Tuyển sinh Cao học

Tuyển sinh đào tạo Thạc sĩ và Tiến sĩ ĐH Văn hóa HN năm 2014

1. ĐIỀU KIỆN DỰ THI

1.1.  Cao học:

Điều kiện văn bằng:

- Những thí sinh có bằng tốt nghiệp đại học thuộc các ngành: Bảo tàng, Văn hoá quần chúng, Quản lý văn hoá, Thông tin- Thư viện, Văn hoá du lịch, Văn hoá các dân tộc thiểu số, Phát hành xuất bản phẩm, Biên tập- Xuất bản, các ngành Lý luận nghệ thuật, Triết học, Lịch sử, Ngữ văn, Viết văn được quyền thi vào Cao học Văn hoá học.

- Những thí sinh có bằng tốt nghiệp đại học thuộc các ngành: Bảo tàng, Văn hoá quần chúng, Quản lý văn hoá, Thông tin - Thư viện, Văn hoá du lịch, Văn hoá các dân tộc thiểu số, Phát hành xuất bản phẩm, Biên tập-Xuất bản, Báo chí, Ngữ văn, Lịch sử, Triết học, Viết văn, Nghệ thuật, Chính trị học đang tham gia quản lý hoạt động văn hoá được quyền thi vào Cao học Quản lý văn hoá.

- Những thí sinh có bằng tốt nghiệp đại học thuộc các ngành: Thông tin học, Thông tin- thư viện, Quản trị thông tin, Lưu trữ học được quyền thi vào Cao học Khoa học Thông tin-Thư viện.

- Thí sinh có bằng tốt nghiệp đại học thuộc các chuyên ngành trên xếp loại khá trở lên được dự thi ngay sau khi tốt nghiệp đại học (trừ chuyên ngành Quản lý văn hoá).

- Những trường hợp còn lại phải có ít nhất một năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực chuyên môn đăng ký dự thi (tính từ ngày ký quyết định công nhận tốt nghiệp đại học đến ngày dự thi), riêng thí sinh dự thi Cao học Quản lý văn hoá phải có ít nhất 3 năm thâm niên công tác  trong lĩnh vực văn hoá.

1.2. Nghiên cứu sinh:

Hệ 3 năm:

+  Chuyên ngành Khoa học Thông tin-Thư viện: Thí sinh có bằng Thạc sĩ  Khoa học Thư viện (Thông tin-thư viện, Thư viện học), và Quản trị thông tin có ít nhất 1 công trình, bài báo công bố trong tạp chí khoa học phù hợp với hướng nghiên cứu của đề tài.

- Thí sinh có bằng thạc sĩ chuyên ngành Lưu trữ học, Thông tin truyền thông phải học bổ túc kiến thức sau khi trúng tuyển.

+ Chuyên ngành Văn hoá học:

- Thí sinh có bằng Thạc sĩ Văn hoá học, Văn hóa dân gian hoặc Quản lý văn hoá có ít nhất 1 công trình, bài báo công bố trong tạp chí khoa học phù hợp với hướng nghiên cứu của đề tài.

- Thí sinh có bằng thạc sĩ chuyên ngành khác trong khối ngành đại học khoa học xã hội và nhân văn phải học bổ túc kiến thức sau khi trúng tuyển.

+ Chuyên ngành Quản lý văn hóa

- Thí sinh có bằng thạc sĩ  ngành Quản lý văn hoá, Văn hóa học có ít nhất 1 công trình, bài báo công bố trong tạp chí khoa học phù hợp với hướng nghiên cứu của đề tài.

- Thí sinh có bằng thạc sĩ ngành khác hoặc ngành gần với  ngành Quản lý văn hoá là đối tượng làm công tác quản lý về văn hóa ở địa phương và trung ương, có thâm niên 03 năm trở lên. Sau khi trúng tuyển, các đối tượng này sẽ học bổ sung các môn học cần thiết của chương trình thạc sĩ Quản lý văn hóa.

Hệ 4 năm:

Chuyên ngành Khoa học Thông tin-Thư viện, Văn hoá học và Quản lý văn hóa:

- Thí sinh có bằng tốt nghiệp đại học hệ chính quy loại khá trở lên phù hợp với chuyên ngành đăng ký dự tuyển, có ít nhất 02 công trình, bài báo công bố trong tạp chí khoa học phù hợp với hướng nghiên cứu của đề tài, có ít nhất 01 năm làm việc chuyên môn trong lĩnh vực đăng ký dự tuyển, ưu tiên người có bằng tốt nghiệp đại học loại giỏi (không tính thời gian công tác). Riêng thí sinh đăng ký dự tuyển ngành Quản lý văn hóa yêu cầu có thâm niên làm công tác quản lý về văn hóa ở địa phương và trung ương từ 5 năm trở lên. Sau khi trúng tuyển, các đối tượng này sẽ học bổ sung toàn bộ chương trình thạc sĩ  của chuyên ngành đăng ký dự tuyển.

2. ĐỊA ĐIỂM HỌC: Trường Đại học Văn hoá Hà Nội

3. ĐIỀU KIỆN ĐƯỢC ƯU TIÊN DÀNH CHO THÍ SINH DỰ THI CAO HỌC

- Thương binh, người hưởng chính sách như thương binh.

- Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, người có công với cách mạng.

- Người thuộc dân tộc thiểu số ở vùng có điều kiện kinh tế-xã hội đặc biệt khó khăn.

- Người đang công tác liên tục được hai năm trở lên tại các khu vực vùng cao, miền núi, hải đảo, vùng sâu, tính đến ngày nộp hồ sơ đăng kí thi.

Người được hưởng ưu tiên được cộng 01 điểm (thang điểm 10) cho môn Triết học.

4. HỒ SƠ DỰ TUYỂN

4.1. Cao học

1. Đơn xin dự thi: ghi rõ nghề nghiệp cụ thể và nơi làm việc hiện nay, có xác nhận của nơi sử dụng lao động (là cán bộ trong biên chế hoặc hợp đồng của các cơ quan trong và ngoài nhà nước; với các trường hợp là hợp đồng lao động đề nghị ghi rõ thời hạn hợp đồng ngắn hạn hay dài hạn).

