Tuyển sinh Cao học

Tuyển sinh Sau đại học HV Kỹ thuật Quân sự đợt 2 năm 2014

Học viện Kỹ thuật Quân sự thông báo tuyển sinh đào tạo cao học Đợt 2 (tháng 11/2014).
Các thông tin chi tiết về tuyển sinh như sau:

I. CÁC NGÀNH, CHUYÊN NGÀNH VÀ CHỈ TIÊU TUYỂN SINH ĐÀO TẠO:
1. Chỉ tiêu tuyển sinh:

- Năm 2014 tuyển sinh: 943 cao học (CH) và 65 nghiên cứu sinh (NCS);
- Dự kiến tuyển sinh Đợt 2: 380 CH.
2. Các ngành, chuyên ngành đào tạo Đợt 2:
- Khoa học máy tính;                
- Hệ thống thông tin;
- Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá;
- Kỹ thuật điện tử;
- Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông;
- Kỹ thuật xây dựng công trình đặc biệt;
- Kỹ thuật cơ khí (Công nghệ chế tạo máy);
- Kỹ thuật cơ khí động lực (Kỹ thuật ô tô - máy kéo);
- Quản lý khoa học và công nghệ.

II. TUYỂN SINH CAO HỌC
1. Hình thức tuyển sinh: Thi tuyển.

2. Điều kiện về văn bằng dự thi:
Người dự thi cần thoả mãn một trong các điều kiện sau đây:
- Đã tốt nghiệp đại học ngành đúng, ngành phù hợp với ngành,  chuyên ngành đăng ký dự thi đào tạo trình độ thạc sĩ. Những trường hợp này không phải học bổ sung kiến thức trước khi dự thi (ngành đúng hoặc ngành phù hợp với ngành, chuyên ngành đăng ký dự thi căn cứ theo Khoản 1 Điều 6 Thông tư số 15/2014/ TT-BGDĐT ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ, chi tiết ở Phụ lục I);
- Đã tốt nghiệp đại học ngành gần với ngành, chuyên ngành đăng ký dự thi đào tạo trình độ thạc sĩ (ngành gần với ngành, chuyên ngành dự thi đào tạo trình độ thạc sĩ căn cứ theo Khoản 2 Điều 6 Thông tư số 15/2014/ TT-BGDĐT ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ) . Những trường hợp này phải học bổ sung kiến thức trước khi dự thi (Danh mục ngành gần, các môn học bổ sung kiến thức chi tiết ở Phụ lục I).
3. Điều kiện về thâm niên công tác:
a) Đối với các ngành kỹ thuật:

Ngư­ời có bằng tốt nghiệp đại học loại khá trở lên thuộc ngành đúng hoặc phù hợp với ngành, chuyên ngành đăng ký dự thi được dự thi ngay sau khi tốt nghiệp đại học. Những đối tượng còn lại phải có ít nhất một năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực chuyên môn phù hợp với ngành, chuyên ngành đăng ký dự thi, kể từ ngày có Quyết định công nhận tốt nghiệp đại học đến ngày nộp hồ sơ dự thi.
b) Đối với ngành Quản lý khoa học và công nghệ:
Người dự thi là lãnh đạo hoặc chuyên viên các đơn vị Quản lý khoa học công nghệ của các cơ quan hành chính, sự nghiệp nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị xã hội, quản lý sản xuất kinh doanh và phải có ít nhất hai năm kinh nghiệm công tác trong lĩnh vực liên quan đến ngành Quản lý khoa học và công nghệ (kể cả những người tốt nghiệp đại học loại khá trở lên). Trong hồ sơ cần có giấy xác nhận của cơ quan hoặc quyết định phân công công tác (có công chứng).
4. Thời gian đào tạo: Từ 1 năm đến 2 năm.
5. Các môn thi tuyển:

a) Môn không chủ chốt của ngành, chuyên ngành đào tạo (môn cơ bản);
b) Môn chủ chốt của ngành, chuyên ngành đào tạo (môn cơ sở ngành);
c) Môn ngoại ngữ (Tiếng Anh): theo khung năng lực 6 bậc dùng cho Việt Nam;
- Thí sinh có năng lực Tiếng Anh thuộc một trong các trường hợp sau được miễn thi môn ngoại ngữ:
+ Có bằng tốt nghiệp đại học, thạc sĩ, tiến sĩ được đào tạo toàn thời gian ở nước ngoài, được cơ quan có thẩm quyền công nhận văn bằng theo quy định hiện hành;
+ Có bằng tốt nghiệp đại học chương trình tiên tiến theo Đề án của Bộ Giáo dục và Đào tạo về đào tạo chương trình tiên tiến ở một số trường đại học của Việt Nam hoặc bằng kỹ sư chất lượng cao (PFIEV) được ủy ban bằng cấp kỹ sư (CTI, Pháp) công nhận, có đối tác nước ngoài cùng cấp bằng;
+ Có bằng tốt nghiệp đại học ngành tiếng Anh;
+ Có chứng chỉ trình độ tiếng Anh tương đương cấp độ B1 theo Khung tham chiếu Châu Âu, bậc 3/6 theo khung năng lực 6 bậc dùng cho Việt Nam trở lên hoặc tương đương (căn cứ theo bảng Tham chiếu quy đổi, chi tiết ở Phụ lục II) trong thời hạn 2 năm từ ngày cấp chứng chỉ đến ngày đăng ký dự thi, được cấp bởi một cơ sở được Bộ Giáo dục và Đào tạo cho phép hoặc công nhận;
- Danh mục các môn thi tuyển cho từng ngành (xem ở Phụ lục II).
6. Đối tượng và chính sách ưu tiên:
a) Thí sinh được hưởng chính sách ưu tiên trong tuyển sinh nếu thuộc một trong những đối tượng sau:
- Người có thời gian công tác liên tục từ 2 năm trở lên (tính đến ngày hết hạn nộp hồ sơ đăng ký dự thi) tại các địa phương được quy định là Khu vực 1 trong Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy hiện hành. Trong trường hợp này, thí sinh phải có quyết định tiếp nhận công tác hoặc điều động, biệt phái công tác của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền;
- Th­ương binh, ng­ười hư­ởng chính sách như­ th­ương binh;
- Con liệt sĩ;
- Anh hùng lực lư­ợng vũ trang, anh hùng lao động;
- Người dân tộc thiểu số có hộ khẩu thường trú từ 2 năm trở lên ở địa phương được quy định là Khu vực 1 trong Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy hiện hành;
- Con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hoá học, được Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh công nhận bị dị dạng, dị tật, suy giảm khả năng tự lực trong sinh hoạt, học tập do hậu quả của chất độc hoá học.
b) Chính sách ưu tiên:
Người dự thi thuộc đối tượng ưu tiên (bao gồm cả người thuộc nhiều đối tượng ưu tiên) được cộng vào kết quả thi mười điểm cho môn ngoại ngữ (thang điểm 100) nếu không thuộc diện được miễn thi ngoại ngữ và cộng một điểm (thang điểm 10) cho môn cơ bản.
7. Hồ sơ dự thi gồm:
a) Đơn xin dự thi (theo mẫu);
b) Bản sao văn bằng tốt nghiệp đại học và bảng điểm (có công chứng);
c) Các chứng chỉ bổ túc kiến thức;
d) Lý lịch khoa học (theo mẫu);
e) Giấy chứng nhận đủ sức khỏe của bệnh viện đa khoa (có thời hạn trước 06 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ dự thi);
f) Bản sao giấy tờ hợp pháp về đối tượng ưu tiên (nếu có);
g) Bản sao giấy tờ hợp pháp về đối tượng miễn ngoại ngữ (nếu có);
h) 03 ảnh 3 x 4, hai phong bì có dán tem và ghi đầy đủ địa chỉ người nhận trên phong bì.

