Viện Đào tạo Sau đại học – Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội thông báo Danh sách phòng thi, số báo danh dự thi, địa điểm thi Cao học Bách Khoa đợt 1 năm 2015. Học viên xem kỹ thông tin của mình để đến đúng địa điểm và thời gian thi. Ngày thi vào 21,22/03/2015

Viện Đào tạo Sau đại học – Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội thông báo Danh sách phòng thi, số báo danh dự thi, địa điểm thi Cao học Bách Khoa đợt 1 năm 2015. Học viên xem kỹ thông tin của mình để đến đúng địa điểm và thời gian thi. Ngày thi vào 21,22/03/2015

(Danh sách phòng thi, số báo danh dự thi Cao học Bách Khoa đợt 1 năm 2015 )

Ngày Buổi Môn thi Giờ vào phòng thi Thời gian làm bài
21/03/2015 Sáng Toán 7h00 7h30 – 9h30
21/03/2015 Chiều Cơ sở 13h30 14h – 16h
22/03/2015 Sáng Ngoại ngữ 7h00 7h30 – 9h30

Học viên xem thông báo lịch thi, danh sách thí sinh dự thi, số báo danh Cao học Bách Khoa đợt 1 năm 2015: DS-phong-thi-Cao-hoc-Bach-Khoa-dot-1-2015-QTKD.xls

Thông báo tuyển sinh Cao học Bách Khoa Hà Nội đợt 2 năm 2015