2. Sơ yếu lý lịch (dán ảnh, đóng dấu giáp lai) có xác nhận của cơ quan công tác. Nếu là thí sinh tự do thì phải có xác nhận của chính quyền địa phương.

3. Bản sao hợp lệ bằng tốt nghiệp đại học và bảng điểm toàn khoá.

Khi nộp các bản sao thí sinh phải đem theo bản gốc để đối chiếu

4. Công văn giới thiệu đi dự thi của Thủ trưởng cơ quan quản lý đối với những người đang làm việc tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp quốc doanh và ngoài quốc doanh. Đối với cán bộ đi học, sau khi trúng tuyển phải bổ sung thêm Quyết định cử đi học. Đối với người chưa có việc làm cần được địa phương nơi cư trú xác nhận nhân thân tốt và hiện không vi phạm pháp luật.

5. Giấy chứng nhận đủ sức khoẻ để học tập của một bệnh viện đa khoa.

6. Bản sao có công chứng các quyết định tuyển dụng hoặc bổ nhiệm hoặc hợp đồng lao động dài hạn chờ tuyển dụng để chứng nhận thời gian thâm niên công tác.

7. Giấy tờ có giá trị pháp lý về đối tượng ưu tiên (nếu thuộc diện ưu tiên).

8. 04 ảnh cỡ 3 ´ 4cm mới nhất (Ghi rõ họ tên, ngày sinh, nơi sinh vào mặt sau của mỗi ảnh), 03 phong bì dán tem, ghi rõ địa chỉ thí sinh.

9. Bản cam kết thực hiện các nghĩa vụ tài chính trong quá trình đào tạo theo quy định của cơ sở đào tạo (đóng học phí; hoàn trả kinh phí với nơi đã cấp cho quá trình đào tạo nếu không hoàn thành luận văn thạc sĩ).

10. Bản sao giấy khai sinh.

4.2. Nghiên cứu sinh

1. Đơn xin dự tuyển nghiên cứu sinh: ghi rõ nghề nghiệp cụ thể và nơi làm việc hiện nay, có xác nhận của nơi sử dụng lao động (là cán bộ trong biên chế hoặc hợp đồng của các cơ quan trong và ngoài nhà nước; với các trường hợp là hợp đồng lao động đề nghị ghi rõ thời hạn hợp đồng ngắn hạn hay dài hạn).

2. Sơ yếu lý lịch (dán ảnh, đóng dấu giáp lai) có xác nhận của cơ quan công tác, nếu là thí sinh tự do thì phải có xác nhận của chính quyền địa phương.

3. Bản sao hợp lệ các văn bằng, chứng chỉ sau:

- Bằng đại học và bảng điểm toàn khoá.

- Bằng thạc sĩ và bảng điểm khoá đào tạo thạc sĩ.

( Khi nộp các bản sao thí sinh phải đem theo bản gốc để đối chiếu)

4. Công văn giới thiệu đi dự thi của Thủ trưởng cơ quan quản lý đối với những người đang làm việc tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp quốc doanh và ngoài quốc doanh. Đối với các cán bộ đi học, sau khi trúng tuyển phải bổ sung thêm Quyết định cử đi học. Đối với người chưa có việc làm cần được địa phương nơi cư trú xác nhận nhân thân tốt và hiện không vi phạm pháp luật.

5. Bản sao chụp các công trình khoa học đã công bố (08 bản).

- Đề tài khoa học cấp Nhà nước, cấp Bộ đã nghiệm thu: bản sao chụp các quyết định, hợp đồng và biên bản nghiệm thu.

- Kỷ yếu Hội thảo khoa học quốc gia và quốc tế; sách đã in chung và in riêng; các bài báo khoa học đã công bố trên các tạp chí chuyên ngành: bản sao chụp bìa, mục lục và toàn văn bài viết đã được in.

6. Bài luận của thí sinh về dự định nghiên cứu, trong đó trình bày rõ ràng đề tài  hoặc lĩnh vực nghiên cứu, lý do lựa chọn lĩnh vực nghiên cứu, mục tiêu và mong muốn đạt được, lý do lựa chọn cơ sở đào tạo; kế hoạch thực hiện trong từng thời kỳ của thời gian đào tạo; những kinh nghiệm, kiến thức, sự hiểu biết cũng như những chuẩn bị của thí sinh trong vấn đề hay lĩnh vực dự định nghiên cứu; dự kiến việc làm sau khi tốt nghiệp; đề xuất người hướng dẫn (08 bản).

7. Đề cương nghiên cứu (08 bản)

8. Hai thư giới thiệu của hai nhà khoa học có chức danh khoa học như giáo sư, phó giáo sư hoặc học vị tiến sĩ cùng chuyên ngành; hoặc một thư giới thiệu của một nhà khoa học có chức danh khoa học hoặc học vị tiến sĩ cùng chuyên ngành và một thư giới thiệu của thủ trưởng đơn vị công tác của thí sinh. Những người giới thiệu này cần có ít nhất 6 tháng cùng công tác hoặc cùng hoạt động chuyên môn với thí sinh. Thư giới thiệu phải có những nhận xét, đánh giá về năng lực và phẩm chất của người dự tuyển, cụ thể:

a) Phẩm chất đạo đức, đặc biệt là đạo đức nghề nghiệp;

b) Năng lực hoạt động chuyên môn;

c) Phương pháp làm việc;

d) Khả năng nghiên cứu;

đ) Khả năng làm việc theo nhóm;

e) Điểm mạnh và yếu của người dự tuyển;

g) Triển vọng phát triển về chuyên môn;

h) Những nhận xét khác và mức độ ủng hộ, giới thiệu thí sinh làm nghiên cứu sinh.

