

6. Thời gian phát hành và nhận hồ sơ xét tuyển NCS:

- Hồ sơ NCS phát hành: từ ngày 01/4/2013  đến hết ngày 30/6/2013.

- Thời gian nhận hồ sơ: từ ngày 30/5 đến hết ngày 30/6/2013 (Hồ sơ dự thi đã nộp không trả lại).

- Địa điểm nhận hồ sơ : Phòng Đào tạo Sau đại học, Ban Quản lý đào tạo, Học viện Báo chí và Tuyên truyền, 36 Xuân Thuỷ, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.

Điện thoại liên hệ:  (04) 37. 546. 963 (số máy lẻ  305).

Điện thoại di động liên hệ: 0983663288 (gặp Thầy Thư)

7. Kế hoạch tuyển sinh NCS:

- Thời gian học chuyển đổi: được thực hiện trong thời gian 1 tháng bắt đầu từ ngày 10/6/2013 đến ngày 15/7/2013. Tổ chức học chuyển đổi vào các ngày thứ 6, thứ 7 và chủ nhật hằng tuần.

- Xét tuyển hồ sơ NCS: vào 2 ngày 17 và 18 tháng 8/2013;

- Riêng kiểm tra trình độ ngoại ngữ đối với thí sinh dự tuyển NCS được tổ chức đồng thời với kỳ thi ngoại ngữ trình độ B1 cho các lớp đào tạo trình độ thạc sĩ K.17, dự kiến vào cuối tháng 4 năm 2013.

 

II. TUYỂN SINH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ

1. Thời gian đào tạo

Thời gian đào tạo trình độ thạc sĩ là 2 năm học.

2. Số lần và thời gian tuyển sinh: Tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ chia làm 2 đợt vào tháng 3 và tháng 8/2013.

a. Đợt 1: Tuyển sinh vào  tháng 3 năm 2013

- Chỉ tiêu tuyển sinh: 400 chỉ tiêu

- Hình thức đào tạo: Chỉ tuyển sinh hình thức đào tạo chính quy không tập trung.

- Chuyên ngành tuyển sinh:

+ Tuyển sinh và tổ chức đào tạo tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền: 160 chỉ tiêu

·        Ngành Báo chí học

·        Ngành Kinh tế chính trị

·        Ngành Xây dựng Đảng và CQNN

·        Ngành Chính trị học chuyên ngành Công tác tư tưởng

+ Tuyển sinh và đào tạo nguồn nhân lực trình độ thạc sĩ tại ba vùng Tây Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam Bộ theo nhiệm vụ Bộ Giáo dục và Đào tạo giao: 240 chỉ tiêu.

·        Ngành Kinh tế chính trị: 60 chỉ tiêu

·        Ngành Báo chí học: 60 chỉ tiêu

·        Ngành Xây dựng Đảng và Chính quyền Nhà nước: 120 chỉ tiêu.

b. Đợt 2: Tuyển sinh vào tháng 8 năm 2013

- Chỉ tiêu tuyển sinh: 340 chỉ tiêu

- Hình thức đào tạo: Hình thức đào tạo chính quy tập trung mỗi tháng lên lớp một đợt 10 ngày. Hình thức đào tạo chính quy không tập trung lên lớp vào các ngày thứ 7 và chủ nhật hằng tuần.

+ Hệ chính quy tập trung: 220 chỉ tiêu, gồm  9 ngành/chuyên ngành sau:

·        Ngành Báo chí học

·        Ngành Xây dựng Đảng và chính quyền Nhà nước

·        Ngành Chính trị học chuyên ngành Công tác tư tưởng

·        Ngành Hồ Chí Minh học

·        Ngành Triết học

·        Ngành Chủ nghĩa xã hội khoa học

·        Ngành Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam

·        Ngành Kinh tế chính trị

·        Ngành Xã hội học

+ Hình thức đào tạo không tập trung: 120 chỉ tiêu, gồm 4 ngành/chuyên ngành sau:

·        Ngành Xuất bản

·        Ngành Chính trị học

·        Ngành Chính trị học chuyên ngành Quản lý xã hội

·        Ngành Quan hệ công chúng

- Địa điểm tổ chức lớp học: tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền

3. Điều kiện dự tuyển

Thí sinh dự thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ phải thoả mãn các điều kiện sau:

- Điều kiện về văn bằng:

Thí sinh dự thi phải thoả mãn một trong các điều kiện sau:

+ Có bằng tốt nghiệp đại học đúng ngành, chuyên ngành đào tạo trình độ thạc sĩ.

+ Có bằng tốt nghiệp đại học đúng ngành nhưng khác chuyên ngành, ngành gần hoặc ngành khác với chuyên ngành đào tạo thạc sĩ và có giấy chứng nhận chuyển đổi các môn học do Học viện Báo chí và Tuyên truyền cấp (xem Danh mục các môn học chuyển đổi dự thi Sau đại học đính kèm Thông báo này).