III. THI TUYỂN, ĐỊA ĐIỂM DỰ THI
1. Thi tuyển:

- Kỳ thi tuyển sinh sau đại học đợt 02 năm 2014 của Học viện KTQS được tổ chức vào ngày 22, 23/11/2014;
- Giấy báo dự thi sẽ được gửi cho thí sinh thông qua địa chỉ trên phong bì thư nộp kèm hồ sơ. Thời gian gửi giấy báo dự thi trước ngày 28/10/2014.
2.  Địa điểm dự thi: Tæ chøc tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh.

IV. KẾ HOẠCH PHÁT HÀNH VÀ NHẬN HỒ SƠ
1. Thời gian phát hành hồ sơ: Bắt đầu từ ngày 14/8/2014 đến 23/10/2014.
2. Địa điểm phát hành và nhận hồ sơ:

- Tại Hà Nội: Phòng Sau đại học/Học viện Kỹ thuật Quân sự;
- Tại TP Hồ Chí Minh: Đại diện phía Nam/Học viện Kỹ thuật Quân sự.
3. Thời hạn nộp hồ sơ dự thi:
- Đối với người có bằng tốt nghiệp đại học ngành gần với ngành, chuyên ngành đăng ký dự thi đào tạo thạc sĩ (các đối tượng phải học bổ sung kiến thức trước khi thi tuyển):
+ Tại Hà Nội: từ ngày 20/8/2014 đến 05/9/2014;
+ Tại TP Hồ Chí Minh: từ ngày 20/8/2014 đến 11/9/2014.
- Đối với người có bằng tốt nghiệp đại học ngành đúng hoặc ngành phù hợp với ngành đăng ký dự thi từ ngày 05/9/2014 đến 20/10/2014.
( Lưu ý: Hồ sơ đã nộp không hoàn trả lại).

V. ÔN TẬP VÀ HỌC BỔ SUNG KIẾN THỨC
Lịch học cụ thể được thông báo tại các bảng tin của Phòng Sau đại học và trên website của Học viện KTQS: http://mta.edu.vn. Dự kiến các mốc thời gian như sau:       
1. Tại Hà Nội:
- Tổ chức học bổ sung kiến thức từ ngày 08/9/2014 đến 06/10/2014. Thời gian đăng ký học bổ sung kiến thức từ ngày 20/8/2014 đến 05/9/2014;
- Tổ chức các lớp ôn thi tuyển sinh từ ngày 15/9/2014 đến 19/11/2014. Thời gian đăng ký ôn tập: từ ngày 08/9/2014.
2. Tại Thành phố Hồ Chí Minh:
- Tổ chức học bổ sung kiến thức từ ngày 13/9/2014 đến 12/10/2014. Thời gian đăng ký học bổ sung kiến thức từ ngày 20/8/2014 đến 11/9/2014;
- Tổ chức các lớp ôn thi tuyển sinh từ ngày 01/10/2014 đến 19/11/2014. Thời gian đăng ký ôn tập: từ ngày 15/9/2014 đến ngày 10/10/2014.

 
HV Quản lý giáo dục tuyển sinh sau ĐH năm 2014 (đợt 2)

Học viện Quản lý giáo dục thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ Thạc sĩ chuyên ngành Quản lý giáo dục, đợt 2 năm 2014 như sau:

Xem chi tiết thông báo: http://niem.edu.vn/images/stories/201407thonng_bao_TSdot2.PDF

 
Tuyển sinh hệ Cao học HV Cảnh sát ND liên kết đào tạo với ĐH Tây Bắc năm 2014

Học viện Cảnh sát nhân dân thông báo tuyển sinh hệ Cao học liên kết đào tạo với Đại học Tây Bắc năm 2014 như sau:

I. CHUYÊN NGÀNH ĐÀO TẠO

Bao gồm 02 chuyên ngành:

- Chuyên ngành Tội phạm học và Phòng ngừa tội phạm.

- Chuyên ngành Quản ‎lý nhà nước về An ninh trật tự.

- Hình thức đào tạo: Hệ không tập trung (2 năm).

1. Đối tượng dự thi:

- Đối tượng trong ngành Công an: Giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục trong các trường CAND, các chức danh chuyên viên, trợ lý công tác tham mưu, nghiên cứu khoa học, lãnh đạo cấp đội trở lên thuộc Công an các đơn vị, địa phương, các chức danh theo yêu cầu công tác phải có trình độ thạc sĩ theo quy định.

- Về thâm niên công tác và độ tuổi: Người có bằng tốt nghiệp đại học chính quy từ loại khá trở lên thuộc ngành đúng hoặc phù hợp với chuyên ngành đăng kí dự thi được đăng kí dự thi sau 02 năm công tác thực tế, những đối tượng còn lại phải có ít nhất 03 năm công tác thực tế (kể từ ngày có quyết định công nhận tốt nghiệp đại học đến ngày nộp hồ sơ dự thi), không quá 45 tuổi.

- Đối tượng ngành Quân đội (tuyển sinh theo chương trình hợp tác giữa hai Bộ): Tiêu chuẩn như đối tượng trong ngành Công an.

- Các đối tượng khác ngoài ngành Công an và Quân đội (Cơ quan Đảng, chính quyền, Tòa án, Kiểm sát, Tư pháp, Hải quan, Kiểm lâm…): Ngoài việc đảm bảo các tiêu chuẩn, quy định của Bộ Giáo dục & Đào tạo và Bộ Công an phải có văn bản đề nghị của lãnh đạo Bộ (Ngành) chủ quản và được lãnh đạo Bộ Công an đồng ý.

2. Điều kiện về văn bằng

a. Các đối tượng phải có bằng tốt nghiệp đại học chính quy, nếu tốt nghiệp đại học hệ vừa làm vừa học hoặc liên thông trình độ đại học phải đạt từ loại khá trở lên;

a1. Có bằng đại học đúng ngành và chuyên ngành đào tạo ở trình độ thạc sĩ  tốt nghiệp các trường: Học viện CSND, Học viện ANND, Đại học CSND, Đại học ANND;

a2. Có bằng đại học chuyên ngành gần với chuyên ngành đào tạo thạc sĩ tốt nghiệp các trường: Học viện CSND, Học viện ANND, Đại học CSND, Đại học ANND, Đại học PCCC, Học viện Biên phòng, Đại học Luật, v.v,…

a3. Cán bộ tốt nghiệp đại học ngành ngoài có bằng đại học ngành và chuyên ngành gần với chuyên ngành Quản lý Nhà nước về An ninh trật tự, hiện đang công tác trong ngành Công an, đã tốt nghiệp hệ trung cấp các trường CAND, hoặc đã học và được cấp chứng chỉ lớp bồi dưỡng nghiệp vụ Công an nhân dân.

b. Tất cả các đối tượng nêu tại điểm a2, a3 phải học chương trình bổ sung kiến thức do Học viện Cảnh sát nhân dân quy định trước khi dự thi.

c. Các đối tượng quy định tại điểm a3 chỉ được đăng kí dự thi vào chuyên ngành Quản lý Nhà nước về An ninh trật tự.

3. Các môn thi tuyển: Thí sinh dự thi 3 môn:

- Chuyên ngành Tội phạm học và Phũng ngừa tội phạm: Triết học; Lý luận chung về nhà nước và pháp luật, Tiếng Anh.

- Chuyên ngành Quản lý nhà nước về An ninh trật tự: Triết học; Quản lý nhà nước về an ninh trật tự, Tiếng Anh.

