THÔNG TIN TUYỂN SINH NĂM 2015 – 2016

Trường Cao đẳng nghề Kinh tế – Công nghệ VICET

MÃ TRƯỜNG: CĐĐ2805 – TỔNG CHỈ TIÊU: 2.080

Tên nghề đào tạo

Số lượng tuyển

Đối tượng

CĐN

TCN

SCN

THCS

THPT

Công nghệ ô tô

30

35

100

X

X

Sinh vật cảnh

40

35

100

X

X

Kỹ thuật chế biến món ăn

40

35

100

X

X

Kế toán doanh nghiệp

40

35

 

X

X

Lập trình máy tính

40

35

 

X

X

Công nghệ thông tin ( ứng dụng phần mềm)

50

 

 

 

X

Đào tạo lái xe ô tô

 

 

1,365

X

X

Tổng

240

175

1,665

X

X

Vùng tuyển sinh: Toàn quốc

Hình thức và thời gian tuyển sinh: Xét tuyển liên tục trong năm.

Thông tin tuyển sinh Cao đẳng nghề

TƯ VẪN HỖ TRỢ TUYỂN SINH VÀ ĐÀO TẠO:

Điện thoại: 0966.112.155 – 0938.192.688