- Điều kiện về thâm niên công tác:

+ Người có bằng tốt nghiệp đại học loại khá trở lên, ngành tốt nghiệp đúng với ngành đăng ký dự thi, được dự thi ngay sau khi tốt nghiệp đại học.

+ Người có bằng tốt nghiệp đại học ngành đúng hoặc ngành gần với ngành đăng ký dự thi phải có ít nhất một năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực chuyên môn đăng kí dự thi, kể từ khi tốt nghiệp đại học đến ngày đăng ký dự thi.

+ Người có bằng tốt nghiệp đại học ngành khác với ngành đăng ký dự thi phải có ít nhất hai năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực chuyên môn đăng kí dự thi, kể từ khi tốt nghiệp đại học đến ngày đăng ký dự thi.

(xem Danh mục các môn học chuyển đổi dự thi Sau đại học đính kèm Thông báo này để xác định ngành  gần và ngành khác với ngành đăng ký dự thi).

- Điều kiện về sức khoẻ : Đủ sức khoẻ để học tập và công tác.

- Điều kiện về hồ sơ : Nộp hồ sơ đầy đủ, đúng mẫu và đúng thời hạn quy định của Học viện.

4. Thi tuyển sinh

Người dự thi đào tạo trình độ thạc sĩ phải tham dự kỳ thi tuyển sinh do Học viện Báo chí và Tuyên truyền tổ chức gồm các môn sau:

- Môn cơ bản: Triết học Mác-Lênin

- Môn cơ sở:

+ Cơ sở lý luận báo chí (đối với ngành Báo chí học)

+ Cơ sở lý luận xuất bản (đối với ngành Xuất bản)

+ Lý thuyết chung về Quan hệ công chúng (đối với ngành Quan hệ công chúng)

+ Nguyên lý công tác tư tưởng (đối với chuyên ngành Công tác tư tưởng)

+ Lịch sử tư tưởng chính trị (đối với ngành Chính trị học)

+ Lịch sử tư tưởng Hồ Chí Minh (đối với ngành Hồ Chí Minh học)

+ Lý thuyết chung về quản lý xã hội (đối với chuyên ngành Quản lý xã hội)

+ Lịch sử xây dựng Đảng và chính quyền Nhà nước (đối với ngành Xây dựng Đảng và chính quyền Nhà nước)

+ Lịch sử triết học (đối với ngành Triết học)

+ Lịch sử tư tưởng XHCN (đối với ngành Chủ nghĩa xã hội khoa học)

+ Lịch sử các học thuyết kinh tế (đối với ngành Kinh tế chính trị)

+ Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam thời kỳ đổi mới (1986 đến nay), (đối với ngành Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam)

+ Xã hội học đại cương (đối với ngành Xã hội học)

- Ngoại ngữ: Tiếng Anh. Đề thi môn ngoại ngữ đầu vào trình độ A2 không đầy đủ (bỏ phần thi nghe hiểu và thi nói) theo dạng thức đề B1 khung Châu Âu  áp dụng cho đào tạo trình độ thạc sĩ.

5. Đối tượng và chính sách ưu tiên

a. Đối tượng ưu tiên:

- Người có thời gian công tác hai năm liên tục trở lên (tính đến ngày nộp hồ sơ đăng ký dự thi) tại các xã của vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn ở các địa phương thuộc miền núi, vùng cao, vùng sâu, hải đảo;

Các đối tượng ưu tiên theo quy định trên phải có quyết định tiếp nhận công tác hoặc biệt phái công tác của cấp có thẩm quyền;

- Thương binh, bệnh binh, người có giấy chứng nhận được hưởng chính sách như thương binh;

- Con liệt sĩ;

- Con nạn nhân chất độc màu da cam;

- Anh hùng lực lượng vũ trang, anh hùng lao động, người có công với cách mạng;

- Người dân tộc thiểu số ở những vùng có điều kiện kinh tế-xã hội đặc biệt khó khăn.

b. Chính sách ưu tiên:

- Người dự thi thuộc đối tượng ưu tiên được cộng một điểm vào kết quả thi (thang điểm 10) cho môn cơ bản;

- Người thuộc nhiều đối tượng ưu tiên chỉ được hưởng chế độ ưu tiên của một đối tượng ưu tiên.

6. Hồ sơ dự thi đào tạo trình độ thạc sĩ gồm có:

1.

Phiếu đăng ký dự thi đào tạo trình độ thạc sĩ 02 bản (theo mẫu)

2.

Công văn cử đi thi của cơ quan quản lý

3.

Sơ yếu lý lịch (theo mẫu)

4.

Bản sao bằng đại học và bảng điểm  (có công chứng)

5.

Bản sao có công chứng các giấy tờ hợp pháp về đối tượng ưu tiên (nếu có)

6.

Các giấy tờ xác nhận thâm niên nghề nghiệp

7.

01 giấy chứng nhận sức khoẻ của bệnh viện đa khoa

8.