4. Hồ sơ dự thi

a. Đơn xin dự thi và phiếu đăng ký dự thi (theo mẫu).

b. Công văn cử đi dự thi của đơn vị chủ quản.

c. Sơ yếu lý lịch có xác nhận của cơ quan chủ quản (theo mẫu).

d. Giấy chứng nhận sức khỏe (của bệnh viện đa khoa).

e. Bản sao có công chứng bằng tốt nghiệp đại học, bảng điểm đại học.

f. Các giấy tờ xác nhận ưu tiên (đối tượng dự thi là: Thương binh; người hưởng chính sách như thương binh; con liệt sĩ; anh hùng lực lượng vũ trang; anh hùng lao động; người dân tộc thiểu số có hộ khẩu thường trú và những người có thời gian công tác liên tục từ 2 năm trở lên (tính đến ngày hết hạn nộp hồ sơ đăng ký dự thi) tại các địa phương được quy định là khu vực 1 trong Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy hiện hành; con đẻ của người kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học. Người dự thi thuộc đối tượng ưu tiên được cộng vào kết quả thi mười điểm cho môn Ngoại ngữ (thang điểm 100) và cộng một điểm (thang điểm 10) cho môn Triết học.

g. 04 ảnh (3 x 4) ghi rõ tên, năm sinh, đơn vị công tác ở mặt sau, 02 phong bì có dán tem và ghi rõ địa chỉ liên lạc.

II. PHƯƠNG THỨC, THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM NHẬN HỒ SƠ

- Hồ sơ dự thi của thí sinh nộp trực tiếp về Khoa Đào tạo Sau đại học & BDNC - Học viện CSND (phường Cổ Nhuế 2 – quận Bắc Từ Liêm – TP Hà Nội) hoặc Phòng Đào tạo Sau đại học - Trường Đại học Tây Bắc (Tổ 2, phường Quyết Tâm, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La).

- Thí sinh liên hệ mua hồ sơ dự thi, hồ sơ xét tuyển, tại Khoa Đào tạo Sau đại học và Bồi dưỡng nâng cao - Học viện Cảnh sát nhân dân (phường Cổ Nhuế 2 – quận Bắc Từ Liêm – TP Hà Nội) hoặc Phòng Đào tạo Sau đại học - Trường Đại học Tây Bắc (Tổ 2, phường Quyết Tâm, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La). Hạn nộp hồ sơ dự thi hệ đào tạo thạc sĩ chậm nhất ngày 31/08/2014.

Chú ý:

- Những người đang là học viên Cao học ở các cơ sở đào tạo khác thì không được đăng ký dự thi đào tạo hệ Thạc sĩ liên kết giữa Học viện Cảnh sát nhân dân và Đại học Tây Bắc.

- Các thí sinh đăng ký dự thi đào tạo thạc sĩ khi nộp hồ sơ phải mang theo bản gốc các văn bằng, chứng chỉ, bảng điểm nêu trên để kiểm tra và sẽ trả lại ngay sau khi nhận hồ sơ.

- Hồ sơ duyệt không đủ điều kiện dự thi, không trả lại.

III. LỊCH ÔN THI, THI TUYỂN SINH

- Hệ đào tạo thạc sĩ:

+ Thời gian học bổ sung kiến thức: Dự kiến từ ngày 8/9/2014.

+ Thời gian ôn thi: Dự kiến từ ngày 22/9/2014.

+ Ngày thi: Dự kiến 25,26/10/2014.

- Lịch ôn thi, lịch học bổ sung kiến thức, Học viện CSND sẽ có thông báo cụ thể trên Website của Học viện. Học viện Cảnh sát nhân dân thông báo để các cơ quan, đơn vị, Công an các địa phương căn cứ vào nhu cầu đào tạo, có kế hoạch gửi cán bộ tham gia ôn thi và dự thi đúng thời gian quy định.

 
Tuyển sinh Sau ĐH đợt 2 ĐH Kinh tế - ĐHQGHN năm 2014

Trường Đại học Kinh tế, ĐHQGHN thông báo tuyển sinh Sau đại học đợt 2 năm 2014 như sau:

 

1. Các ngành và môn thi tuyển:

1.1. Bậc Thạc sĩ (Cao học)

TT

Ngành/Chuyên ngành

Các môn thi tuyển

Ngoại ngữ

Môn cơ bản

Môn cơ sở

1

Tài chính - Ngân hàng

Tiếng Anh

Toán kinh tế

Kinh tế học

2

Quản trị kinh doanh

Tiếng Anh

Toán kinh tế

Quản trị học

3

Quản lý kinh tế

Tiếng Anh

Kinh tế chính trị

Quản trị học

4

Kinh tế chính trị

Tiếng Anh

Triết học Mác - Lênin

Lịch sử các học thuyết kinh tế

5

Kinh tế quốc tế

Tiếng Anh

Đánh giá năng lực

Kinh tế quốc tế

6

Quản trị công nghệ và phát triển doanh nghiệp

Tiếng Anh

Đánh giá năng lực

Nguyên lý Quản trị kinh doanh

1.2. Bậc Tiến sĩ (Nghiên cứu sinh)

TT

Ngành

Các môn thi tuyển

Ngoại ngữ

Đánh giá Hồ sơ chuyên môn

1

Kinh tế chính trị

Tiếng Anh

2

Kinh tế quốc tế

Tiếng Anh

3

Quản trị kinh doanh

Tiếng Anh

4

Tài chính - Ngân hàng

Tiếng Anh

 

2. Thời gian thi tuyển:

- Đối với thí sinh dự thi thạc sĩ: Ngày 13 và 14 tháng 9 năm 2014

- Đối với thí sinh dự thi tiến sĩ: Môn Tiếng Anh (ngày 14/9/2014); tổ chức đánh giá hồ sơ chuyên môn từ ngày 15/09 đến 30/09/2014

3. Điều kiện dự thi: Theo Phụ lục 1 kèm theo

4. Thời gian đào tạo:

4.1. Đối với đào tạo tiến sĩ: 3 năm đối với người có bằng thạc sĩ; 4 năm đối với người chưa có bằng thạc sĩ.

4.2. Đối với đào tạo thạc sĩ: 2 năm.

4.3. Thời gian kéo dài: được phép là 1 năm cho đào tạo thạc sĩ và 2 năm  cho đào tạo tiến sĩ.

5. Yêu cầu về môn thi Tiếng Anh:

5.1. Đối với thí sinh dự thi tiến sĩ:

a. Người dự tuyển phải có một trong các chứng chỉ hoặc văn bằng ngoại ngữ sau đây:

- Chứng chỉ trình độ ngoại ngữ tương đương cấp độ B1 trở lên theo khung tham chiếu ngoại ngữ chung Châu Âu, trong thời hạn 2 năm tính từ ngày dự thi lấy chứng chỉ đến ngày 13/09/2014 do một trung tâm khảo thí quốc tế có thẩm quyền hoặc một trường đại học trong nước đào tạo ngành ngoại ngữ tương ứng trình độ đại học cấp theo khung năng lực tương đương cấp độ B1 (danh sách tại Phụ lục 2 kèm theo).

- Bằng tốt nghiệp đại học hoặc bằng thạc sĩ được đào tạo ở nước ngoài (bằng tiếng Anh);

- Bằng tốt nghiệp đại học ngành ngoại ngữ;

- Chứng chỉ xác nhận trình độ dự tuyển đào tạo sau đại học ở ĐHQGHN với mức điểm từ 65/100 điểm trở lên trong thời hạn 2 năm tính từ ngày dự thi lấy chứng chỉ đến ngày 13/09/2014;

b. Những người chưa có một trong các chứng chỉ  hoặc văn bằng ngoại ngữ nói trên được đăng kí dự thi môn Ngoại ngữ trong cùng đợt tuyển sinh để thay thế.

5.2. Đối với thí sinh dự thi thạc sĩ:

Năm 2014, ĐHQGHN không tổ chức thi riêng môn ngoại ngữ để cấp Chứng chỉ ngoại ngữ xác nhận trình độ dự tuyển đào tạo sau đại học ở ĐHQGHN. Tuy nhiên, các thí sinh có Chứng chỉ ngoại ngữ xác nhận trình độ dự tuyển đào tạo sau đại học ở ĐHQGHN còn thời hạn sử dụng theo quy định vẫn được công nhận đủ điều kiện ngoại ngữ trong kì thi tuyển sinh sau đại học năm 2014.