9.  Yêu cầu ngoại ngữ

a) Các chứng chỉ ngoại ngữ trong thời hạn hai năm kể từ ngày được cấp chứng chỉ đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển nghiên cứu sinh gồm:

- Chứng chỉ ngoại ngữ quy định trong Bảng tham chiếu chứng chỉ ngoại ngữ cấp độ B1 hoặc bậc 3/6 trở lên theo Khung tham khảo châu Âu chung về ngoại ngữ nêu trong phụ lục III, Thông tư 05/2012/TT-BGDĐT ngày 15/2/2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo do một trung tâm khảo thí có thẩm quyền hoặc một trường đại học trong nước được phép đào tạo trình độ đại học ngành ngoại ngữ tương ứng cấp.

b) Bằng tốt nghiệp đại học hoặc bằng thạc sĩ được đào tạo ở nước ngoài;

c) Bằng tốt nghiệp đại học ngành ngoại ngữ.

10. Giấy chứng nhận đủ sức khoẻ để học tập của một bệnh viện đa khoa.

11. 04 ảnh cỡ 3 ´ 4cm mới nhất (Ghi rõ họ tên, ngày sinh, nơi sinh vào mặt sau của mỗi ảnh); 03 Phong bì dán tem, ghi rõ địa chỉ thí sinh.

12. Bản sao giấy khai sinh.

13. Bản cam kết thực hiện các nghĩa vụ tài chính trong quá trình đào tạo theo quy định của cơ sở đào tạo (đóng học phí; hoàn trả kinh phí với nơi đã cấp cho quá trình đào tạo nếu không hoàn thành luận án tiến sĩ).

5. HÌNH THỨC THI TUYỂN VÀ CÁC MÔN THI TUYỂN

5.1. Cao học:

Hình thức thi tuyển: Thi tập trung tại Trường.

Các môn thi tuyển:

- Môn chung:  + Triết học;

+ Tiếng Anh trình độ A2 khung Châu Âu chung;

- Môn chuyên ngành:

Ngành Văn hoá học và Quản lý văn hoá thi môn: Lý luận văn hoá;

Ngành Khoa học Thông tin - Thư viện thi môn: Thông tin học;

5.2. Nghiên cứu sinh

Hình thức thi tuyển: Xét tuyển theo hồ sơ dự tuyển.

 

6. THỜI GIAN NỘP HỒ SƠ VÀ ÔN TẬP, THI TUYỂN

6.1. Cao học:

- Thời gian nộp hồ sơ cao học từ ngày 05/5/2014 đến 05/7/2014.

- Dự kiến ôn tập cao học: từ 22/7/2014  đến 19/8/2014 tại Trường.

- Dự kiến ngày thi tuyển sinh cao học: 28/8/2014 đến 30/8/2014.

6.2. Nghiên cứu sinh:

- Thời gian nộp hồ sơ dự tuyển nghiên cứu sinh chậm nhất: 15/8/2014.

- Dự kiến xét tuyển nghiên cứu sinh: 16/9/2013 đến ngày 25/9/2014.

 

7. ĐỊA CHỈ  LIÊN HỆ:

Phòng Đào tạo Sau đại học-Trường Đại học Văn hoá Hà Nội-418 Đường La Thành, quận Đống Đa, Hà Nội.

Điện thoại: 04. 3811971 máy lẻ 115  Email:  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

 

 
Tuyển sinh đào tạo Thạc sỹ ĐH Công đoàn năm 2014

Trường đại học Công đoàn thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sỹ năm 2014 như sau:
1. Chuyên ngành đào tạo:
- Quản trị Nhân lực
- Quản trị Kinh doanh
- Quản lư An toàn và Sức khỏe nghề nghiệp
2. Thời gian đào tạo: 2 năm
3. Các môn thi tuyển
* Chuyên ngành: Quản lý nguồn nhân lực, Quản trị kinh doanh
- Môn cơ bản: Toán (Giải tích, Lý thuyết xác suất và thống kê toán).
- Môn cơ sở: Kinh tế học (Kinh tế vi mô, Kinh tế vĩ mô).
- Môn điều kiện: Tiếng Anh (trình độ B)
* Chuyên ngành: Quản lý An toàn và Sức khỏe nghề nghiệp
- Môn cơ bản: Toán giải tích (A1 và A2).
- Môn cơ sở: Cơ lý thuyết.
- Môn điều kiện: Tiếng Anh (trình độ B)
4. Điều kiện dự thi và ưu tiên
* Điều kiện văn bằng
Thí sinh đăng ký dự thi chuyên ngành Quản trị nhân lựcQuản trị kinh doanh cần có bằng tốt nghiệp đại học thuộc khối ngành: Kinh tế học; Kinh doanh và Quản lư. Thí sinh đăng ký dự thi Quản lý an toàn và Sức khỏe nghề nghiệp cần có bằng kỹ sư.
- Thí sinh có bằng tốt nghiệp đại học đúng chuyên ngành dự thi đào tạo tŕnh độ thạc sỹ được thi không cần học bổ sung kiến thức trước khi thi;
- Thí sinh có bằng tốt nghiệp đại học ngành Kinh tế lao động không phải học bổ sung kiến thức trước khi dự thi chuyờn ngành Quản trị nhân lực;
- Thí sinh có bằng tốt nghiệp đại học ngành phù hợp với chuyên ngành dự thi phải học bổ sung kiến thức trước khi dự thi.
* Điều kiện thâm niên công tác
- Thí sinh đăng ký dự thi có bằng tốt nghiệp đại học loại khá trở lên có chuyên ngành tốt nghiệp đúng hoặc phù hợp với chuyên ngành được đăng ký dự thi ngay sau khi tốt nghiệp;
- Những trường hợp còn lại thí sinh phải có ít nhất một năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực chuyên môn phù hợp với chuyên ngành dự thi, kể từ ngày ký quyết định công nhận tốt nghiệp đại học đến ngày nộp hồ sơ dự thi.
* Đi tượng ưu tiên
Thí sinh được ưu tiên trong tuyển sinh thuộc những đối tượng sau:
- Người đang công tác liên tục được hai năm trở lên (tính đến ngày nộp hồ sơ đăng ký dự thi) tại các xã thuộc vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn ở các địa phương thuộc miền núi, vùng cao, hải đảo, vùng sâu theo quy định của Chính phủ;
- Thương binh, bệnh binh người có thẻ chứng nhận được hưởng chính sách như thương binh;
- Anh hùng lực lượng vũ trang, anh hùng lao động, người có công với cách mạng;
- Người thuộc dân tộc thiểu số ở những vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn.
5. Hồ sơ đăng ký dự thi
Cơ sở đào tạo chỉ nhận hồ sơ khi có đầy đủ các loại giấy tờ theo yêu cầu ghi ở trang sau của túi hồ sơ và không trả lại hồ sơ sau khi đã nhận.
Khi nộp hồ sơ, thí sinh cần mang theo các văn bằng, chứng chỉ và bảng điểm gốc để đối chiếu.
6. Thời gian thi: Dự kiến ngày 27 và 28 tháng 9 năm 2014
7. Thời gian tiếp nhận hồ sơ: đến 17 giờ ngày 26/8/2014
8. Đ biết thêm thông tin chi tiết xin liên hệ
Khoa Sau đại học - Trường đại học Công đoàn
Phòng 307 - nhà A - số 169 Tây Sơn - Đống Đa – Hà Nội
ĐT: 04. 3533 4231 Fax  04.38517084

