THÔNG TIN TUYỂN SINH NĂM 2015

Mã trường: 0139 – Tổng chỉ tiêu: 600

 

 

Ngành hoặc chuyên ngành đào tạo

Mã ngành

Chỉ tiêu

THPT

THCS

Điều dưỡng

01

200

x

 

Kỹ thuật xét nghiệm

02

100

x

 

Y sỹ

03

200

x

 

Dược sỹ trung cấp

04

100

x

 

 

* Hình thức đào tạo chính quy

* Tiêu chí xét tuyển: Điểm học bạ THPT

* Đối tượng tuyển sinh: Học sinh đã tốt nghiêp THPT hoặc tương đương.

 

– Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày  1/3  đến ngày 31/12/2015

– Thời gian xét tuyển: Nhiều đợt trong năm

– Khu vực tuyển sinh: Trong cả nước