6. Chính sách ưu tiên:

6.1. Người dự thi thuộc một trong những đối tượng sau được ưu tiên trong tuyển sinh đào tạo sau đại học:

a. Có thời gian công tác hai năm liên tục trở lên (tính đến ngày dự thi) tại các xã thuộc vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn ở các địa phương thuộc miền núi, vùng cao, vùng sâu, hải đảo theo quy định của Chính phủ;

b. Thương binh, bệnh binh, người có giấy chứng nhận được hưởng chính sách như thương binh;

c. Anh hùng lực lượng vũ trang, anh hùng lao động, người có công với cách mạng;

d. Người dân tộc thiểu số ở những vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn.

6.2. Các đối tượng ưu tiên phải có đủ các giấy tờ minh chứng hợp lệ theo quy định của Đại học Quốc gia Hà Nội và phải nộp đầy đủ, đúng thời hạn cùng với hồ sơ đăng kí dự thi. Các đối tượng được ưu tiên theo điểm a, Mục 6.1 phải có quyết định tiếp nhận công tác hoặc biệt phái công tác của cấp có thẩm quyền và xác nhận của chính quyền địa phương nơi công tác.

6.3. Thí sinh dự thi thuộc đối tượng ưu tiên được cộng thêm 10 điểm (thang điểm 100) cho môn ngoại ngữ và 1 điểm (thang điểm 10) cho môn cơ bản. Người thuộc nhiều đối tượng ưu tiên chỉ được hưởng một lần ưu tiên.

7. Danh sách các nhà khoa học có thể hướng dẫn nghiên cứu sinh: Thí sinh tham khảo các nhà khoa học có học vị tiến sĩ tại địa chỉ sau:

http://ueb.edu.vn/newscategory/33/canbo.htm

8. Hồ sơ dự thi: Theo mẫu phát hành tại Trường Đại học Kinh tế, ĐHQGHN.

9. Lịch học bổ túc kiến thức: thí sinh xem lịch đăng ký và học bổ túc kiến thức dự thi sau đại học của Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN chi tiết tại địa chỉ:

http://ueb.edu.vn/newsdetail/hbao/9981/truong-%C4%91hkt-to-chuc-cac-lop-hoc-bo-tuc-kien-thuc-nam-2014.htm

10. Thời gian nhận hồ sơ: Từ 09/07/2014 đến 30/07/2014

11. Lệ phí đăng kí hồ sơ dự thi:

11.1. Đối với thí sinh dự thi tiến sĩ:

- Lệ phí đăng kí hồ sơ dự thi: 60.000 đồng/thí sinh

- Lệ phí dự thi: 200.000 đồng/thí sinh

- Lệ phí thi môn Tiếng Anh (nếu thi sinh phải đăng ký dự thi): 120.000đ/thí sinh.

11.2. Đối với thí sinh dự thi thạc sĩ:

- Lệ phí đăng kí hồ sơ dự thi: 60.000 đồng/thí sinh

- Lệ phí dự thi: 360.000 đồng/thí sinh (300.000 đồng/thí sinh đối với thí sinh được bảo lưu kết quả môn Tiếng Anh).

12. Địa điểm liên hệ: Phòng Đào tạo (Phòng 504, nhà E4), Trường Đại học Kinh tế, số 144 Xuân Thuỷ, Cầu Giấy, Hà Nội; Website: www.ueb.vnu.edu.vn;

Điện thoại: 04.37457506 (máy lẻ 504, 514, 524, 554)

 

 

PHỤ LỤC 1

ĐIỀU KIỆN VỀ VĂN BẰNG, THÂM NIÊN CÔNG TÁC DỰ THI TUYỂN SINH THẠC SĨ, TIẾN SĨ TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ, ĐHQGHN ĐỢT 2  NĂM 2014

1. Điều kiện dự thi tiến sĩ:

1.1. Điều kiện về văn bằng và công trình đã công bố:

Người dự thi cần thoả mãn một trong các điều kiện sau:

- Có bằng thạc sĩ chuyên ngành đúng hoặc phù hợp hoặc gần chuyên ngành đăng ký dự thi.

- Có bằng thạc sĩ chuyên ngành khác và có bằng tốt nghiệp đại học chính quy ngành đúng hoặc phù hợp với chuyên ngành đăng kí dự thi. Trường hợp này thí sinh phải có ít nhất một bài báo công bố trên tạp chí khoa học hoặc tuyển tập công trình hội nghị khoa học trước khi nộp hồ sơ dự thi và phải theo chế độ đối với người chưa có bằng thạc sĩ.

- Có bằng tốt nghiệp đại học hệ chính quy ngành đúng loại giỏi trở lên và có ít nhất một bài báo công bố trên tạp chí khoa học hoặc tuyển tập công trình hội nghị khoa học trước khi nộp hồ sơ dự thi.

- Có bằng tốt nghiệp đại học hệ chính quy ngành đúng, loại khá và có ít nhất hai bài báo công bố trên tạp chí khoa học hoặc tuyển tập công trình hội nghị khoa học trước khi nộp hồ sơ dự thi.

- Đối với các thí sinh có bằng thạc sĩ chuyên ngành đúng hoặc phù hợp hoặc gần chuyên ngành đăng kí dự tuyển theo định hướng thực hành phải có ít nhất một bài báo công bố trên tạp chí khoa học hoặc tuyển tập công trình hội nghị khoa học trước khi nộp hồ sơ dự tuyển.

- Nội dung các bài báo phải phù hợp với chuyên ngành đăng ký dự thi.

1.2. Điều kiện về thâm niên công tác:

Người dự thi vào chương trình đào tạo tiến sĩ cần có ít nhất hai năm làm việc chuyên môn trong lĩnh vực của chuyên ngành đăng ký dự thi (tính từ ngày ký quyết định công nhận tốt nghiệp đại học đến ngày dự thi), trừ trường hợp được chuyển tiếp sinh.

2. Điều kiện dự thi thạc sĩ:

2.1. Điều kiện về văn bằng

*Đối với chuyên ngành Kinh tế quốc tế

- Có bằng tốt nghiệp đại học ngành Kinh tế quốc tế hoặc ngành Kinh tế có định hướng chuyên ngành (chuyên sâu) về Kinh tế quốc tế.

- Có bằng tốt nghiệp đại học chính quy nhóm ngành Kinh tế học, Tài chính - Ngân hàng - Bảo hiểm, Kế toán - Kiểm toán, Quản lý và Kinh doanh không có định hướng chuyên ngành (chuyên sâu) về Kinh tế quốc tế được dự thi sau khi đã có chứng chỉ bổ túc kiến thức với chương trình gồm 05 môn (15 tín chỉ):

TT

Môn học

Số tín chỉ

1

Kinh tế vi mô

3

2

Kinh tế vĩ mô

3

3

Kinh tế quốc tế

3

4

Thương mại quốc tế

3

5

Đầu tư quốc tế

3

 

Tổng cộng

15

- Có bằng tốt nghiệp đại học không chính quy nhóm ngành Kinh tế học, Tài chính - Ngân hàng - Bảo hiểm, Kế toán - Kiểm toán, Quản lý và Kinh doanh không có định hướng chuyên ngành (chuyên sâu) về Kinh tế quốc tế được dự thi sau khi đã có chứng chỉ bổ túc kiến thức với chương trình gồm 09 môn (27 tín chỉ):

TT

Môn học

Số tín chỉ

1

Kinh tế vi mô

3

2

Kinh tế vĩ mô

3

3

Kinh tế quốc tế

3

4

Thương mại quốc tế

3

5

Đầu tư quốc tế

3

6

Tài chính quốc tế

3

7

Kinh doanh quốc tế

3

8

Kinh tế tiền tệ-ngân hàng

3

9

Kinh tế công cộng

3

 

Tổng cộng

27

*Đối với chuyên ngành Tài chính-Ngân hàng

- Có bằng tốt nghiệp đại học ngành Tài chính - ngân hàng hoặc ngành Kinh tế có định hướng chuyên ngành (chuyên sâu) về Tài chính - Ngân hàng.