01 bản cam kết thực hiện nghĩa vụ học tập và chế độ tài chính đối với quá trình đào tạo theo quy định (theo mẫu)

9.

05 ảnh 4 x 6 cho vào phong bì ghi rõ họ tên

10.

03 phong bì có tem và ghi rõ địa chỉ liên hệ của thí sinh (địa chỉ trên phong bì thư phải ghi rõ ràng, đầy đủ thông tin người nhận chuyển theo đường bưu điện và số điện thoại bàn và di động để liên hệ)

7. Thời gian, địa điểm phát hành và nhận hồ sơ

Hồ sơ dự thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ do Học viện Báo chí và Tuyên truyền phát hành.

a. Đợt 1 :

- Thời gian phát hành hồ sơ: từ  ngày 01/01/2013 đến hết ngày 05/03/2013.

- Thời gian nhận hồ sơ: từ ngày 20/01/2013 đến hết  ngày 10/3/2013 (hồ sơ dự thi đã nộp không trả lại).

- Địa điểm phát hành và nhận hồ sơ: Phòng Đào tạo Sau đại học, Ban Quản lý đào tạo, Học viện Báo chí và Tuyên truyền, 36 Xuân Thuỷ, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.

Riêng thí sinh dự tuyển đào tạo nguồn nhân lực trình độ thạc sĩ cho 3 vùng Tây Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam Bộ, Học viện sẽ tổ chức phát hành hồ sơ tại Văn Ủy ban Nhân dân  tỉnh/thành và nhận hồ sơ tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền.

Điện thoại liên hệ:  (04) 37. 546. 963 (số máy lẻ  305).

Điện thoại di động liên hệ: 0903286590 (gặp  Cô  Hà) hoặc 0912096396 (gặp Thầy Kiên)

b. Đợt 2:

- Thời gian phát hành hồ sơ: từ ngày 01/5/2013 đến hết ngày 30/6/2013.

- Thời gian nhận hồ sơ: từ ngày 30/5 đến hết  ngày 25/7/2013

(hồ sơ dự thi đã nộp không trả lại).

- Địa điểm phát hành và nhận hồ sơ: Phòng Đào tạo Sau đại học, Ban Quản lý đào tạo, Học viện Báo chí và Tuyên truyền, 36 Xuân Thuỷ, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội.

Điện thoại liên hệ:  (04) 37. 546. 963 (số máy lẻ  305).

Điện thoại di động liên hệ: 0903286590 (gặp Cô Hà)

8. Thời gian, địa điểm  học chuyển đổi, ôn tập và thi tuyển sinh

a. Thời gian học chuyển đổi, ôn tập và thi tuyển sinh

-  Thời gian học chuyển đổi, ôn thi và thi tuyển sinh đợt 1:

+ Thời gian học chuyển đổi: được thực hiện trong thời gian 01 tháng bắt đầu từ ngày 22/02/2013 đến ngày 17/3/2013. Tổ chức học chuyển đổi vào các ngày trong tuần.

+ Thời gian ôn thi tuyển sinh: được thực hiện từ ngày 19/3 đến ngày 24/3/2013. Tổ chức ôn tập liên tục vào các ngày trong tuần.

Tổ chức học chuyển đổi và ôn tập được tiến hành đồng thời tại Học viện Báo Chí và Tuyên truyền(khu vực Tây Bắc) và Học viện Chính trị - Hành chính  khu vực 4 (Khu vực Tây Nam Bộ) và Phân viện Hành chính tại Tây Nguyên (khu vực Tây Nguyên).

+ Thời gian thi tuyển sinh: được tổ chức vào các ngày thứ  6, 7 và chủ nhật (tức ngày 29, 30 và 31 tháng 3  năm 2013).

-  Thời gian học chuyển đổi, ôn thi và thi tuyển sinh đợt 2:

+ Thời gian học chuyển đổi: được thực hiện trong thời gian 01 tháng bắt đầu từ ngày 10/6/2013  đến ngày 15/7/2013. Tổ chức học chuyển đổi vào các ngày trong tuần.

+ Thời gian ôn thi tuyển sinh: được thực hiện từ ngày 05/8 đến ngày 16/8/2013. Tổ chức ôn tập liên tục vào các ngày trong tuần.

+ Thời gian thi tuyển sinh: được tổ chức vào các ngày thứ 6, 7 và chủ nhật (tức ngày 30, 31 thỏng 8 và ngày 01 tháng 9 năm 2013).

b. Địa điểm

Địa điểm tổ chức học các môn chuyển đổi, ôn tập và thi tuyển sinh của tất cả các loại hình đào tạo được tổ chức tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền, 36 Xuân Thuỷ, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội; Học viện Chính trị -Hành chính khu vực IV (Tây Nam Bộ); Phân viện Hành chính tại Tây Nguyên  (Khu vực Tây Nguyên).

