Trường Đại học Kinh tế – ĐHQGHN thông báo kế hoạch tuyển sinh đại học hệ chính quy – Chương trình đào tạo bằng kép năm 2014.
1.  Đối tượng tuyển sinh và chỉ tiêu tuyển sinh:
1.1   Chương trình bằng kép ngành Kinh tế quốc tế và ngành Tài chính – Ngân hàng dành cho sinh viên Trường ĐH Kinh tế – ĐHQGHN
*Đối tượng tuyển sinh: Sinh viên hệ chính quy, đang học từ học kỳ thứ ba đến học kỳ thứ bảy ngành Kinh tế và ngành Kinh tế phát triển của Trường ĐH Kinh tế – ĐHQGHN.
*Chỉ tiêu tuyển sinh:
– Ngành Kinh tế quốc tế: 30
–  Ngành Tài chính – Ngân hàng: 20
1.2   Chương trình bằng kép ngành Kinh tế quốc tế và ngành Tài chính – Ngân hàng dành cho sinh viên Trường ĐH Ngoại ngữ – ĐHQGHN
*Đối tượng tuyển sinh: Sinh viên hệ chính quy, đang học từ học kỳ thứ ba đến học kỳ thứ bảy của Trường ĐH Ngoại ngữ – ĐHQGHN (trừ sinh viên chương trình đạt chuẩn quốc tế).
*Chỉ tiêu tuyển sinh:
– Ngành Kinh tế quốc tế: 145
– Ngành Tài chính – Ngân hàng: 120
1.3   Chương trình bằng kép ngành Kinh tế phát triển dành cho sinh viên Trường ĐH Khoa học Tự nhiên – ĐHQGHN
*Đối tượng tuyển sinh: Sinh viên hệ chính quy, đang học từ học kỳ thứ ba đến học kỳ thứ bảy ngành Quản lý tài nguyên và môi trường của Trường ĐH Khoa học Tự nhiên – ĐHQGHN(trừ sinh viên hệ chất lượng cao và chương trình đạt chuẩn quốc tế).
*Chỉ tiêu tuyển sinh: 20
1.4   Chương trình bằng kép các ngành: Kinh tế, Kinh tế phát triển và Tài chính-Ngân hàng dành cho sinh viên Khoa Luật – ĐHQGHN
*Đối tượng tuyển sinh: Sinh viên hệ chính quy, thi đại học các khối: A, A1, D; đang học từ học kỳ thứ ba đến học kỳ thứ bảy của Khoa Luật – ĐHQGHN (trừ sinh viên hệ chất lượng cao và chương trình đạt chuẩn quốc tế).
*Chỉ tiêu tuyển sinh:
– Ngành Kinh tế: 20
– Ngành Kinh tế phát triển: 10
– Ngành Tài chính – Ngân hàng: 20
1.5   Chương trình bằng kép ngành Tài chính – Ngân hàng dành cho sinh viên Trường ĐH Công nghệ – ĐHQGHN
*Đối tượng tuyển sinh: Sinh viên hệ chính quy, đang học từ học kỳ thứ ba đến học kỳ thứ bảy của Trường ĐH Công nghệ – ĐHQGHN (trừ sinh viên hệ chất lượng cao và chương trình đạt chuẩn quốc tế).
*Chỉ tiêu tuyển sinh: 15
2.  Điều kiện và phương thức xét tuyển:
Có điểm trung bình chung học kỳ tính đến thời điểm đăng ký học bằng kép đạt từ 2,5 trở lên.
Điểm xét tuyển là điểm trung bình chung học kỳ lấy từ cao xuống thấp cho đến hết chỉ tiêu.
3.  Hồ sơ đăng ký xét tuyển:
– Phiếu đăng ký dự tuyển (theo mẫu);
– Bảng điểm đại học ngành 1 (có ghi rõ điểm trung bình chung tính đến hết học kỳ II năm học 2013-2014);
–  02 ảnh chân dung cỡ 3x4cm chụp trong thời gian 6 tháng gần nhất, mặt sau ảnh ghi rõ họ tên, ngày, tháng, năm sinh, lớp, khoa, trường ngành 1.