 
Tuyển sinh Nghiên cứu sinh ĐH Y Hà Nội năm 2014

Được sự đồng ý của Bộ Giáo dục - Đào tạo và Bộ Y tế, Trường Đại học Y Hà nội thông báo tuyển sinh Nghiên cứu sinh khóa XXXIII năm 2014.

 

Thời gian nhận hồ sơ xét tuyển: từ ngày ra thông báo đến hết ngày 25/7/2014.

 

Địa điểm nhận hồ sơ: Phòng Quản lý Đào tạo Sau đại học, Trường Đại học Y Hà Nội.

 

Dự kiến tập trung: 14h00 ngày 20/8/2014.

 

Dự kiến thời gian xét tuyển: từ ngày 04/9/2014 đến hết ngày 19/9/2014

 

Nội dung thông báo tuyển sinh xem  TẠI ĐÂY

 
Tuyển sinh đào tạo Thạc sỹ ĐH Công đoàn năm 2014

Trường đại học Công đoàn thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sỹ năm 2014 như sau:
1. Chuyên ngành đào tạo:
- Quản trị Nhân lực
- Quản trị Kinh doanh
- Quản lư An toàn và Sức khỏe nghề nghiệp
2. Thời gian đào tạo: 2 năm
3. Các môn thi tuyển
* Chuyên ngành: Quản lý nguồn nhân lực, Quản trị kinh doanh
- Môn cơ bản: Toán (Giải tích, Lý thuyết xác suất và thống kê toán).
- Môn cơ sở: Kinh tế học (Kinh tế vi mô, Kinh tế vĩ mô).
- Môn điều kiện: Tiếng Anh (trình độ B)
* Chuyên ngành: Quản lý An toàn và Sức khỏe nghề nghiệp
- Môn cơ bản: Toán giải tích (A1 và A2).
- Môn cơ sở: Cơ lý thuyết.
- Môn điều kiện: Tiếng Anh (trình độ B)
4. Điều kiện dự thi và ưu tiên
* Điều kiện văn bằng
Thí sinh đăng ký dự thi chuyên ngành Quản trị nhân lựcQuản trị kinh doanh cần có bằng tốt nghiệp đại học thuộc khối ngành: Kinh tế học; Kinh doanh và Quản lư. Thí sinh đăng ký dự thi Quản lý an toàn và Sức khỏe nghề nghiệp cần có bằng kỹ sư.
- Thí sinh có bằng tốt nghiệp đại học đúng chuyên ngành dự thi đào tạo tŕnh độ thạc sỹ được thi không cần học bổ sung kiến thức trước khi thi;
- Thí sinh có bằng tốt nghiệp đại học ngành Kinh tế lao động không phải học bổ sung kiến thức trước khi dự thi chuyờn ngành Quản trị nhân lực;
- Thí sinh có bằng tốt nghiệp đại học ngành phù hợp với chuyên ngành dự thi phải học bổ sung kiến thức trước khi dự thi.
* Điều kiện thâm niên công tác
- Thí sinh đăng ký dự thi có bằng tốt nghiệp đại học loại khá trở lên có chuyên ngành tốt nghiệp đúng hoặc phù hợp với chuyên ngành được đăng ký dự thi ngay sau khi tốt nghiệp;
- Những trường hợp còn lại thí sinh phải có ít nhất một năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực chuyên môn phù hợp với chuyên ngành dự thi, kể từ ngày ký quyết định công nhận tốt nghiệp đại học đến ngày nộp hồ sơ dự thi.
* Đi tượng ưu tiên
Thí sinh được ưu tiên trong tuyển sinh thuộc những đối tượng sau:
- Người đang công tác liên tục được hai năm trở lên (tính đến ngày nộp hồ sơ đăng ký dự thi) tại các xã thuộc vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn ở các địa phương thuộc miền núi, vùng cao, hải đảo, vùng sâu theo quy định của Chính phủ;
- Thương binh, bệnh binh người có thẻ chứng nhận được hưởng chính sách như thương binh;
- Anh hùng lực lượng vũ trang, anh hùng lao động, người có công với cách mạng;
- Người thuộc dân tộc thiểu số ở những vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn.
5. Hồ sơ đăng ký dự thi
Cơ sở đào tạo chỉ nhận hồ sơ khi có đầy đủ các loại giấy tờ theo yêu cầu ghi ở trang sau của túi hồ sơ và không trả lại hồ sơ sau khi đã nhận.
Khi nộp hồ sơ, thí sinh cần mang theo các văn bằng, chứng chỉ và bảng điểm gốc để đối chiếu.
6. Thời gian thi: Dự kiến ngày 27 và 28 tháng 9 năm 2014
7. Thời gian tiếp nhận hồ sơ: đến 17 giờ ngày 26/8/2014
8. Đ biết thêm thông tin chi tiết xin liên hệ
Khoa Sau đại học - Trường đại học Công đoàn
Phòng 307 - nhà A - số 169 Tây Sơn - Đống Đa – Hà Nội
ĐT: 04. 3533 4231 Fax  04.38517084