 

III. KINH PHÍ TUYỂN SINH

1. Lệ phí đăng ký tuyển sinh: 100.000 đồng/hồ sơ

2. Lệ phí tuyển sinh:

- Lệ phí tuyển nghiên cứu sinh: 1.000.000 đồng/thí sinh

- Lệ phí thi  tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ: 600.000 đồng/thí sinh

Các thí sinh được miễn thi môn ngoại ngữ, lệ phí tuyển sinh được giảm  200.000 đồng (Lệ phí đăng ký dự thi và lệ phí thi phải nộp cùng hồ sơ).

Lưu ý: Kinh phí tuyển sinh đối với thí sinh dự thi đào tạo nguồn nhân lực trình độ thạc sĩ cho 3 vùng Tây Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam Bộ, Học viện sẽ có thông báo riêng.

 

Thông tin chi tiết về tuyển sinh trình độ tiến sĩ và thạc sĩ được cập nhật trên Website:www.ajc.edu.vn của Học viện Báo chí và Tuyên truyền./.

 
Tuyển sinh sau ĐH HV Quân Ynăm 2013

Học viện Quân y xin thông báo nội dung và kế hoạch tuyển sinh nghiên cứu sinh, cao học và chuyên khoa khoá năm 2013 như sau:

 

I. CÁC CHUYÊN NGÀNH ĐÀO TẠO VÀ DỰ KIẾN CHỈ TIÊU

1.1. Tuyển nghiên cứu sinh: dự kiến tuyển 120 nghiên cứu sinh

TT

Chuyên ngành

Mã số

TT

Chuyên ngành

Mã số

1

Mô phôi thai học

62 72 01 03

15

Nội Tim mạch

62 72 01 41

2

Giải phẫu người

62 72 01 04

16

Nội Xương khớp

62 72 01 42

3

Sinh lý học

62 72 01 07

17

Nội Tiêu hoá

62 72 01 43

4

Sinh lý bệnh

62 72 01 08

18

Nội Hô hấp

62 72 01 44

5

Dị ứng và Miễn dịch

62 72 01 09

19

Nội Nội tiết

62 72 01 45

6

Vi sinh y học

62 72 01 15

20

Nội Thận-Tiết niệu

62 72 01 46

7

Dịch tễ học

62 72 01 17

21

Thần kinh

62 72 01 47

8

Dược lý - Độc chất

62 72 01 20

22

Tâm thần

62 72 01 48

9

Ngoại Lồng ngực

62 72 01 24

23

Truyền nhiễm và các bệnh nhiệt đới

62 72 01 53

10

Ngoại Tiêu hoá

62 72 01 25

24

Sức khoẻ nghề nghiệp

62 72 01 59

11

Ngoại Thận và Tiết niệu

62 72 01 26

25

Vệ sinh xã hội học và tổ chức y tế

62 72 01 64

12

Ngoại Thần kinh và sọ não

62 72 01 27

26

Công nghệ dược phẩm và bào chế thuốc

62 72 04 02

13

Ngoại Bỏng

62 72 01 28

27

Tổ chức quản lý dược

62 72 04 12

14

Chấn thương chỉnh hình và tạo hình

62 72 01 29

 

 

 

1.2. Tuyển cao học khoá 22 (Khoá học 2013-2015): dự kiến tuyển 240 học viên

STT

Chuyên ngành

Mã số

Số lượng tuyển

 

Nội khoa:

- Nội Tim mạch,Thận, Khớp, Nội tiết

- Nội Hô hấp

- Nội Tiêu hoá

- Thần kinh

- Tâm thần

- Da liễu

- Hồi sức cấp cứu

60 72 01 40

 

15-20

10-12

10-12

6-8

6-8

6-8

4-6

 

học viên

học viên

học viên

học viên

học viên

học viên

học viên

 

Ngoại khoa:

- Ngoại Tiêu hóa

- Chấn thương chỉnh hình

- Ngoại Lồng ngực

- Ngoại Tiết niệu

- Ngoại Thần kinh và sọ não

- Ngoại Bỏng

- Gây mê hồi sức

60 72 01 23

 

12-15

10-12

4-6

6-8

6-8

6-8

10-12

 

học viên

học viên

học viên

học viên

học viên

học viên

học viên

 

Y học chức năng:

- Hóa sinh

- Sinh lý học

- Sinh lý bệnh

- Miễn dịch

60 72 01 06

 

10-12

4-6

4-6

4-6

 

học viên

học viên

học viên

học viên

 

Y học hình thái:

- Giải phẫu

- Mô phôi thai học

- Giải phẫu bệnh

60 72 01 02

 

4-6

4-6

4-6

 

học viên học viên học viên

 

Y học dự phòng:

Dịch tễ học

Sức khoẻ môi trường

Sức khoẻ nghề nghiệp

60 72 01 63

 

8-10

6-8

4-6

 

học viên

học viên

học viên

 

Truyền nhiễm và các bệnh nhiệt đới

60 72 01 53

6-8

học viên

 

Y tế công cộng

60 72 03 01

20-25

học viên

 