- Có bằng tốt nghiệp đại học chính quy nhóm ngành Kế toán - Kiểm toán, Kinh tế học, Bảo hiểm, Quản lý và Kinh doanh không có định hướng chuyên ngành (chuyên sâu) về Tài chính - Ngân hàng được dự thi sau khi đã có chứng chỉ bổ túc kiến thức với chương trình gồm 05 môn (15 tín chỉ):

TT

Môn học

Số tín chỉ

1

Kinh tế vi mô

3

2

Kinh tế vĩ mô

3

3

Kinh tế  tiền tệ - ngân hàng

3

4

Quản trị ngân hàng thương mại

3

5

Tài chính doanh nghiệp 1

3

 

Tổng cộng

15

- Có bằng tốt nghiệp đại học không chính quy nhóm ngành Kế toán - Kiểm toán, Kinh tế học, Bảo hiểm, Quản lý và Kinh doanh không có định hướng chuyên ngành (chuyên sâu) về Tài chính - Ngân hàng được dự thi sau khi đã có chứng chỉ bổ túc kiến thức với chương trình gồm 09 môn (27 tín chỉ).

TT

Môn học

Số tín chỉ

1

Kinh tế vi mô

3

2

Kinh tế vĩ mô

3

3

Kinh tế tiền tệ - ngân hàng

3

4

Quản trị ngân hàng thương mại

3

5

Tài chính doanh nghiệp 1

3

6

Đầu tư tài chính

3

7

Nguyên lý kế toán

3

8

Nguyên lý marketing

3

9

Ngân hàng trung ương và chính sách tiền tệ

3

 

Tổng cộng

27

*Đối với ngành Quản trị kinh doanh (chuyên ngành Quản trị kinh doanh)

- Có bằng tốt nghiệp đại học ngành Quản trị kinh doanh hoặc ngành Kinh tế có định hướng chuyên ngành (chuyên sâu) về Quản trị kinh doanh.

- Có bằng tốt nghiệp đại học chính quy nhóm ngành Kinh doanh, Kinh tế học, Quản lý, Kế toán - Kiểm toán và Tài chính - Ngân hàng - Bảo hiểm không có định hướng chuyên ngành (chuyên sâu) về Quản trị kinh doanh được dự thi sau khi đã có chứng chỉ bổ túc kiến thức với chương trình gồm 05 môn (15 tín chỉ).

TT

Môn học

Số tín chỉ

1

Kinh tế vi mô

3

2

Kinh tế vĩ mô

3

3

Quản trị học

3

4

Nguyên lý Quản trị Kinh doanh

3

5

Nguyên lý Marketing

3

 

Tổng cộng

15

- Có bằng tốt nghiệp đại học không chính quy nhóm ngành Kinh doanh, Kinh tế học, Quản lý, Kế toán - Kiểm toán và Tài chính - Ngân hàng - Bảo hiểm không có định hướng chuyên ngành (chuyên sâu) về Quản trị kinh doanh được dự thi sau khi đã có chứng chỉ bổ túc kiến thức với chương trình gồm 09 môn (27 tín chỉ).

TT

Môn học

Số tín chỉ

1

Kinh tế vi mô

3

2

Kinh tế vĩ mô

3

3

Quản trị học

3

4

Nguyên lý Quản trị Kinh doanh

3

5

Nguyên lý Marketing

3

6

Nguyên lý Kế toán

3

7

Quản trị tài chính

3

8

Quản trị Nguồn nhân lực

3

9

Quản trị chiến lược

3

 

Tổng cộng

27

- Có bằng tốt nghiệp đại học chính quy các ngành: Toán, Toán Tin, Công nghệ thông tin, Tin học ứng dụng, Quốc tế học, Luật học, Du lịch, Khoa học chính trị, Giáo dục chính trị, Tiếng Anh và các ngành xã hội, kĩ thuật được dự thi sau khi đã có chứng chỉ bổ túc kiến thức với chương trình gồm 12 môn (34 tín chỉ):

TT

Môn học

Số tín chỉ

1

Kinh tế vi mô

3

2

Kinh tế vĩ mô

3

3

Quản trị học

3

4

Nguyên lý Quản trị Kinh doanh

3

5

Nguyên lý Marketing

3

6

Nguyên lý Kế toán

3

7

Quản trị tài chính

3

8

Quản trị Nguồn nhân lực

3

9

Quản trị chiến lược

3

10

Quản trị sản xuất và tác nghiệp

2

11

Quản trị chất lượng

2

12

Kinh tế tiền tệ - ngân hàng

3

 

Tổng cộng

34

*Đối với chuyên ngành Quản lý kinh tế

- Có bằng tốt nghiệp đại học ngành Kinh tế chuyên ngành Quản lý kinh tế

- Có bằng tốt nghiệp đại học nhóm Kinh tế học nhưng không có định hướng chuyên ngành (chuyên sâu) về Quản lý kinh tế được dự thi sau khi đã có chứng chỉ bổ túc kiến thức với chương trình gồm 05 học phần (15 tín chỉ).

TT

Môn học

Số tín chỉ

1

Kinh tế vi mô

3

2

Kinh tế vĩ mô

3

3

Quản trị học

3

4

Quản lý nhà nước về kinh tế

3

5

Kinh tế tiền tệ - ngân hàng

3

 

Tổng cộng

15

- Có bằng tốt nghiệp đại học nhóm ngành Tài chính - Ngân hàng - Bảo hiểm, Kế toán - Kiểm toán, Quản lý và Kinh doanh được dự thi sau khi đã có chứng chỉ bổ túc kiến thức với chương trình gồm 07 học phần (21 tín chỉ).

TT

Môn học

Số tín chỉ

1

Kinh tế vi mô

3

2

Kinh tế vĩ mô

3

3

Quản trị học

3

4

Quản lý nhà nước về kinh tế

3

5

Kinh tế tiền tệ - ngân hàng

3

6

Khoa học quản lý

3

7

Kinh tế quốc tế

3

 

Tổng cộng

21

- Có bằng tốt nghiệp đại học các ngành khác được dự thi sau khi đã có chứng chỉ bổ túc kiến thức với chương trình 09 môn (27 tín chỉ).

TT

Môn học

Số tín chỉ

1

Kinh tế vi mô

3

2

Kinh tế vĩ mô

3

3

Quản trị học

3

4

Quản lý nhà nước về kinh tế

3

5

Kinh tế tiền tệ - ngân hàng

3

6

Khoa học quản lý

3

7

Kinh tế quốc tế

3

8

Marketing

3

9

Kế toán

3

 

Tổng cộng

27

*Đối với chuyên ngành Kinh tế chính trị

- Có bằng tốt nghiệp đại học ngành Kinh tế chính trị hoặc ngành Kinh tế có định hướng chuyên ngành (chuyên sâu) về Kinh tế chính trị.