 
Tuyển sinh đào tạo HV Hành chính Thạc sĩ đợt 1 năm 2014

 

 
Tuyển sinh sau đại học ĐH Hà Nội năm 2011

Trường Đại học Hà Nội thông báo về việc tuyển sinh cao học (đào tạo thạc sĩ) và nghiên cứu sinh (đào tạo tiến sĩ) năm 2011 như sau:

Tiến sĩ (dự kiến):

05 chỉ tiêu cho 02 chuyên ngành: Ngôn ngữ Nga, Ngôn ngữ Pháp

Thạc sĩ (dự kiến):

100 chỉ tiêu cho 05 chuyên ngành: Ngôn ngữ Anh, Ngôn ngữ Nga, Ngôn  ngữ Pháp, Ngôn ngữ Trung, Ngôn ngữ Nhật.

1. Đào tạo trình độ  tiến sĩ

1.1. Thời gian:  03 năm, tập trung liên tục

1.2. Hình thức tuyển sinh: Xét tuyển

1.3. Điều kiện xét tuyển:

- Có bằng thạc sĩ phù hợp với chuyên ngành đăng ký dự  tuyển.

- Có một bài luận về dự định nghiên cứu.

- Có hai thư giới thiệu của hai nhà khoa học có chức danh khoa học như giáo sư, phó giáo sư hoặc học vị tiến sĩ cùng chuyên ngành; hoặc một thư giới thiệu của một nhà khoa học có chức danh khoa học hoặc học vị tiến sĩ cùng chuyên ngành và một thư giới thiệu của Thủ trưởng đơn vị công tác của thí sinh.

- Có đủ trình độ ngoại ngữ, theo điều 9, Quy chế đạo tạo tiến sĩ: Có chứng chỉ ngoại ngữ trình độ C một trong các thứ tiếng: Anh, Nga, Pháp, Trung, Đức, Nhật, thời hạn chứng chỉ không quá hai năm kể từ ngày cấp.

- Được cơ quan quản lý nhân sự (nếu là người đã có việc làm) giới thiệu dự tuyển đào tạo trình độ tiến sĩ. Đối với người chưa có việc làm cần được địa phương nơi cư trú xác nhận nhân thân tốt và hiện không vi phạm pháp luật.

2. Đào tạo trình độ thạc sĩ

2.1. Thời gian: 02 năm

2.2. Hình thức tuyển sinh: Thi tuyển

2.3. Điều kiện dự thi:

2.3.1. Văn bằng:

Đã tốt nghiệp đại học đúng chuyên ngành đăng ký dự thi. Nếu người dự thi đăng ký theo ngành ngoại ngữ đúng với bằng tốt nghiệp đại học theo hình thức giáo dục thường xuyên thì phải có bằng tốt nghiệp đại học hệ chính quy thuộc ngành ngoại ngữ khác.

2.3.2. Kinh nghiệm công tác chuyên môn:

Người có bằng tốt nghiệp đại học loại khá trở lên đúng ngành, hoặc phù hợp với ngành, chuyên ngành đăng ký dự thi được dự thi ngay sau khi tốt nghiệp. Những đối tượng còn lại phải có ít nhất một năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực chuyên môn phù hợp với ngành, chuyên ngành đăng ký dự thi, kể từ ngày có quyết định công nhận tốt nghiệp đại học đến ngày nộp hồ sơ dự thi.

2.3.3. Sức khỏe: Có đủ sức khoẻ để học tập.

2.3.4. Hồ sơ: Nộp hồ sơ đầy đủ, đúng thời hạn theo quy định.

3. Đối tượng và chính sách ưu tiên

3.1. Đối tượng :

a) Người có thời gian công tác hai năm liên tục trở lên (tính đến ngày nộp hồ sơ đăng ký dự thi) tại các xã thuộc vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn ở các địa phương thuộc miền núi, vùng cao, vùng sâu, hải đảo;

b) Thương binh, bệnh binh người có giấy chứng nhận được hưởng chính sách như thương binh;

c) Con liệt sĩ;

d) Anh hùng lực lượng vũ trang, anh hùng lao động, người có công với cách mạng;

đ) Người dân tộc thiểu số ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn;

e) Con nạn nhân chất độc màu da cam.

3.2. Các đối tượng được ưu tiên theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều này phải có quyết định tiếp nhận công tác hoặc biệt phái công tác của cấp có thẩm quyền.

3.3. Chính sách ưu tiên:

a) Người dự thi thuộc đối tượng ưu tiên được cộng một điểm vào kết quả thi (thang điểm 10) cho môn cơ bản ;

b) Người thuộc nhiều đối tượng ưu tiên chỉ được hưởng chế độ ưu tiên của một đối tượng.

4. Các môn thi tuyển đào tạo trình độ thạc sĩ

4.1. Môn cơ bản:  Triết học

4.2. Môn cơ sở ngành:  Thi các kỹ năng tiếng theo dạng thức quốc tế.

- Đối với chuyên ngành ngôn ngữ Anh:  Thi theo dạng thức IELTS

- Đối với chuyên ngành ngôn ngữ Nga:  Thi theo dạng thức TPKI I

- Đối với chuyên ngành ngôn ngữ Pháp:  Thi theo dạng thức DALF

- Đối với chuyên ngành ngôn ngữ Trung:  Thi theo dạng thức HSK

- Đối với chuyên ngành ngôn ngữ Nhật:  Thi năng lực tiếng Nhật

4.3. Môn Ngoại ngữ (Ngoại ngữ 2): Bài thi năng lực ngoại ngữ, gồm 4 kỹ năng (Nghe, Nói, Đọc, Viết), tương đương cấp độ A2 hoặc bậc 2/6 của Khung Châu Âu Chung đối với một trong các thứ  tiếng: Anh, Nga, Pháp, Trung, Đức, Nhật.