Vi sinh y học

60 72 01 15

6-8

học viên

 

Lý sinh y học (Y học hạt nhân)

60 72 03 07

4-6

học viên

 

Ký sinh trùng và côn trùng y học

60 72 01 16

4-6

học viên

1.3. Tuyển chuyên khoa (Khoá học 2013-2015):

1.3.1 Chuyên khoa cấp I: dự kiến tuyển 200 học viên

TT

Chuyên ngành

Số lượng tuyển

TT

Chuyên ngành

Số lượng tuyển

1

Nội khoa

40-50 học viên

7

Răng hàm mặt

15-20 học viên

2

Ngoại khoa

30-40 học viên

8

Chẩn đoán hình ảnh

15-20 học viên

3

Gây mê hồi sức

8-10 học viên

9

Y học cổ truyền

8-10 học viên

4

Truyền nhiễm

4-6 học viên

10

Vật lý trị liệu và PHCN

8-10 học viên

5

Tai mũi họng

8-10 học viên

11

Huyết học truyền máu

4-6 học viên

6

Mắt

4-6 học viên

12

Da liễu

4-6 học viên

1.3.2 Chuyên khoa cấp II: dự kiến tuyển 110 học viên

TT

Chuyên ngành

Số lượng tuyển

TT

Chuyên ngành

Số lượng tuyển

1

Nội khoa

15-20 học viên

8

Y học cổ truyền

4-6 học viên

2

Ngoại khoa

15-20 học viên

9

Truyền nhiễm

4-6 học viên

3

Gây mê hồi sức

6-8 học viên

10

Vật lý trị liệu và PHCN

4-6 học viên

4

Tai mũi họng

6-8 học viên

11

Chấn thương chỉnh hình

8-10 học viên

5

Răng hàm mặt

12-15 học viên

12

Ngoại Bỏng

4-6 học viên

6

Mắt

4-6 học viên

13

Da liễu

4-6 học viên

7

Chẩn đoán hình ảnh

12-15 học viên

 

 

 

 

II. HÌNH THỨC VÀ THỜI GIAN ĐÀO TẠO

1. Đối với nghiên cứu sinh:

Hệ tập trung: thời gian đào tạo là 4 năm đối với người có bằng Bác sỹ, Dược sỹ; 3 năm đối với người có bằng Thạc sỹ.

Hệ không tập trung: thời gian đào tạo là 5 năm đối với người có bằng Bác sỹ, Dược sỹ; 4 năm đối với người có văn bằng Thạc sỹ.

2. Đối với cao học, chuyên khoa I, II:

Hình thức đào tạo: Tập trung

Thời gian đào tạo: 2 năm liên tục

 

III/ Điều kiện, tiêu chuẩn dự thi:

Thí sinh dự thi sau đại học phải có phẩm chất chính trị và đạo đức tốt, có lý lịch bản thân rõ ràng, hiện không bị truy cứu trách nhiệm hình sự, được đơn vị, cơ quan chủ quản đồng ý cho dự thi.

Có đủ sức khoẻ học tập và nghiên cứu.

1. Dự thi nghiên cứu sinh:

-Văn bằng: tốt nghiệp cao học đúng chuyên ngành đăng ký thi tuyển hoặc tốt nghiệp đại học hệ chính quy dài hạn, hạng khá, giỏi, đúng ngành đăng ký dự tuyển.

- Thâm niên  công tác: ít nhất hai năm (24 tháng: kể từ ngày có quyết định công nhận tốt nghiệp đại học đến ngày nộp hồ sơ dự thi) kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực chuyên môn phù hợp với ngành, chuyên ngành đăng ký dự thi.

2. Dự thi cao học:

- Văn bằng: tốt nghiệp đại học hệ chính quy dài hạn đúng ngành hoặc ngành gần.

- Thâm niên công tác: ít nhất hai năm (24 tháng: kể từ ngày có quyết định công nhận tốt nghiệp đại học đến ngày nộp hồ sơ dự thi) kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực chuyên môn phù hợp với ngành, chuyên ngành đăng ký dự thi.

3. Dự thi tuyển chuyên khoa:

3.1. Chuyên khoa cấp I:

- Văn bằng: tốt nghiệp đại học đúng ngành.

- Thâm niên công tác: ít nhất một năm (12 tháng: kể từ ngày có quyết định công nhận tốt nghiệp đại học đến ngày nộp hồ sơ dự thi) kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực chuyên môn phù hợp với ngành, chuyên ngành đăng ký dự thi.

- Có chứng chỉ định hướng (chuyên khoa sơ bộ) đối với các chuyên ngành: Răng hàm mặt, Tai mũi họng, Mắt.

3.2. Chuyên khoa cấp II:

- Văn bằng:

+ Tốt nghiệp đại học đúng ngành.

+ Tốt nghiệp Chuyên khoa cấp I hoặc Thạc sỹ đúng chuyên ngành.