- Có bằng tốt nghiệp đại học chính quy nhóm ngành Kinh tế học, Tài chính - Ngân hàng - Bảo hiểm, Kế toán – Kiểm toán, Quản lý và Kinh doanh không có định hướng chuyên ngành (chuyên sâu) về Kinh tế chính trị được dự thi sau khi đã có chứng chỉ bổ túc kiến thức với chương trình gồm 05 học phần (15 tín chỉ):

TT

Môn học

Số tín chỉ

1

Kinh tế vi mô

3

2

Kinh tế vĩ mô

3

3

Lịch sử các học thuyết kinh tế

3

4

Kinh tế phát triển

3

5

Kinh tế chính trị về các nền kinh tế chuyển đổi

3

 

Tổng cộng

15

- Có bằng tốt nghiệp đại học không chính quy nhóm ngành Kinh tế học, Tài chính - Ngân hàng - Bảo hiểm, Kế toán – Kiểm toán, Quản lý và Kinh doanh không có định hướng chuyên ngành (chuyên sâu) về Kinh tế chính trị được dự thi sau khi đã có chứng chỉ bổ túc kiến thức với chương trình gồm 07 học phần (21 tín chỉ):

TT

Môn học

Số tín chỉ

1

Kinh tế vi mô

3

2

Kinh tế vĩ mô

3

3

Lịch sử các học thuyết kinh tế

3

4

Kinh tế  phát triển

3

5

Kinh tế chính trị về các nền kinh tế chuyển đổi

3

6

Kinh tế quốc tế

3

7

Kinh tế tiền tệ-ngân hàng

3

 

Tổng cộng

21

- Có bằng tốt nghiệp đại học ngành khác và có bằng lý luận chính trị cao cấp hoặc cử nhân chính trị được dự thi sau khi đã có chứng chỉ bổ túc kiến thức với chương trình gồm 09 môn (27 tín chỉ):

TT

Môn học

Số tín chỉ

1

Kinh tế vi mô

3

2

Kinh tế vĩ mô

3

3

Lịch sử các học thuyết kinh tế

3

4

Kinh tế học phát triển

3

5

Kinh tế chính trị về các nền kinh tế chuyển đổi

3

6

Kinh tế  quốc tế

3

7

Kinh tế tiền tệ-ngân hàng

3

8

Kinh tế công cộng

3

9

Kinh tế  môi trường

3

 

Tổng cộng

27

*Đối với chuyên ngành Quản trị công nghệ và Phát triển doanh nghiệp:

- Có bằng tốt nghiệp đại học các ngành thuộc khối ngành kinh tế, quản trị kinh doanh, thương mại, luật, được dự thi sau khi đã có chứng chỉ bổ túc kiến thức với chương trình 5 môn (15 tín chỉ).

TT

Môn học

Số tín chỉ

1

Đại cương về quản trị công nghệ

3

2

Thiết kế và công nghệ

3

3

Đại cương về phát triển doanh nghiệp

3

4

Nhập môn khoa học quản trị

3

5

Hệ thống pháp luật Việt Nam về công nghệ và doanh nghiệp

3

 

Tổng cộng

15

- Có bằng tốt nghiệp đại học các ngành thuộc nhóm ngành công nghệ, kỹ thuật và khoa học tự nhiên, được dự thi sau khi đã có chứng chỉ bổ túc kiến thức với chương trình 5 môn (15 tín chỉ):

TT

Môn học

Số tín chỉ

1

Kinh tế học vĩ mô

3

2

Kinh tế học vi mô

3

3

Đại cương về phát triển doanh nghiệp

3

4

Nhập môn khoa học quản trị

3

5

Hệ thống pháp luật Việt Nam về công nghệ và doanh nghiệp

3

 

Tổng cộng

15

2.2. Điều kiện về thâm niên công tác:

- Những người có bằng tốt nghiệp loại khá trở lên và không thuộc diện phải học bổ sung kiến thức được dự thi ngay.

- Có ít nhất 01 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực chuyên môn phù hợp với chuyên ngành đăng kí dự thi (tính từ ngày kí quyết định công nhận tốt nghiệp đại học đến ngày dự thi)

- Riêng đối tượng dự thi thạc sĩ chuyên ngành Quản trị kinh doanh có bằng tốt nghiệp đại học chính quy (kể cả loại khá trở lên) các ngành: Toán, Toán Tin, Công nghệ thông tin, Tin học ứng dụng, Quốc tế học, Luật học, Du lịch, Khoa học chính trị, Giáo dục chính trị, Tiếng Anh thương mại và các ngành Kĩ thuật phải có ít nhất 3 năm kinh nghiệm công tác trong lĩnh vực Quản trị kinh doanh lên (tính từ ngày ký quyết định công nhận tốt nghiệp đến ngày dự thi).

- Riêng đối tượng dự thi thạc sĩ chuyên ngành Quản lý kinh tế: phải có ít nhất hai năm kinh nghiệm công tác trong lĩnh vực liên quan đến quản lý kinh tế, kể cả người có bằng tốt nghiệp đại học loại khá trở lên (tính từ ngày ký quyết định công nhận tốt nghiệp đến ngày dự thi) tại một trong những vị trí, lĩnh vực công tác sau đây:

Lãnh đạo, chuyên viên, nghiên cứu viên các đơn vị có chức năng nghiên cứu, xây dựng, đề xuất các chính sách quản lý kinh tế của nhà nước hoặc của các cơ quan hành chính, sự nghiệp nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức xã hội.

Giảng viên giảng dạy các môn học thuộc lĩnh vực quản lý kinh tế tại các cơ sở đào tạo trong và ngoài nước.

Lãnh đạo từ cấp phó phòng hoặc tương đương trở lên tại các tập đoàn kinh tế, các tổ chức kinh tế nhà nước và tư nhân.

- Riêng đối tượng dự thi thạc sĩ chuyên ngành Kinh tế chính trị: có bằng tốt nghiệp đại học ngành khác và có bằng lý luận chính trị cao cấp hoặc cử nhân chính trị phải có ít nhất 3 năm kinh nghiệm công tác trong lĩnh vực kinh tế chính trị

- Riêng đối tượng dự thi thạc sĩ chuyên ngành Quản trị công nghệ và Phát triển doanh nghiệp: phải có ít nhất 1 năm kinh nghiệm công tác trong lĩnh vực liên quan đến quản lý nhà nước, quản lý kinh tế, quản lý khoa học và công nghệ, quản trị kinh doanh (tính từ ngày kí quyết định công nhận tốt nghiệp đại học đến ngày dự thi), đã đảm nhiệm một trong những vị trí công tác sau đây:

Cán bộ, công chức, viên chức đang trực tiếp thực hiện công tác quản lý về khoa học và công nghệ ở các cấp từ trung ương tới địa phương.

Cán bộ, công chức, viên chức đang trực tiếp thực hiện công tác quản lý về kinh tế và kinh doanh ở các cấp từ trung ương tới địa phương.

Nhân viên quản lý các cấp tại các doanh nghiệp nhà nước, văn phòng đại diện, ngoanh nghiệp có vốn FDI (kể cả nhân viên quản lý người nước ngoài), doanh nghiệp ngoài quốc doanh.

Các giảng viên cao đẳng, giảng viên đại học khối kỹ thuật, kinh tế và quản trị kinh doanh muốn nâng cao trình độ để giảng dạy bộ môn quản trị công nghệ, phát triển doanh nghiệp hoặc các bộ môn khoa học liên ngành.

 

 
Tuyển sinh đào tạo Thạc sĩ ĐHSP Hà Nội đợt 2 năm 2014

Căn cứ vào quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ và chỉ tiêu đào tạo được giao năm 2014, Trường ĐHSP Hà Nội thông báo tuyển sinh Cao học khóa 24 (2014 - 2016), kỳ thi đợt 2/2014.
Dự kiến thi các ngày: 23, 24/8/2014.
Xem chi tiết thông báo tuyển sinh tại FILE ĐÍNH KÈM

 
Tuyển đào tạo Thạc sĩ HV Ngoại giao đợt 2 năm 2014

Chuyên ngành đào tạo:

- Quan hệ quốc tế

- Luật quốc tế

- Kinh tế quốc tế

1. Hình thức và thời gian đào tạo: Tập trung, 2 năm.

2. Điều kiện dự thi :

Đối với chuyên ngành Quan hệ quốc tế:

+ Tốt nghiệp chuyên ngành Quan hệ quốc tế tại Học viện Ngoại giao và đại học cùng nhóm ngành đào tạo với Học viện Ngoại giao đạt loại trung bình khá trở lên, được thi ngay sau khi tốt nghiệp; Nếu tốt nghiệp loại trung bình cần ít nhất một (01) năm kinh nghiệm công tác trở lên (tính từ ngày có quyết định công nhận tốt nghiệp đến ngày nộp hồ sơ dự thi);

+ Tốt nghiệp đại học ngành gần với ngành Quan hệ Quốc tế hoặc các ngành khác và có chứng chỉ Bổ túc kiến thức ngành Quan hệ Quốc tế do Học viện Ngoại giao cấp.

