1. Điều kiện dự tuyển:

– Đã có 1 bằng đại học hệ chính quy

– Có đủ điểu kiện về sức khỏe và phẩm chất theo quy định

2. Chỉ tiêu, ngành đào tạo:

Năm 2014 trường tuyển 250 chỉ tiêu đào tạo đại học ngành Luật hệ văn bằng đại học thứ hai chính quy.

3. Thời gian đào tạo

– Đào tạo liên tục tập trung 2,5 năm tại trường

– Thời gian học: Học ban ngày thứ 7, chủ nhật và từ 18h00 đến 20h30 một số ngày trong tuần.

4. Phương thức tuyển sinh:

– Thí sinh dự thi tự luận 2 môn: Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác Lê Nin (phần thứ nhất) và Đường lối cách mạng của đảng CSVN (Lịch sử Đảng CSVN) theo chương trình của Bộ GDĐT. Thời gian làm bài mỗi môn là 180 phút.

– Điểm trúng tuyển là tổng điểm của hai môn thi (không có môn nào bị điểm 0) được xác định từ cao xuống thấp đến đủ chỉ tiêu.

5. Hồ sơ đăng ký dự tuyến:

– 01 Phiếu đăng ký dự tuyển học bằng đại học thứ hai.

– 01 hồ sơ dự tuyển có dán ảnh, có xác nhận của cơ quan hoặc địa phương

– 01 bản sao bằng đại học thứ nhất có chứng nhận sao y bản chính

– 01 bản sao bảng điểm đại học có chứng nhận sao y bản chính

– 01 bản sao giấy khai sinh và 04 ảnh cỡ 3×4.

6. Thời gian phát hành và nhận hồ sơ thi tuyển:

– Thời gian phát hành hồ sơ: từ 10/3 đến 28/3/2014

– Nhận hồ sơ: Từ 31/3 đến hết ngày 11/4/2014

Tại phòng Đào tạo trường ĐH Luật HN, Phòng A107(tầng 1 nhà A)

– Dự kiến thi tuyển vào ngày 18/5/2014

– Lệ phí đăng ký và thi: 105.000đ/1 hồ sơ