- Thâm niên công tác: ít nhất 6 năm công tác trong chuyên ngành kể từ khi tốt nghiệp đại học (không tính thời gian học chuyên khoa cấp I) hoặc 6 năm công tác trong chuyên ngành kể từ khi tốt nghiệp Thạc sỹ.

 

IV. MÔN THI TUYỂN

1. Xét tuyển nghiên cứu sinh:

Trình bày bài luận về dự định nghiên cứu

2. Thi tuyển cao học:

Ngoại ngữ tương đương trình độ A2 theo Khung châu Âu (thi 1 trong 3 thứ tiếng: Anh văn, Nga văn, Pháp văn).

Môn cơ bản: Toán xác suất thống kê.

Môn Y học cơ sở (xác định theo chuyên ngành).

3. Thi tuyển chuyên khoa:

- Chuyên khoa cấp I: Thi 2 môn

+ Môn Y học cơ sở

+ Môn chuyên ngành

- Chuyên khoa cấp II: Thi 2 môn

+ Môn chuyên ngành

+ Ngoại ngữ tương đương trình độ B1 theo khung châu Âu (thi 1 trong 3 thứ tiếng: Anh văn, Nga văn, Pháp văn).

 

V. NỘI DUNG HỒ SƠ DỰ XÉT TUYỂN NGHIÊN CỨU SINH

- Đơn xin dự xét tuyển NCS  (theo mẫu).

- Sơ yếu lý lịch, có xác nhận của chính quyền địa phương hoặc cơ quan, đơn vị cử đi học.

Giấy chứng nhận sức khoẻ.

Về văn bằng:

- Bản sao bằng tốt nghiệp đại học và bảng điểm học đại học.

- Bản sao bằng thạc sĩ và bảng điểm cao học (nếu là thạc sĩ).

(Các bản sao văn bằng phải có xác nhận công chứng Nhà nước).

Văn bằng, chứng chỉ ngoại ngữ: người dự xét tuyển phải có một trong các văn bằng, chứng chỉ ngoại ngữ sau:

a) Bằng tốt nghiệp đại học hoặc bằng thạc sĩ được đào tạo ở nước ngoài.

b) Bằng tốt nghiệp đại học ngành ngoại ngữ.

c) Chứng chỉ ngoại ngữ tương đương trình độ B1, B2 theo khung châu Âu về ngoại ngữ (trong thời hạn 2 năm kể từ ngày cấp chứng chỉ đến ngày nộp hồ sơ):

- Chứng chỉ Tiếng Anh IELTS do British Council, IDP Australia và University ofCambrige cấp.

- Chứng chỉ Tiếng Anh TOEFL PBT; TOEFL ITP; TOEFL CBT; TOEFL iBT; chứng chỉ Tiếng Anh TOEIC do các trung tâm IIG, IIE hoặc các trung tâm do ETS ủy quyền.

- Các chứng chỉ ngoại ngữ khác được quy định trong bảng tham chiếu chứng chỉ ngoại ngữ tương đương trình độ B1 nêu trong Phụ lục III - Thông tư 05/2012/TT/BGDĐT ngày 15/02/2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo do các cơ sở nước ngoài cấp.

- Chứng chỉ ngoại ngữ tương đương trình độ B1, B2 theo Khung châu Âu do Hiệu trưởng các trường đại học được phép đào tạo trình độ đại học ngành ngoại ngữ tương ứng cấp.

- Quyết định hoặc công văn cử đi dự tuyển nghiên cứu sinh của cơ quan quản lý nhân sự (nếu là người đã có việc làm). Đối với người chưa có việc làm cần được địa phương nơi cư trú xác nhận thân nhân tốt và hiện không vi phạm pháp luật.

Bài luận về dự định nghiên cứu (theo mẫu).

- Hai thư giới thiệu của hai nhà khoa học có chức danh khoa học (GS, PGS, TS) cùng chuyên ngành (theo mẫu). Những người viết thư giới thiệu phải có ít nhất 6 tháng đã cùng công tác hoặc cùng hoạt động chuyên môn với thí sinh.

- Hai ảnh chân dung (kích thước 3´4 cm) để làm thẻ dự thi.

- Bốn phong bì đã dán tem và ghi rõ địa chỉ liên hệ (hai ghi tên và địa chỉ cơ quan, hai ghi họ tên và địa chỉ nhà riêng).

- Các bài báo khoa học (bản gốc + bản phô tô) và các đề tài nghiên cứu khoa học (nếu có).

 

VI. NỘI DUNG DỰ THI TUYỂN CAO HỌC

- Đơn xin dự thi cao học (theo mẫu).

- Sơ yếu lý lịch, có xác nhận của chính quyền địa phương hoặc cơ quan, đơn vị cử đi học.

- Giấy chứng nhận sức khoẻ.

- Bản sao bằng tốt nghiệp đại học (bản sao văn bằng phải có xác nhận công chứng Nhà nước).