Miễn thi môn ngoại ngữ 2 đối với những người đã có một bằng đại học hệ chính quy một ngành ngoại ngữ khác với ngành dự thi.

 

5.  Hồ sơ dự thi (có mẫu in sẵn):

5.1. Phiếu đăng kí dự thi.

5.2. Sơ yếu lí lịch có xác nhận của cơ quan hoặc chính quyền địa phương.

5.3. Giấy chứng nhận sức khoẻ (của bệnh viện đa khoa)

5.4. Bản sao có công chứng các văn bằng, chứng chỉ sau:

- Bằng tốt nghiệp đại học chuyên ngành dự thi và bảng điểm toàn khoá có xác nhận xếp loại tốt nghiệp của cấp có thẩm quyền cấp bằng (nếu trong bằng không xếp loại).

- Bằng thạc sĩ và bảng điểm cao học (đối với thí sinh dự tuyển tiến sĩ).

- Bằng tốt nghiệp đại học chính quy ngành ngoại ngữ khác với ngành dự thi.

5.5. Các giấy tờ pháp lí về đối tượng ưu tiên quy định tại Mục 3.1 của Thông báo này.

5.6. Bản sao có công chứng các quyết định tuyển dụng hoặc hợp đồng lao động để chứng nhận thâm  niên công tác.

5.7. Bản sao giấy khai sinh.

5.8. Hai phong bì và tem, có ghi rõ địa chỉ liên hệ, số điện  thoại của thí sinh.

5.9.  Ba ảnh 4x6, mặt sau ảnh ghi rõ họ tên, ngày tháng năm sinh, nơi sinh

5.10. Đối với nghiên cứu sinh: Một bài luận về dự định nghiên cứu, hai thư giới thiệu của các nhà khoa học, hoặc một thư của một nhà khoa học và một thư của Thủ trưởng đơn vị; bản kê danh mục các công trình khoa học đã công bố cùng bản sao chụp các công trình đó (gồm bài viết của tác giả, trang bìa, trang mục lục của ấn phẩm).

6. Thời gian nhận hồ sơ, ôn tập, thi tuyển, thông báo kết quả:

6.1. Thời gian bán và nhận hồ sơ: Từ  18/4/2011 đến hết 12/8/2011

Nếu gửi bưu điện, phải gửi chuyển phát nhanh, thời hạn tính theo dấu bưu điện ngày gửi.

Địa điểm mua và nộp hồ sơ:  Khoa Đào tạo Sau đại học, phòng 211, nhà C, Trường ĐH Hà Nội, Km 9, đường Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân, Hà Nội.

Điện thoại: (04)38544498.

6.2. Ôn tập: Thí sinh có nhu cầu ôn tập các môn thi tuyển, đăng kí tại Khoa Sau đại học.

6.3. Thời gian thi:  Tháng 8 năm 2011 (ngày thi cụ thể sẽ được thông báo sau).

6.4. Thông báo kết quả: Kết quả được thông báo trong vòng 01 tháng kể từ ngày thi.

 

7. Lệ phí thi: Nộp tại phòng Tài chính-Kế toán, phòng 106, tầng 1,  nhà A, Trường Đại học Hà Nội

7.1. Lệ phí đăng kí dự thi, dự tuyển:  Thạc sĩ - 50.000 đ/thí sinh; Tiến sĩ - 50.000 đ/thí sinh

7.2. Lệ phí thi tuyển: 600.000 đ/thí sinh

7.3. Lệ phí xét tuyển tiến sĩ: 600.000 đ/thí sinh

 

Ghi chú:

-          Trường chỉ nhận hồ sơ có đầy đủ giấy tờ như qui định

-          Hồ sơ đã nộp sẽ không trả lại

-          Khi nộp hồ sơ thí sinh cần mang bản chính văn bằng để đối chiếu.

 

 
Tuyển sinh sau đại học HV Ngân hàng năm 2011

Học viện Ngân hàng thông báo tuyển sinh đào tạo sau đại học năm 2011 như sau:

I. TUYỂN SINH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ

1. Mục tiêu đào tạo: Giúp học viên nắm vững lý thuyết, có trình độ cao về thực hành, có khả năng làm việc độc lập, sáng tạo và có năng lực phát hiện, giải quyết những vấn đề thuộc lĩnh vực kinh tế tài chính, ngân hàng.

2. Chuyên ngành đào tạo: Kinh tế tài chính, ngân hàng; Mã số: 60.31.12

3. Hình thức và thời gian đào tạo: Đào tạo không tập trung; Thời gian đào tạo 2 năm. Tổ chức lớp học trong giờ và lớp thứ 7, chủ nhật.

4. Điều kiện dự thi: Người dự thi phải có các điều kiện sau đây:

4.1. Điều kiện văn bằng

a. Đã tốt nghiệp đại học đúng ngành, chuyên ngành đăng ký dự thi.

b. Người có bằng tốt nghiệp đại học gần với ngành, chuyên ngành dự thi phải học bổ sung kiến thức trước khi dự thi.

4.2. Có đủ sức khoẻ để học tập.

4.3. Nộp hồ sơ đầy đủ, đúng thời hạn theo quy định của Học viện Ngân hàng.

5. Nội dung thi tuyển: 3 môn

- Môn ngoại ngữ: Tiếng Anh (Dạng thức tương đương cấp độ B1 của khung châu Âu, bỏ phần thi nghe hiểu và nói);

- Môn cơ bản: Toán kinh tế;

- Môn cơ sở: Kinh tế chính trị.