Đối với chuyên ngành Luật quốc tế:

+ Tốt nghiệp chuyên ngành Luật quốc tế tại Học viện Ngoại giao và đại học cùng nhóm ngành đào tạo với Học viện Ngoại giao đạt loại trung bình khá trở lên, được thi ngay sau khi tốt nghiệp; Nếu tốt nghiệp loại trung bình cần ít nhất một (01) năm kinh nghiệm công tác trở lên (tính từ ngày có quyết định công nhận tốt nghiệp đến ngày nộp hồ sơ dự thi);

+ Tốt nghiệp đại học ngành gần với ngành Luật Quốc tế hoặc các ngành khác và có chứng chỉ Bổ túc kiến thức ngành Luật Quốc tế do Học viện Ngoại giao cấp.

Đối với chuyên ngành Kinh tế quốc tế:

+ Tốt nghiệp chuyên ngành Kinh tế quốc tế tại Học viện Ngoại giao và đại học cùng nhóm ngành đào tạo với Học viện Ngoại giao đạt loại trung bình khá trở lên được thi ngay sau khi tốt nghiệp; Nếu tốt nghiệp loại trung bình cần ít nhất một (01) năm kinh nghiệm công tác trở lên (tính từ ngày có quyết định công nhận tốt nghiệp đến ngày nộp hồ sơ dự thi);

+ Tốt nghiệp đại học ngành gần với ngành Kinh tế quốc tế hoặc các ngành khác và có chứng chỉ Bổ túc kiến thức ngành Kinh tế quốc tế do Học viện Ngoại giao cấp.

3. Các môn thi tuyển:

- Môn cơ bản:

+ Triết học (đối với chuyên ngành Quan hệ quốc tế, Luật quốc tế);

+ Toán Kinh tế (đối với chuyên ngành Kinh tế quốc tế);

- Ngoại ngữ: Anh, Pháp, Trung;

- Môn cơ sở:

+ Chính trị quốc tế (đối với chuyên ngành QHQT);

+ Công pháp Quốc tế (đối với chuyên ngành LQT);

+ Kinh tế học (đối với chuyên ngành KTQT).

4. Kế hoạch tuyển sinh

Thời gian đăng ký dự thi: 21/04/2014 đến 08/08/2014

Lịch ôn tập: từ ngày 18/06/2014

Ngày thi: dự kiến 22, 23, 24/08/2014

5. Địa chỉ liên hệ:

Khoa Đào tạo sau Đại học, P. 302, nhà A, Học viện Ngoại giao, số 69 Phố Chùa Láng, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội. ĐT: 04. 38344540 (máy lẻ: 2302);

Website: http://dav.edu.vn./.

 

 
Tuyển đào tạo Thạc sĩ HV Ngoại giao đợt 2 năm 2014

Chuyên ngành đào tạo:

- Quan hệ quốc tế

- Luật quốc tế

- Kinh tế quốc tế

1. Hình thức và thời gian đào tạo: Tập trung, 2 năm.

2. Điều kiện dự thi :

Đối với chuyên ngành Quan hệ quốc tế:

+ Tốt nghiệp chuyên ngành Quan hệ quốc tế tại Học viện Ngoại giao và đại học cùng nhóm ngành đào tạo với Học viện Ngoại giao đạt loại trung bình khá trở lên, được thi ngay sau khi tốt nghiệp; Nếu tốt nghiệp loại trung bình cần ít nhất một (01) năm kinh nghiệm công tác trở lên (tính từ ngày có quyết định công nhận tốt nghiệp đến ngày nộp hồ sơ dự thi);

+ Tốt nghiệp đại học ngành gần với ngành Quan hệ Quốc tế hoặc các ngành khác và có chứng chỉ Bổ túc kiến thức ngành Quan hệ Quốc tế do Học viện Ngoại giao cấp.

Đối với chuyên ngành Luật quốc tế:

+ Tốt nghiệp chuyên ngành Luật quốc tế tại Học viện Ngoại giao và đại học cùng nhóm ngành đào tạo với Học viện Ngoại giao đạt loại trung bình khá trở lên, được thi ngay sau khi tốt nghiệp; Nếu tốt nghiệp loại trung bình cần ít nhất một (01) năm kinh nghiệm công tác trở lên (tính từ ngày có quyết định công nhận tốt nghiệp đến ngày nộp hồ sơ dự thi);

+ Tốt nghiệp đại học ngành gần với ngành Luật Quốc tế hoặc các ngành khác và có chứng chỉ Bổ túc kiến thức ngành Luật Quốc tế do Học viện Ngoại giao cấp.

Đối với chuyên ngành Kinh tế quốc tế:

+ Tốt nghiệp chuyên ngành Kinh tế quốc tế tại Học viện Ngoại giao và đại học cùng nhóm ngành đào tạo với Học viện Ngoại giao đạt loại trung bình khá trở lên được thi ngay sau khi tốt nghiệp; Nếu tốt nghiệp loại trung bình cần ít nhất một (01) năm kinh nghiệm công tác trở lên (tính từ ngày có quyết định công nhận tốt nghiệp đến ngày nộp hồ sơ dự thi);

+ Tốt nghiệp đại học ngành gần với ngành Kinh tế quốc tế hoặc các ngành khác và có chứng chỉ Bổ túc kiến thức ngành Kinh tế quốc tế do Học viện Ngoại giao cấp.

3. Các môn thi tuyển:

- Môn cơ bản:

+ Triết học (đối với chuyên ngành Quan hệ quốc tế, Luật quốc tế);

+ Toán Kinh tế (đối với chuyên ngành Kinh tế quốc tế);

- Ngoại ngữ: Anh, Pháp, Trung;

- Môn cơ sở:

+ Chính trị quốc tế (đối với chuyên ngành QHQT);

+ Công pháp Quốc tế (đối với chuyên ngành LQT);

+ Kinh tế học (đối với chuyên ngành KTQT).

4. Kế hoạch tuyển sinh

Thời gian đăng ký dự thi: 21/04/2014 đến 08/08/2014

Lịch ôn tập: từ ngày 18/06/2014

Ngày thi: dự kiến 22, 23, 24/08/2014

5. Địa chỉ liên hệ:

Khoa Đào tạo sau Đại học, P. 302, nhà A, Học viện Ngoại giao, số 69 Phố Chùa Láng, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội. ĐT: 04. 38344540 (máy lẻ: 2302);

Website: http://dav.edu.vn./.