- Quyết định hoặc công văn cử đi dự tuyển cao học của cơ quan quản lý nhân sự (nếu là người đã có việc làm). Đối với người chưa có việc làm cần được địa phương nơi cư trú xác nhận thân nhân tốt và hiện không vi phạm pháp luật.

- Bốn ảnh chân dung (kích thước 3´4 cm) để làm thẻ dự thi.

- Bốn phong bì đã dán tem và ghi rõ địa chỉ liên hệ (hai ghi tên và địa chỉ cơ quan, hai ghi họ tên và địa chỉ nhà riêng).

 

VII. NỘI DUNG HỒ SƠ DỰ THI TUYỂN CHUYÊN KHOA

- Đơn xin dự thi (theo mẫu);

- Sơ yếu lí lịch có xác nhận của chính quyền địa phương hoặc của cơ quan gửi đi dự thi;

- Giấy chứng nhận sức khoẻ;

- Văn bằng

+ Bản sao bằng tốt nghiệp đại học.

+ Bản sao bằng tốt nghiệp chuyên khoa cấp I và hoặc bằng Thạc sỹ (đối với người dự thi CKII).

+ Có chứng chỉ định hướng (chuyên khoa sơ bộ) đối với các chuyên ngành: Răng hàm mặt, Tai mũi họng, Mắt (đối với người dự thi CKI).

(Các bản sao văn bằng, chứng chỉ phải có xác nhận công chứng Nhà nước);

- Quyết định hoặc công văn của cơ quan cử đi dự thi;

- Quyết định tuyển dụng công chức; hoặc hợp đồng lao động đối với người đang làm hợp đồng (bệnh viện Nhà nước, bệnh viện tư nhân, phòng khám đa khoa, phòng khám chuyên khoa được cấp giấy phép hành nghề);

- Xác nhận của địa phương về nhân thân và chấp hành pháp luật, đối với người chưa làm việc ở đâu;

- Bốn ảnh chân dung (kích thước 3x4 cm);

- Bốn phong bì thư có dán tem và ghi rõ địa chỉ liên hệ (hai phong bì ghi tên, địa chỉ cơ quan, hai phong bì ghi tên và địa chỉ nhà riêng).

VI. LỆ PHÍ

- Nhận và xử lý hồ sơ: 100.000 đồng (một trăm nghìn đồng).

- Ôn tập dự khoá: 200.000 đồng (hai trăm nghìn đồng)/01 môn thi.

- Thi tuyển: 250.000 đồng (hai trăm năm mươi nghìn đồng)/01 môn thi.

- Thi bài luận về dự định nghiên cứu: 1.800.000 đồng (một triệu tám trăm nghìn đồng).

Lệ phí thu một lần khi nộp hồ sơ.

 

VII. THỜI GIAN NHẬN HỒ SƠ

- Hồ sơ nộp trực tiếp cho Phòng Sau đại học - Học viện Quân y.

- Nhận hồ sơ dự thi cao học, chuyên khoa 1, chuyên khoa 2 từ ngày: 02/01/2013 đến ngày 01/3/2013.

- Nhận hồ sơ dự xét tuyển NCS từ  25/02/2013 đến ngày 29/3/2013.

- Không chấp nhận bổ sung hồ sơ, văn bằng, chứng chỉ sau khi thi.

 

VIII. THỜI GIAN ÔN TẬP DỰ KHOÁ VÀ THI TUYỂN

8.1. Cao học, chuyên khoa

Ôn tập dự khoá từ ngày 04/3/2013 đến ngày 03/5/2013.

Tập trung thí sinh dự thi cao học, chuyên khoa để phổ biến quy chế thi, phát thẻ dự thi: 8h30 ngày 22/5/2013 (Tại Hội trường A - Giảng đường trung tâm).

Thi tuyển trong hai ngày 25/5/2013 và 26/5/2013.

8.2. Nghiên cứu sinh

Tập trung thí sinh dự xét tuyển nghiên cứu sinh để phổ biến quy chế thi, phát thẻ dự thi: 8h30 ngày 23/5/2013 (Tại Phòng Bảo vệ luận án số 2-Nhà Thư viện-Học viện Quân y)

Trình bày bài luận về dự định nghiên cứu từ ngày 03/6/2013 ngày 07/6/2013.

 

Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ trực tiếp tại địa chỉ:

Phòng Sau đại học-Học viện Quân y

160 Phùng Hưng - Hà Đông - Hà Nội

Điện thoại: 04.36884605; Fax: 04.36880080.

Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. , và: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

Website: http://vmmu.edu.vn./.

