THÔNG BÁO TUYỂN SINH NĂM 2015 – 2016

Trường Cao đẳng nghề Hòa Bình

I. Hệ Cao đẳng nghề

* Các nghề đào tạo.

1. Hàn

2. Điện tử dân dụng

3. Điện công nghiệp

4. Công nghệ Ô tô

5. Kế toán doanh nghiệp

6. Quản trị mạng máy tính

7. Vận hành máy thi công nền (máy xúc, máy ủi, máy lu)

* Chỉ tiêu tuyển sinh: 50 sinh viên/nghề;

* Đối tượng: Tốt nghiệp THPT hoặc tương đương;

* Hình thức tuyển sinh: Xét tuyển;

* Thời gian đào tạo: 36 tháng, riêng nghề Vận hành máy thi công nền đào tạo 30 tháng.

* Quyền lợi được hưởng của học sinh.

– Được học chuyển tiếp lên ĐH theo quy định;

– Sinh viên thuộc đối tượng chính sách, hoàn cảnh khó khăn được hưởng trợ cấp ưu đãi, miễn, giảm học phí theo quy định của nhà nước và được miễn, giảm tiền ở KTX;

– Được vay vốn ngân hàng chính sách phục vụ học tập theo quy định;

– Được giới thiệu việc làm miễn phí sau khi tốt nghiệp.

* Thời gian nhận hồ sơ:

– Tất cả các ngày trong tuần;

* Nơi nhận hồ sơ: Phòng đào tạo – Trường Cao đẳng nghề Hòa Bình.

II. Hệ Trung cấp nghề

* Các nghề đào tạo

1. Hàn;

2. Điện tử dân dụng;

3. Điện công nghiệp;

4. Vận hành máy thi công (máy xúc, máy ủi, máy lu)

5. Cắt gọt kim loại;    

6. Công nghệ ô tô;

7. Quản trị mạng máy tính;

8. Kế toán doanh nghiệp;

9. Quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ

10. Hướng dẫn du lịch.

* Chỉ tiêu tuyển sinh: 50 học sinh/nghề;

* Đối tượng: Tốt nghiệp THCS trở lên;

* Hình thức tuyển sinh: Xét tuyển;

* Thời gian đào tạo.

– Đối với học sinh tốt nghiệp THCS là 36 tháng (bao gồm học văn hóa THPT và học nghề);

– Đối với học sinh hoàn thành chương trình 12/12 và tốt nghiệp THPT hoặc tương đương là 24 tháng.(Riêng nghề Vân hành máy thi công nền đào tạo 18 tháng)

* Quyền lợi được hưởng của học sinh.

– Được học chuyển tiếp lên CĐ, ĐH theo quy định;

– Sinh viên thuộc đối tượng chính sách, hoàn cảnh khó khăn được hưởng trợ cấp ưu đãi, miễn, giảm học phí theo quy định của nhà nước và được miễn, giảm tiền ở KTX;

– Được vay vốn ngân hàng chính sách phục vụ học tập theo quy định;

– Được giới thiệu việc làm miễn phí sau khi tốt nghiệp.

* Thời gian nhận hồ sơ:

– Tất cả các ngày trong tuần;

* Nơi nhận hồ sơ: Phòng đào tạo – Trường Cao đẳng nghề Hòa Bình.

Thông tin tuyển sinh Cao đẳng nghề

TƯ VẪN HỖ TRỢ TUYỂN SINH VÀ ĐÀO TẠO:

Điện thoại: 0966.112.155 – 0938.192.688