 

 
Tuyển sinh Sau ĐHĐH Mỏ- Địa chất đợt 2 năm 2014

Trường Đại học Mỏ - Địa chất tổ chức tuyển sinh sau đại học đợt 2 năm 2014 với số lượng 401 học viên cao học và 15 nghiên cứu sinh (gồm cả đào tạo theo Đề án 911) các ngành kèm theo chỉ tiêu dựkiến như sau: * Đào tạo trình độ tiến sĩ: Kỹ thuật địa chất: 1; Địa chất học: 1; Khoáng vật học và địa hóa học: 1; Kỹ thuật dầu khí: 1; Kỹ thuật địa vật lý: 1; Kỹ thuật cơ khí động lực: 1; Kỹ thuật điện: 1; Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa: 1; Kỹ thuật trắc địa - bản đồ: 2; Khai thác mỏ: 1; Kỹ thuật xây dựng công trình ngầm: 1; Quản lý kinh tế: 3.* Đào tạo trình độ thc sĩ: Kỹ thuật địa chất: 35; Địa chất học: 10; Khoáng vật học và địa hóa học: 10; Kỹ thuật dầu khí: 10; Kỹ thuật địa vật lý: 10; Kỹ thuật hóa học: 10; Kỹ thuật cơ khí động lực: 10; Kỹ thuật điện: 11; Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa: 10; Kỹ thuật trắc địa - bản đồ: 35; Bản đồ viễn thám và hệ thông tin địa lý: 20; Khai thác mỏ: 30; Kỹ thuật tuyển khoáng: 10; Kỹ thuật xây dựng công trình ngầm: 20; Quản lý kinh tế: 170. 1. Tuyn sinh cao học (đào tạo trình độ thc sĩ)1.1. Hình thức tuyển sinh: Thi tuyển1.2. Điều kiện văn bằng để dự thi đào tạo trình độ thạc sĩ:- Đã tốt nghiệp đại học đúng ngành hoặc phù hợp với ngành đăng ký dự thi;- Người có bằng tốt nghiệp đại học gần với ngành dự thi, phải học bổ sung kiến thức (kết thúc trước ngày 31 tháng 7 năm 2014);- Người có bằng tốt nghiệp đại học loại khá trở lên thuộc ngành đúng hoặc phù hợp với ngành đăng ký dự thi được dự thi ngay sau khi tốt nghiệp; những đối tượng còn lại phải có ít nhất một năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực chuyên môn phù hợp với ngành đăng ký dự thi, kể từ ngày có quyết định công nhận tốt nghiệp đại học đến ngày nộp hồ sơ.1.3. Thời gian đào tạo: 1,5 năm.1.4. Các môn thi tuyển: Toán cao cấp, Tiếng Anh, môn cơ sở.1.5. Hồ sơ dự thi: Đơn xin dự thi; Sơ yếu lý lịch có xác nhận của cơ quan hoặc chính quyền địa phương; Giấy chứng nhận đủ sức khỏe học tập của bệnh viện đa khoa; Bản sao bằng tốt nghiệp đại học; 3 ảnh cỡ 3x4 và 2 phong bì dán tem ghi rõ họ tên, địa chỉ, điện thoại liên hệ. 2. Tuyn sinh nghiên cứu sinh (đào tạo trình độ tiến sĩ)2.1. Hình thức tuyển sinh: Xét tuyển2.2. Điều kiện dự tuyển:* Có bằng thạc sĩ phù hợp ngành đăng ký dự tuyển, có ít nhất 1 bài báo công bố trong tạp chí khoa học theo hướng nghiên cứu của đề tài; hoặc bằng tốt nghiệp đại học hệ chính quy loại khá trở lên phù hợp với ngành đăng ký dự tuyển, đã có ít nhất 2 bài báo công bố trong tạp chí khoa học. Trường hợp có bằng tốt nghiệp đại học, thí sinh cần có ít nhất 2 năm làm việc chuyên môn trong lĩnh vực đăng ký dự thi, riêng thí sinh tốt nghiệp loại giỏi có thể tham gia dự tuyển ngay sau khi tốt nghiệp đại học.* Có Bài luận về dự định nghiên cứu.* Có 2 thư giới thiệu của hai nhà khoa học có chức danh giáo sư, phó giáo sư hoặc học vị tiến sĩcùng ngành; hoặc 1 thư giới thiệu của một nhà khoa học có chức danh khoa học hoặc học vị tiến sĩcùng ngành và 1 thư giới thiệu của thủ trưởng đơn vị công tác của thí sinh. Những người giới thiệu này cần có ít nhất 6 tháng công tác hoặc cùng hoạt động chuyên môn với thí sinh (mẫu Bài luận và Thư giới thiệu lấy trên Website của Trường Đại học Mỏ - Địa chất:www.humg.edu.vn/Đào to/Đào tạo sau đại hc).* Trình độ ngoại ngữ: Thí sinh phải có một trong các chứng chỉ hoặc văn bằng sau:a) Chứng chỉ ngoại ngữ tương đương trình độ B1 hoặc bậc 3/6 trở lên theo Khung Châu Âu chung trong thời hạn 2 năm tính đến ngày dự tuyển nghiên cứu sinh, bao gồm:- Chứng chỉ Tiếng Anh IELTS do British Council, IDP Australia và University of Cambrige cấp;- Chứng chỉ Tiếng Anh TOEFL PBT, TOEFL ITP, TOEFL CBT, TOEFL iBT, chứng chỉ Tiếng Anh TOEIC do các trung tâm IIG, IIE hoặc các trung tâm do ETS ủy quyền;- Các chứng chỉ ngoại ngữ khác được quy định trong Bảng tham chiếu chứng chỉ ngoại ngữ tương đương trình độ B1 nêu trong Phụ lục III của Thông tư số 05/2012/TT-BGDĐT;- Chứng chỉ ngoại ngữ tương đương trình độ B1 theo Khung Châu Âu chung về ngoại ngữ do Hiệu trưởng các trường đại học được phép đào tạo trình độ đại học ngành ngoại ngữ tương ứng cấp;b) Bằng tốt nghiệp đại học hoặc bằng thạc sĩ được đào tạo ở nước ngoài;c) Bằng tốt nghiệp đại học ngành ngoại ngữ.* Được cơ quan quản lý nhân sự giới thiệu dự tuyển đào tạo trình độ tiến sĩ.2.3. Thời gian đào tạo: Đối với người có bằng thạc sĩ là 3 năm tập trung liên tục; đối với người có bằng tốt nghiệp đại học là 4 năm tập trung liên tục.Trường hợp nghiên cứu sinh không theo học tập trung liên tục được, nghiên cứu sinh phải có ít nhất 12 tháng tập trung liên tục tại cơ sở đào tạo để thực hiện đề tài luận án.2.4. Hồ sơ dự tuyển: Đơn xin dự tuyển; Sơ yếu lý lịch có xác nhận của cơ quan; Giấy chứng nhận đủ sức khỏe học tập của bệnh viện đa khoa; Bản sao bằng tốt nghiệp đại học, bằng tốt nghiệp cao học và bảng điểm; Chứng chỉ hoặc văn bằng ngoại ngữ; Bản khai các công trình khoa học cùng bản sao các công trình đó; Bài luận về dự định nghiên cứu; Hai thư giới thiệu dự tuyển; Công văn cử đi thi của cơ quan chủ quản có thẩm quyền quyết định nhân sự; 03 ảnh cỡ 3x4 và 02 phong bì dán tem, ghi rõ họ tên, địa chỉ, điện thoại liên hệ. 3. Thi gian nhn hồ sơ và thi tuyểnHồ sơ dự tuyển (theo mẫu quy định) có thể nộp trực tiếp hoặc qua đường Bưu điện theo địa chỉ: Phòng Đào tạo sau đại học, Trường Đại học Mỏ - Địa chất, phường Đức Thắng, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội.Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày ra Thông báo đến hết ngày 07/7/2014.Thời gian thi tuyển theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và sẽ được thông báo đến thí sinh trong quá trình nhận hồ sơ.Thí sinh cần có sự chuẩn bị, ôn tập trước. Nhà trường sẽ có kế hoạch bồi dưỡng kiến thức cho thí sinh dự thi tuyển sinh cao học trước khi thi tuyển.

 

Mọi thủ tục chi tiết xem trên Website của Trường hoặc liên hệ với Phòng Đào tạo sau đại học, Trường Đại học Mỏ - Địa chất, điện thoại: 04 38386438; fax: 04.37525336

 

Hỗ trợ trực tuyến

ĐT: (04) 8.58.58.258 / 0966.117.551
Bộ phận tuyển sinh: 0966.112.155

Phương châm

Phương châm "Hãy để chúng tôi biến ước mơ của bạn thành hiện thực" .
Đạt tiêu chuẩn quốc tế .
Truyền thống, chuyên nghiệp, hiện đại .

Số lượng truy cập

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHôm nay:1120
mod_vvisit_counterHôm qua:4016
mod_vvisit_counterTháng này:9474
mod_vvisit_counterTất cả:863572