 

 
Tuyển sinh Thạc sĩ ĐHQGHN chuyên ngành Biến đổi khí hậu năm 2013


Năm 2013, khoa Sau đại học – ĐH Quốc gia Hà Nội tiếp tục tổ chức tuyển sinh đào tạo thạc sĩ Biến đổi khí hậu khóa 3 vào hai đợt thi tháng 6 và tháng 9. Thông tin chi tiết về công tác tuyển sinh như sau:

 

1. Điều kiện dự thi

1.1. Về văn bằng:

- Có bằng tốt nghiệp đại học thuộc các ngành khoa học môi trường, khoa học trái đất, khoa học cơ bản, kĩ thuật, công nghệ; khoa học xã hội và nhân văn, luật, kinh tế, xã hội học; nhân học, tâm lí học, khoa học chính trị, công tác xã hội; khoa học giáo dục, báo chí tuyên truyền, ...

- Với văn bằng đại học vừa làm vừa học hoặc hệ khác, yêu cầu có bằng tốt nghiệp từ loại khá trở lên.

- Bằng tốt nghiệp đại học, thạc sĩ do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp phải nộp kèm theo văn bản công nhận của Cục khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục, Bộ GD&ĐT.

1.2. Về thâm niên công tác:

- Những người có bằng tốt nghiệp đại học chính quy từ loại khá trở lên được dự thi ngay sau khi tốt nghiệp.

- Những người có bằng đại học dưới loại khá hoặc bằng đại học vừa làm vừa học phải có ít nhất 2 năm kinh nghiệm công tác trong lĩnh vực về môi trường, luật, kinh tế, giáo dục, quản trị, kế hoạch, đầu tư.

1.3. Về chính sách ưu tiên:

Theo các quy định hiện hành dành cho các đối tượng là người dân tộc thiểu số, thương binh, anh hùng, công tác liên tục 2 năm tại KV1.

 

2. Thời gian đào tạo

Theo hình thức tập trung với thời gian đào tạo từ 1,5 đến 2 năm.

 

3. Hình thức tuyển sinh

Người dự thi cần trải qua 3 bài thi:

- Môn thi Cơ bản: Bài thi đánh giá năng lực (theo dạng thức GRE)

- Môn thi Cơ sở: Bài thi trả lời phỏng vấn

- Môn Ngoại ngữ: Tiếng Anh.

Đối tượng đã đủ điều kiện đầu vào môn ngoại ngữ: có chứng chỉ ngoại ngữ mà môn thi là tiếng Anh xác nhận trình độ dự tuyển đào tạo SĐH ở ĐHQGHN còn giá trị.

4. Thời gian thi

-  Đợt 1: Thứ 7, Chủ nhật các ngày 15 và 16 tháng 06 năm 2013

-  Đợt 2: Thứ 7, Chủ nhật các ngày 14 và 15 tháng 09 năm 2013

 

5. Hồ sơ dự thi gồm

- Phiếu đăng ký dự thi (theo mẫu).

- Bản sao công chứng Bằng đại học và bảng điểm.

- Sơ yếu lý lịch (có xác nhận).

- Bản sao công chứng các Quyết định tuyển dụng, bổ nhiệm công chức hoặc hợp đồng lao động.

- Giấy xác nhận thâm niên công tác và công văn cử đi dự thi của Thủ trưởng cơ quan quản lí đối với những người đang làm việc tại cơ quan nhà nước (theo mẫu).

- Giấy chứng nhận đối tượng ưu tiên (theo mẫu).

- Giấy chứng nhận sức khoẻ của bệnh viện đa khoa.

- 04 ảnh 4cm x 6cm (sau ảnh ghi rõ họ tên, ngày sinh, nơi sinh, không nhận ảnh sai kích cỡ); 03 phong bì có dán tem và ghi rõ địa chỉ nhận thư của người dự thi.

 

6. Lệ phí đăng kí hồ sơ dự thi

- Lệ phí đăng kí hồ sơ dự thi: 60.000 đồng/thí sinh;

- Lệ phí dự thi: 360.000 đồng/thí sinh (310.000 đồng/thí sinh đối với thí sinh đã đủ điều kiện đầu vào môn Ngoại ngữ).

 

7. Thời gian, địa điểm bán và nhận hồ sơ tuyển sinh

- Đợt 1: Từ ngày 01/04/2013 đến hết ngày 10/05/2013.

- Đợt 2: Từ ngày 01/07/2013 đến hết ngày 09/08/2013.

- Địa điểm: Phòng Quản lí đào tạo & Khoa học, Khoa Sau đại học, ĐHQGHN, Phòng 506, nhà G7, 144 Đường Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội.

Tel: 04 3 754 7615; Hotline: 0912 691 227

Website: http://sgs.vnu.edu.vn

 

Hỗ trợ trực tuyến

ĐT: (04) 8.58.58.258 / 0966.117.551
Bộ phận tuyển sinh: 0966.112.155

Phương châm

Phương châm "Hãy để chúng tôi biến ước mơ của bạn thành hiện thực" .
Đạt tiêu chuẩn quốc tế .
Truyền thống, chuyên nghiệp, hiện đại .

Số lượng truy cập

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHôm nay:1136
mod_vvisit_counterHôm qua:4016
mod_vvisit_counterTháng này:9475
mod_vvisit_counterTất cả:863573