Trường Đại học Quốc tế Bắc Hà tuyển sinh theo đề án riêng của trường. Tổ chức xét tuyển đầu vào đại học dựa trên kết quả học tập lớp 12 đối với các học sinh tốt nghiệp THPT. Nhà trường mở văn phòng tuyển sinh và đào tạo tại Hà Nội để tiện cho sinh viên ăn ở và học tập.

Trường Đại học Quốc tế Bắc Hà
Địa chỉ: Phường Ninh Xá – Thành Phố Bắc Ninh – Tỉnh Bắc Ninh

Văn phòng tuyển sinh và đào tạo tại Hà Nội:
Địa chỉ: Phòng 200, tầng 2, tòa nhà B1-Giảng đường Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Điện thoại tư vấn: (024)8585.8258 – 0966.112.155 – 0966.377.455
Website: www.daotaobachkhoa.com

THÔNG TIN TUYỂN SINH ĐẠI HỌC QUỐC TẾ BẮC HÀ NĂM 2018
KÝ HIỆU TRƯỜNG: DBH – TỔNG CHỈ TIÊU: 1.200
Sinh viên học tại Khu giảng đường Bách Khoa – Đại học Bách Khoa Hà Nội

Ngành đào tạo Mã ngành Khối thi Chỉ tiêu
Các ngành đào tạo đại học:     1200
Quản trị kinh doanh 7340101 A,A1,D1  
Tài chính – Ngân hàng 7340201 A,A1,D1  
Kế toán 7340301 A,A1,D1  
Công nghệ thông tin 7480201 A  
Kỹ thuật điện tử – viễn thông 7580201 A  
Kĩ thuật xây dựng 7580201 A  
Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông 7580205 A  
Kinh tế xây dựng 7580301 A  

– Tổ chức thi và xét tuyển trên cả nước.
– Phương thức tuyển sinh:
* Đối với hệ thi liên thông: Nhà trường tổ chức thi tuyển theo quy định của Bộ Giáo dục và đào tạo.

* Đối với hệ đại học chính quy: Nhà trường tuyển sinh theo đề án tuyển sinh riêng của nhà trường dựa trên kết quả học tập lớp 12. Cụ thể như sau:
– Tốt nghiệp THPT
– Điểm trung bình thi tốt nghiệp THPT
– Điểm trung bình học tập cả năm lớp 12 từ 6,0 trở lên
– Điểm các môn lớp 12 thuộc khối xét tuyển từ 6,0 trở lên
– Xếp loại hạnh kiểm Khá trở lên

Thông tin chi tiết về đề án xem tại Website của Trường.
– Học phí đào tạo: 900.000 đ/tháng (10 tháng/năm). Nhà trường cam kết không thu thêm bất cứ khoản học phí nào.

Địa chỉ liên hệ và nộp hồ sơ:
VĂN PHÒNG TUYỂN SINH VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUỐC TẾ BẮC HÀ

Địa chỉ: Phòng 200, tầng 2, tòa nhà B1-Giảng đường Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Điện thoại tư vấn: (024)8585.8258 – 0966.112.155 – 0966.377.455
Website: www.daotaobachkhoa.com