6. Đối tượng và chính sách ưu tiên

6.1. Đối tượng

a. Người có thời gian công tác 2 năm liên tục trở lên (tính đến ngày nộp hồ sơ đăng ký dự thi) tại các xã thuộc vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn ở các địa phương thuộc miền núi, vùng cao, vùng sâu, hải đảo.

b. Thương binh, bệnh binh người có thẻ chứng nhận được hưởng chính sách như thương binh.

c. Anh hùng lực lượng vũ trang, anh hùng lao động, người có công với cách mạng.

d. Người dân tộc thiểu số ở vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn.

đ. Con liệt sĩ.

e. Con nạn nhân chất độc màu da cam.

Các đối tượng ưu tiên theo mục a phải có quyết định tiếp nhận công tác hoặc biệt phái công tác của cấp có thẩm quyền.

6.2. Chính sách ưu tiên

a. Người dự thi thuộc đối tượng ưu tiên được cộng 1 điểm (thang điểm 10) cho môn toán kinh tế.

b. Người thuộc nhiều đối tượng ưu tiên chỉ được hưởng chế độ ưu tiên của một đối tượng.

II. TUYỂN SINH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ TIẾN SĨ

1. Mục tiêu đào tạo: Đào tạo trình độ tiến sĩ là đào tạo những nhà khoa học, có trình độ cao về lý thuyết và năng lực thực hành phù hợp, có khả năng nghiên cứu độc lập, sáng tạo, khả năng phát hiện và giải quyết được những vấn đề mới có ý nghĩa về khoa học, công nghệ và hướng dẫn nghiên cứu khoa học.

2. Chuyên ngành đào tạo: Kinh tế tài chính, ngân hàng; Mã số: 62.31.12.01

3. Hình thức và thời gian đào tạo

Hình thức đào tạo tập trung: Thời gian đào tạo đối với người có bằng thạc sĩ là 3 năm; đối với người có bằng tốt nghiệp đại học là 4 năm.

Hình thức đào tạo không tập trung: Thời gian đào tạo đối với người có bằng thạc sĩ là 4 năm, đối với người có bằng đại học là 5 năm. Trong đó, có ít nhất 12 tháng tập trung liên tục tại Học viện Ngân hàng để thực hiện đề tài nghiên cứu.

4. Điều kiện dự tuyển: Người dự tuyển phải có các điều kiện sau đây:

4.1. Điều kiện văn bằng

a. Có bằng thạc sĩ đúng chuyên ngành và đã có ít nhất một bài báo công bố trên tạp chí khoa học trong nước trước khi nộp hồ sơ dự thi.

b. Có bằng thạc sĩ chuyên ngành khác và có bằng tốt nghiệp đại học chính quy đúng hoặc phù hợp với ngành đăng ký dự thi phải có ít nhất hai bài báo công bố trên tạp chí khoa học trước khi nộp hồ sơ dự thi.

c. Có bằng tốt nghiệp đại học chính quy đúng ngành loại khá trở lên phải dự thi tuyển sinh trình độ thạc sĩ của Học viện Ngân hàng và đạt điểm trúng tuyển, có ít nhất hai bài báo công bố trên tạp chí khoa học trước khi nộp hồ sơ dự thi.

Nội dung bài báo phải phù hợp với hướng nghiên cứu đăng ký dự thi.

4.2. Có một bài luận về dự định nghiên cứu, trong đó trình bày rõ ràng đề tài hoặc lĩnh vực nghiên cứu, lý do lựa chọn lĩnh vực nghiên cứu, mục tiêu và mong muốn đạt được, lý do lựa chọn cơ sở đào tạo; kế hoạch thực hiện trong từng thời kỳ của thời gian đào tạo; những kinh nghiệm, kiến thức, sự hiểu biết cũng như những chuẩn bị của thí sinh trong vấn đề hay lĩnh vực dự định nghiên cứu; dự kiến việc làm sau khi tốt nghiệp; đề xuất người hướng dẫn.

4.3. Có hai thư giới thiệu của hai nhà khoa học có chức danh khoa học như giáo sư, phó giáo sư hoặc học vị tiến sĩ cùng chuyên ngành; hoặc một thư giới thiệu của một nhà khoa học có chức danh khoa học hoặc học vị tiến sĩ cùng chuyên ngành và một thư giới thiệu của thủ trưởng đơn vị công tác của thí sinh. Những người giới thiệu này cần có ít nhất 6 tháng công tác hoặc cùng hoạt động chuyên môn với thí sinh. Thư giới thiệu phải có những nhận xét, đánh giá về năng lực và phẩm chất của người dự tuyển, cụ thể:

a. Phẩm chất đạo đức, đặc biệt đạo đức nghề nghiệp;

b. Năng lực hoạt động chuyên môn;

c. Phương pháp làm việc;

d. Khả năng nghiên cứu;

đ. Khả năng làm việc theo nhóm;

e. Điểm mạnh và yếu của người dự tuyển;

g. Triển vọng phát triển về chuyên môn;

h. Những nhận xét khác và mức độ ủng hộ, giới thiệu thí sinh làm nghiên cứu sinh.

4.4. Có đủ trình độ ngoại ngữ để tham khảo tài liệu, tham gia hoạt động quốc tế về chuyên môn phục vụ nghiên cứu khoa học và thực hiện đề tài luận án quy định đào tạo trình độ tiến sĩ hiện hành.

4.5. Về kinh nghiệm công tác:

a. Đối với người có bằng Thạc sĩ: Được đăng ký dự tuyển ngay sau khi có quyết định công nhận tốt nghiệp nếu có kết quả bảo vệ luận văn đạt loại giỏi trở lên; Phải có ít nhất 01 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực chuyên môn đăng ký dự tuyển (tính từ khi có quyết định công nhận tốt nghiệp) nếu có kết quả bảo vệ luận văn đạt loại trung bình hoặc loại khá.

b. Đối với người chưa có bằng Thạc sĩ: Có bằng đại học loại giỏi đúng chuyên ngành được tham dự tuyển ngay sau khi có quyết định công nhận tốt nghiệp đại học; Trường hợp còn lại phải có ít nhất 2 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực chuyên môn đăng ký dự tuyển, kể từ ngày có quyết định công nhận tốt nghiệp đại học .

4.6. Được cơ quan quản lý nhân sự (nếu là người đã có việc làm), hoặc trường nơi sinh viên vừa tốt nghiệp giới thiệu dự tuyển đào tạo trình độ tiến sĩ. Đối với người chưa có việc làm cần được địa phương nơi cư trú xác nhận nhân thân tốt và hiện không vi phạm pháp luật

4.7. Cam kết thực hiện các nghĩa vụ tài chính đối với quá trình đào tạo theo quy định của cơ sở đào tạo (đóng học phí; hoàn trả kinh phí với nơi đã cấp cho quá trình đào tạo nếu không hoàn thành luận án tiến sĩ).

4.8. Có đủ sức khoẻ để học tập.

4.9.  Nộp hồ sơ đầy đủ, đúng thời hạn theo quy định của Học viện Ngân hàng.

5. Cách thức xét tuyển

Đánh giá thí sinh dự tuyển đào tạo trình độ tiến sĩ theo thang điểm 100 với 3 nội dung như sau:

- Đánh giá bài luận: Điểm tối đa 20 điểm;

- Đánh giá đề cương và các bài báo khoa học: Điểm tối đa 60 điểm;

- Đánh giá các tiêu chí khác (Tính nghiêm túc, khả năng trí tuệ, tính sáng tạo…): Điểm tối đa 20 điểm.

III. CÁC THÔNG TIN KHÁC

1. Chỉ tiêu tuyển sinh: Thạc sĩ 250; Tiến sĩ: 15

2. Hồ sơ dự thi

2.1. Thời gian, địa điểm phát hành hồ sơ: Từ 10/6/2011 đến 15/7/2011 tại văn phòng khoa Sau đại học.

2.2. Thời gian, địa điểm nhận hồ sơ: Từ 05/7/2011 đến 20/7/ 2011. Nộp hồ sơ trực tiếp tại văn phòng khoa Sau đại học. Không trả lại hồ sơ khi đã nộp.

2.3. Thí sinh dự tuyển NCS nộp 2 bộ hồ sơ; Thí sinh thi Cao học nộp1 bộ hồ sơ.

2.4. Danh mục giấy tờ cần nộp trong hồ sơ ghi trên bìa túi hồ sơ.

3. Hệ thống ôn tập

- Thời gian: Từ ngày  10/5/2011 đến ngày 31/7/2011.

- Đơn vị tổ chức: Trung tâm Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ ngân hàng- Học viện Ngân hàng; Địa chỉ liên hệPhòng 101- Nhà ngân hàng thực hành– Trụ sở chính Học viện Ngân hàng; Điện thoại: (04)35726385; hoặc (04)35725645.

4. Thời gian tuyển sinh: Ngày 19, 20, 21 tháng 8 năm 2011 tại Học viện Ngân hàng- 12 Chùa Bộc- Đống Đa- Hà Nội.

5. Lệ phí đăng ký dự thi

Lệ phí đăng ký dự thi, lệ phí thi, lệ phí ôn tập và kinh phí đào tạo theo qui định của cơ sở đào tạo.

6. Thí sinh cần hỏi thêm thông tin xin liên hệ: Khoa Sau đại học - Phòng 604-Tầng 6- Nhà hiệu bộ mở rộng- Học viện Ngân hàng, số 12 Đường Chùa Bộc - Đống Đa- Hà Nội. Điện thoại: (04)3.8529698.

 

 
Tuyển sinh đào tạo Thạc sĩ ĐH Kinh tế Quốc dân năm 2012

Trường Đại học KTQD thông báo tuyển sinh trình độ thạc sĩ năm 2012.

 

- Thời gian thi tuyển:  trung tuần tháng 5/2012

- Đăng ký học BSKT:

Nhóm

Thời gian đăng ký học

Thời gian học và thi

7, 12 và 15 môn

Từ 01/12/2011 – 15/12/2011

Từ 19/12/2011 – 31/03/2012

 

3 môn chuyên ngành

Từ 01/12/2011 – 31/12/2011

Thông báo trên website

+ Thí sinh download mẫu Phiếu đăng ký và nộp tại Viện ĐTSĐH theo thời gian quy định trên.

+ Lệ phí học: 300.000đ/môn.

+ Thời khóa biểu chi tiết, danh sách lớp và địa điểm học bổ sung kiến thức đề nghị xem trên website từ ngày 16/12/2012.

 

-  Đăng ký học ôn tập các môn thi tuyển (Toán kinh tế, Kinh tế học, Anh văn, Triết học, Lịch sử các HTKT: từ  05/12/2011 tại Viện ĐTSĐH. Thời khóa biểu chi tiết cho từng lớp học sẽ thông báo trên website.

- Thời gian phát hành hồ sơ:  từ 26/12/2012 - 28/02/2012

- Thời gian thụ lý hồ sơ:  từ 01/03/2012 - 15/03/2012

- Thời gian giới thiệu thông tin tuyển sinh: 18h00, thứ 6, ngày 13/01/2012 - tại Nhà văn hóa ĐHKTQD. Trân trọng kính mời các thí sinh quan tâm tới dự.

 

Chi tiết đề nghị xem tại file đính kèm.

 

File đính kèm:

TS 2012_25_11.zip

TKB BSKT 2012.pdf

 

Hỗ trợ trực tuyến

ĐT: (04) 8.58.58.258 / 0966.117.551
Bộ phận tuyển sinh: 0966.112.155

Phương châm

Phương châm "Hãy để chúng tôi biến ước mơ của bạn thành hiện thực" .
Đạt tiêu chuẩn quốc tế .
Truyền thống, chuyên nghiệp, hiện đại .

Số lượng truy cập

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHôm nay:1120
mod_vvisit_counterHôm qua:4016
mod_vvisit_counterTháng này:9474
mod_vvisit_counterTất cả:863572